‘s-Gravenzande

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Gravenzande, 's- Aa, A.J. van der
Jubileumuitgave van de 's-Gravenzandse Sport Vereniging 1936-1976. Aalbregt;Joh. van Dijk, G.P.
Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, deel 5. Acquoy; H.C. Rogge, J.G.R.
Catalogus Aart Schouman(1710-1792)en zijn werk op de buitenplaatsen Zuydwind ('s-Gravenzande)en Patijnenburg (Naaldwijk). Adrichem, M.C.M. van, J. Dahmeijer, H. Groenewegen,
Materiele stadscultuur, De. Baars, J.M.
Laatste Oordeel, Het Beckmann, H.
Masemude, De Beekman, A.A.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Beekman, A.A. & T.F.J.A. Dolk
Wij komen van 's-Gravenzande Berg, A. van den
Dorp, 28 augustus 1813, De Fransche kaart. Kadasternummers met de bijbehorende eigenaars van de percelen. Berg, L.A. van de
's-Gravenzande 750 jaar Stadsrechten speelt: -Sande-. Een geschiedenis van 66,6 betovergrootouders Berg, R. Hoevers en H. Stremmelaar, A. van den
Wandeling door het Westland. 's-Gravenzande Bergen, E. van
Iconen van een 'eervolle nederlaag'. De grebbeberg en Rotterdam, mei 1940 + Willem Andries Izaak van der Kaay Blessing, M. & R. Heus
Westland Zuid een bijzondere veiling... en dat was het! Boekestein, G. van Geest en S. de Vos, L.
Hoe oud is toch den Haag? Over de ouderdom van het Grafelijk kasteel op het Binnenhof Boer, C.H. de
125 Jaar Christelijk Onderwijs Bom, W.M.J.M.
Gerrit de Ruiter, 75 jaar 's-Gravenzander. Bonzet-de Ruiter, G.
Vereeniging 'Eendracht' te 's-Gravenzande. Verslag uitgebracht op de laatste vergadering, tevens feestelijke bijeenkomst 1912, in de Spansche Vloot. Boon, Joh. Hofman, B.H.
Van Pannebuurt tot Julianasportpark. 75 jaar voetbalhistorie. Bos, H.
Breeje Durp, Het Bos, P. van den
Aan de basis. 's-Gravenzande: een hoofdstuk lokale kerkgeschiedenis. Bremmer, R.H.
Slag om de Residentie. 7de druk, De Brongers, E.H.
Slag om de Residentie 1940, De Brongers, E.H.
Teloorgang van natuurmonument De Beer. Een eersteklas landschap, De Buijsman, E.
Hoek Galgeweg - Galgepad te 's-Gravenzande. Een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Bult, E.J. , J. de Bruin en E. Norde
Van Vredenburch. C.H., d.
Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland, De Camps, H.P.H.
Bloedwraak. Vergelding na doodslag in laat-middeleeuws Holland en Zeeland Claudemans, C.
100 Jaar Ds. A. van Geestschool in 's-Gravenzande 1903-2003 D. van Geest en A. Romein
Vijftig jaar vrijwillige brandweer 's-Gravenzande. Dahmeijer e.a., J.
's-Gravenzande 750 jaar stad. 1996 Dahmeijer en A.A. Rietveld (Redactie), J.
Wij Machteld, Gravin van Holland. Korte levensschets Dahmeijer-Fousert, M.M.
Wij Machteld, gravin van Holland. Catalogus Dahmeijer-Fousert, M.M.
Wij Machteld, Gravin van Holland. Dahmeijer-Fousert, M.M.
Negentig jaar vereniging evangelische unie 's-Gravenzande Dahmeijer, J.
Staelduin en omgeving in de voorbije eeuwen Dahmeijer, J.
's-Gravenzande door de eeuwen heen: grepen uit 750 jaar stadsgeschiedenis Dahmeijer, J.
Behoud van het Staelduinse Bos, Het Dahmeijer, J.
Blik in de toekomst, Een Dahmeijer, J.
's-Gravenzandse oranjefeesten van 1898, De Dahmeijer, J.
125 jaar Sint Lambertuskerk. 's-Gravenzande Dahmeijer, J.
Koninginnedag in 's-Gravenzande. 750 Jaar stad Dahmeijer, J.
Buitenplaats Zuijdwind te 's-Gravenzande, De Dahmeijer, J.
P.R. Dingemans van de Kasteele, een burgemeester van formaat Dahmeijer, J.
Konijn in het Staelduin, Het. Dahmeijer, J.
's-Gravenzande in verleden en heden Dahmeijer; J. Sonneveld; P.G. Reedijk, J.
Stad binnen de Vesting. 's-Gravenzande in de 2e wereldoorlog. Dahmeijer; M.M. Dahmeijer-Fousert; A.A.G. Immerzeel, J.
Zevenhonderdvijftig jaar kerk te 's-Gravenzande. Dahmeijer; T. Immerzeel; J. Poldermans, J.
Memorie en mecenaat. Glas-in-lood als vorstelijk geschenk, 1425 - 1530 Damen, M.
Historisch document voor sportminnend 's-Gravenzande. Dijk, Joh. van
gemeentebode van 's-Gravenzande, De Dingemans van de Kasteele, P.R.
Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanden betrekking hebbende penningen, geslagen 1813-1863. Dirks, J.
Parochie 's-Gravenzande voor de Hervorming, De. Driessen, A.
Parochie 's-Gravenzande (vóór de Hervorming) Driessen, A.
's-Gravenzande, aanvulling op deel 25, blz.321. Driessen, A.
Gravenzande, 's-. Aanvulling op deel XXV, blz. 321. Driessen, A.
Vijf van Westland-Zuid., De Duyvestijn, L.P.
Raad van Beroerten. Veroordeelden uit Rotterdam, de Lier, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Vlaardingen en uit andere plaatsen en gewesten. 1567-1569. Eldermans, H.B.
Rekening van Dirck Hendricksz Tromper Rentmeester van de goederen der Regulieren tot 's-Gravenzande en van het Convent Nazareth tot Rijswijk over het jaar 1611 Eldermans, H.B.
Correspondentie en aantekeningen over de Sadelbogershoeve te 's-Gravenzande Emmens, J.
Aantekeningen over 's-Gravenzande. Deel 1. (niet gepubliceerd) Emmens, J.
Aantekeningen over 's-Gravenzande. Deel 2. (niet gepubliceerd) Emmens, J.
Historische aantekeningen over 's-Gravenzande. (niet gepubliceerd) Emmens, J.
Bedevaart als straf. Endhoven, J.G.
Bodemarchef bedreigd. Archeologie en planologie in de binnensteden van Nederland, Het Es, W.A. van, J.M. Polderman & J. Sparreboom
Gemeente 's-Gravenzande. Archeologisch onderzoek op het terrein Vreeburgh-Oost Exaltus en P.L.H. Orbous, R.P.
Gemeente 's-Gravenzande. Archeologisch onderzoek langs de Nieuwe Vaart Exaltus, I.M.C. Nuyten en P.J. Orbous, R.P.
Pastoors en kapelaans te 's-Gravenzande Feith, W.G.
Pastoors en kapelaans te 's-Gravenzande Feith, W.G.
Schenking van land in 1295 ten behoeve van een eventueelen kruistocht Fremerij, J. de
Reglement omtrent het weren der ruspsen uit de boomen Fremerij, J.P. de
Heen- en Geestvaart onder 's-Gravenzande. Memorie door James de Fremery Fremery, J. de
Sommigen zeggen: je kunt beter verzuipen in zee dan in een badkuip Goede, A. de
Inventaris van het archief van de Hervormde gemeente van 's-Gravenzande. Groen, F.C.
Uit het Cartularium van St-Adrianus 'Cruuslant', en het register van metingen 1378 Monster (niet gepubliceerd) Groenewegen Bzn, H.
Galgewoning in Naaldwijk en haar omgeving, De Groenewegen, H.I.M.
Archeologische kroniek van Holland over 1988, II Zuid-Holland Hallewas, D.P.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1988. Hallewas, D.P.
Stad en land in het graafschap Holland en Zeeland in de dertiende eeuw Herwijnen, G. van
Willem Andries Izaäk van der Kaay Heus, R.
 
Repertorium op de lenen van de hofstad Raephorst te Wassenaar (1261-1674) Hoek, C.
Leenkamer van de hofstad te Liesveld te Groot Ammers (circa 1341-1650), De Hoek, C.
Leen te 's-Gravenzande; van de hofstad Duivenvoorde, Een Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol Hoek, C.
Acten betreffende Delfland Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Egmond in Delfland, Schieland, Putten en IJsselmonde Hoek, C.
Bezit in Delfland van de Duitse Orde, Het Hoek, C.
Capelle aan den IJssel in de Middeleeuwen. Hoek, C.
Pastoor Verburch + Onze Lieve Vrouw van 's-Gravenzande Holtkamp, C.P.M.
Bezwaarschrift bouwplan Marktplein, 's-Gravenzande. (niet gepubliceerd) Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2000 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2001 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 1998 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 1999 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2002 + Tentoonstelling De Romeinen in Zuid-\holland Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2004 Immerzeel, A.A.G.
Bezwaarschrift bouwplan Marktplein, 's-Gravenzande. (niet gepubliceerd) Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2006 Immerzeel, A.A.G.
's-Gravenzande: Vaartplein Immerzeel, T.
Opgraving Langestraat 's-Gravenzande Immerzeel, T.
Middeleeuwse kerk van 's-Gravenzande, De Immerzeel, T.
Van Brabant (Leiden en Westland, 14de eeuw) Jacobs, J.F.
Zeerust 50. 's-Gravenzande 1933 - 1983. Jageman;K.Verhulst, A.
Middeleeuwse schilderingen in de Oude Pastorie te 's-Gravenzande. Jong, R. de
Feestviering tgv installatie v P.R. Dingemans van de Kasteele, tot burgemeester der gemeente 's-Gravenzande 15 juni 1888. Kamphuis, P.G.
Perspectief van de Hollandse stad Kieft, C. van de
Inventaris archieven. Polder het Waalblok Klapwijk, G.J.
Oudheden van Loosduinen, 6. Kleijntjes, J.
Oudheden van Loosduinen, 5. Kleijntjes, J.
Oudheden van Loosduinen, 4. Kleijntjes, J.
Oudheden van Loosduinen, 3. Kleijntjes, J.
Oudheden van Loosduinen, 2. Kleijntjes, J.
Oudheden van Loosduinen, 1. Kleijntjes, J.
Cartularium van 's-Gravenzande. Kleijntjes, J.
Kaart-Bouck van de landerijen en andre vaste goederen van den H.re Cornelis Persijn van Ouwendijck ende Juffrouwe Maria Margaretha Dedel. echteluyden Klinckaert, B.
Graven van Holland en Zeeland en de begijnenbeweging, De Koorn, F.W.J.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Nijenrode, 1352 - 1677. Deel 1 Kort, J.C.
Bemanningsleden van de Erasmus van Rotterdam, in 1641 vrijgekocht in Santa Cruz (Marokko) Krogt, M.R. van der
Onze Lieve Vrouw van 's-Gravenzande. Kronenburg, J.A.F.
Onze Lieve Vrouw van 's-Gravenzande Kronenburg, J.A.F.
Maria's heerlijkheid in Nederland. De Middeleeuwen. Maria's genadeoorden en miraculeuze beelden. VI Kronenburg, J.A.F.
Oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, deel 2, De Kruisheer, J.G.
Oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299, deel 1, De Kruisheer, J.G.
Van Staalduinen, Een Westlands geslacht Kruithof,D.G.E. Middelburg, D.J. Noordam, K.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 11 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 26 Küppers, W.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 25 Küppers. W/
's-Gravenzande in oude ansichten deel 2. Laak, P.J. ter
's-Gravenzande in oude ansichten deel 1 Laak, P.J. ter
Floralia 1890-1990. Honderd jaren aktief in bloembollen. Laak, P.J. ter
Verslag der Evangelische Unie te 's-Gravenzande 1902-1927. Leerdam, P.F.
Sparen, de kortste weg naar welvaart. De geschiedenis van de spaarbanken te 's-Gravenzande en Monster Leeuwen, J.N.M. van
Batavia Sacra Leeuwen, S. van
Heer en stad, stad en heer in de dertiende eeuw Leugen, P.H.D.
Heer en stad, stad en heer in de dertiende eeuw Leupen, P.H.D.
Uit de geschiedenis van 'De Spaansche Vloot'. Lock, J.D.
Bedevaartplaatsen in Nederland | 1. Noord- en midden-Nederland Margry & C.M.A. Caspers, P.J.
Weltkarte des Castorius genannt die Peutinger'sche Tafel + Kaart-bouck van de Landeryen en andre vaste goederen van den Hre Cornelis Persyn van Ouwendyck ende juffrouwe Maria Magareta Dedel Echteluyden. Anno 1688 Miller, K.
Herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog van slachtoffers van een Razzia in 's-Gravenzande die naar kamp Amersfoort gevoerd zijn Molenaar, A., P. Wijnands en J. v.d. Bos-Ouwendijk
's-Gravenzandse S.V. 50 jaar Molenaar; J. Hoogenraad, C.
Parochie 's-Gravenzande, De Naaldwijk, E. van
Duitse bunkers in het Staelduinse bos Neisingh en C.N.J.Verbeek, J.R
Vrouwen te vercrachten houden wij ons selven te berechten' Niemeijer, A.F.J.
Van niet tot iet. (2) Nijland; L van Ooijen, H.J.
Holland in de Middeleeuwen. Een regio ontdekt haar geschiedenis Nijs en E. Beukers, T. de
Aanvullend Archeologisch Onderzoek naar de voormalige middeleeuwse kerk aan de Vreeburghlaan te 's-Gravenzande Noels, E.G. en M.W.A. de Koning
Burgemeesters en schepenen van 's-Gravenzande 1721-1795 + Repertorium op de lenen van de hofstad Made bij Delft Noordam en C. Hoek, D.J.
Bevolking van 's-Gravenzande en Zandambacht (1680-1795), De Noordam, D.J.
Ouderlingen en diakenen van 's-Gravenzande (1674-1795) Noordam, D.J.
Zeven eeuwen 1246 - 1946. Officieel programma van de feestelijkheden te 's-Gravenzande. Oosten Wz. J.B. en A.J. van Schouwink
Enkeltje 's-Gravenzande .... Amersfoort is lopen met een opdracht Ouwendijk, G.
Bedijkingen in Delfland / Westland in het bijzonder gericht op 's-Gravenzande Overbeek, W.
Ouderlingen en Diakenen van 's-Gravenzande (1796 - 1830) (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
Stad Delft. Vorming en ruimtelijke ontwikkeling in de Late Middeleeuwen, De Raue, J.
Stad Delft. Vorming en ruimtelijke ontwikkeling in de late Middeleeuwen, De Raue, J.J.
Honselersdijk tot de Reformatie +'s-Gravenzande tot de Reformatie + Klooster O.L. Vrouw van Bethelhem te Wateringen + Monumenten in de oude kerk + Langs Naaldwijk's oude Logementen en Herbergen + Historische plekjes op de weg Naaldwijk-Monster-Ter Heijde Redactie
Begijnhof en Regulierenklooster, Het Redactie
Catalogus van bloembollen welke geveild worden op donderdag 1 Aug. des voormiddags negen uur in het Veilinggebouw, 'Floralia' te 's-Gravenzande 1957 Redactie
Dossier Hoek van Holland vanaf 1909 Redactie
Catalogus van bloembollen welke geveild worden op donderdag 30 juli 1959 des voormiddags negen uur in het Veilinggebouw 'Floralia' te 's-Gravenzande Redactie
Koninginnedag en Bevrijdingsdag in 's-Gravenzande Redactie
Koninginnedag in 's-Gravenzande Redactie
Archeologische kroniek Zuid-Holland Redactie
Duizend Jaar Holland Redactie
Satuten Huishoudelijk Reglement en Verkoopsreglement van de Fruit- en Groentenveilingsvereniging Redactie
Keur op de waterstaat van de Poelpolder, gelegen onder de gemeente 's-Gravenzande Redactie
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereniging 'Het Groene Kruis' te 's-Gravenzande Redactie
Diverse archiefstukken betreffende de Hervormde Dorpskerk van 's-Gravenzande. Redactie
Perfecte Majesteit, De Redactie
Jaarverslagen Vereeniging -Westland-Zuid. Afdeling 's-Gravenzande. Veilingvereniging -Westland-. Afdeling. 's-Gravenzande. Coöperatieve tuinbouwveilingvereniging te 's-Gravenzande Redactie
Informatiebulletin -Westland zuid-. Coöperatieve tuinbouwveilingvereniging te 's-Gravenzande Redactie
Jaarverslagen Veiling Woutersweg s'-Gravenzande Redactie
's-Gravenzande -CALT- jaarverslag 1961 - 1962 Redactie
Over het familiegraf Van Vredenburch te 's-Gravenzande Redactie
Kapittel Duinen (beschermd natuurmonument ?), De Redactie
Leesgids. 7 eeuwen 's-Gravenzande Redactie
C.B.T.B. Afdeling 's-Gravenzande Redactie
L.T.B. 's-Gravenzande winterprogramma 82/83 Redactie
Zuidhollandse Studiën XIV Redactie
Staelduinse bos Redactie
Heilig en profaan Redactie
Blik op de historie van veiling Westland Zuid., Een Redactie
Kalender 's-Gravenzande in oude ansichten. Redactie
Rabobank jubileumkalender 1987 met 26 foto's van ca. 75 jaar geleden. Redactie
Koninginnedag in 's-Gravenzande. Redactie
Koninginnedag in 's-Gravenzande. Redactie
Monasticum Batavum. Redactie
's-Gravenzandse S.V. kampioen en 1e klasser! 24 april 1971 Redactie
Documentatie kerk 's-Gravenzande. (niet gepubliceerd) Redactie
Historie van 's-Gravenzande. Redactie
Complete Gids. Natuur- en wandelgebieden in Nederland Redactie
Bouwtekeningen en bestek voor een Van Rijckevorselwoning. (archiefstuk) Redactie
Groenteveiling Westland. Twintig jaar Veiling Zuid. Vestiging 's-Gravenzande sluit haar poorten Redactie
Hollandse Stad in de dertiende eeuw, De Redactie
Heidenen, Papen, Libertijnen en Fijnen. Redactie
Artikelen over 's-Gravenzande die in Kruisheer staan. B-20 en B-21 Redactie
Jaarverslag 1969 Coöperatieve Raiffeisenbank 's-Gravenzande - Hoek van Holland Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 40. Redactie
Vreemdelingenverkeer 's-Gravenzande Redactie
Zuidhollands landschap gids. Redactie
Gemeentegids 's-Gravenzande. Redactie
Dorpskerk van 's-Gravenzande door de eeuwen heen, De Redactie
Jaarverslagen Fruit- en Groentenveiling -Wouterseweg- 's-Gravenzande Redactie
Jongere bouwkunst en stedebouw. 1800-1945. 's-Gravenzande Redactie
gemeentehuis van 's-Gravenzande, Het Redactie
Schetsontwerpen voor een nieuw raadhuis in 's-Gravenzande Redactie
Fotokopiën van documenten uit de naltenschap van James de Fremery Redactie
100 Jaar Christelijk Onderwijs 's-Gravenzande Redactie
Rapport over de voorgenomen sluiting van de afdeling 's-Gravenzande van Groenteveiling Westland West Redactie
Zaadhandelaar Jan Minnaar. 100 Jaar is een mooie tijd om te stoppen Redactie
Jubilé van O.L. Vrouw te Halle, Het Redactie
Staelduin. De geschiedenis van het staalduinsebos. Redactie
R.K. Parochie Redactie
De Hollandse Hoek Redactie
's-Gravenzands kasteeltje wachtend op de diligence, Een Redactie
Proces verbaal van grensbepaling van de gemeente 's-Gravenzande. 9 januari 1819 Redactie
Familie Van Alkemade Redactie
Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem. deel 54 Redactie
Mededelingenblad van de Historische Vereniging voor de provincie Zuid-Holland. Vigilate Deo Confidentes Redactie
Diverse documentatie van de Dorpskerk te 's-Gravenzande na het instorten van de Middeleeuwse kerktoren in 1807 en de bouw van de nieuwe kerk in 1815. tekeningen. bestek enz. Redactie
Resolutiën van de Heeren staaten van Holland en Westvriesland in hun Edele Groot Mogende Vergadering genoomen in den jaare 1789 Redactie
Coöperatieve tuinbouwveilingvereniging Westland Zuid te 's-Gravenzande. Statuten en Veilingreglement Redactie
Ds A. van Geestschool. 1903-1993 RedaKtie
Oudste stedelijke toponomy in het graafschap Holland, De. Rentenaar, R.
instelling van weldadigheid te 's-Gravenzande, Een Rijn, L.G. van
Coinhunter vindt Middeleeuwse muntschat Rijns, B.
Geleend Goed Risseeuw, P.J.
Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Deel I en supplement. Rogier, L.J.
Bunkers in Nederland. Rolf, R.
De Staelduinen. Een stukje cultuurhistorie in het Westland Roorda-van Eysinga, N
Boudestein Rooyen, F.F. van
Gereformeerde kerk te 's-Gravenzande 1867-1967. Ruiter, A.
Festung Hoek van Holland. Een parel van de Atlantikwall aan de Nieuwe Waterweg 1942-1945. Sakkers, H.
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1976 Sarfatij, H.
Gravenzandse Laatste Oordeel, Het 's- Scholten, W.H.P.
Topografisch werk van Dirk Verrijk, Het Schulte, A.G.
Stichtingsbrief van Jacoba van Beieren betreffende het klooster Bethani? te 's-Gravenzande. Serne, J.M.
Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de grote Raad van Mechelen 1504 - 1531 Smidt, I. Strubbe en J. van Rompaey, J.Th. de
Conflict tusschen pastoor Nicolaes Spierinck te 's-Gravenzande en zijn kapelaan Cornelis van Wijck 1560, Een Smit, J.
Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen Smit, J.G.
Afscheiding van 1834, De. Zevende deel classes Rotterdam en Leiden. Smits, C.
Viering van het 25-jarig bestaan van ons kerkgebouw Soli, J.H.
Vereniging -Westland- 's-Gravenzande 75 jaar Sonneveld, J.
Vereniging 'Westland' 's-Gravenzande vijfenzeventig jaar. 1889 - 1964. Sonneveld, Jac.
Voormalige grafelijke hof en de oude pastorie te 's-Gravenzande + Gordingkappen in Nederland Straalen en H. Janse, T. van
Voormalige grafelijke hof en de oude pastorie te 's-Gravenzande, Het Straalen, Th. van
Voormalige Grafelijke Hof en de Oude Pastorie te 's-Gravenzande, Het Straalen, Th. van
Inventaris van het archief van de Parochie O.L. Vrouw Ten Hemelopneming te 's-Gravenzande Studiegroep Kerkarchieven
Hervormde Stichting voor verpleeghuiszorg -De Kreek- te 's-Gravenzande. 25 Jaar Teljeur, W.
Oude rechten van 's-Gravenzande Telting, A.
Rondje 's-Gravenzande rond negentienhonderdvijftig Trigt, H. van
Rondje 's-Gravenzande rond negentienhonderdvijftig Trigt, H. van
Honderd jaar Heenweg. Ubicom, J. (pseud. G.L. Monna)
Repertorium op de grafelijke lenen in 's-Gravenzande, 1276-1649 Valk, A.J. van der
Repertorium op de Gravelijkse lenen in 's-Gravenzande 1276-1649 Valk, A.J. van der
Beelden van een begijnentuin. Archeologisch onderzoek op het veilingterrein in 's-Gravenzande in 2001 Veen, M.M.A. van
50 jaar Woutersweg Vellekoop, A.
Bregman. Een Kralings/Rotterdams geslacht in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14e eeuw tot heden. Verbeek, A.M.
Inventaris van het archief van het Nieuwland genaamd den Andel buiten 's-Gravenzande 1414-1868. Vey Mestdagh, J.H. de
Nieuwland genaamd den Andel 1414-1868, Het Vey Mestdagh, J.H. de
Kustverdediging tussen 's-Gravenzande en Ter Heijde (1569-1648), De Vliet en W. Duijvestijn, A.P. van
Herfsttocht naar Staelduin. dl. 1 + 2 Waard, S. de
1923 - 1993: 70 jaar Christelijk Ulo - Mavo, 's-Gravenzande Water, C.Th. van der
Stedelijke nederzettingen in Nederland tot de Franse Tijd Wegner, J.G.
Tweede wereldoorlog, 's-Gravenzande; Monster; Hoek van Holland Zandevelt college
Werkboekje bij de tentoonstelling 'De Overval'. Zandevelt college
Heenweg. Jeugdherinneringen aan de twintiger en dertiger jaren. Hoe men woonde, werkte en leefde, De Zanten, E. van