Monster

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Documentatie over de Romeinse Mijlpalen in het land van de Cananefaten. (niet gepubliceerd) Adrichem, M.C.M. van
Polanen. Het verleden gekeerd. Een expositie gewijd aan de opgravingscampagne van 1981 Adrichem, M.C.M. van, E. Bult e.a.,
Nadere bijzonderheden over den H.Jacobus Lacops een der 19 Martelaars van Gorcum Allard, H.J.
Van honderd jaar zorg en zegen Antwerpen, G. Blom, B. Buwalda, J.A. van
Patriotten en Prinsgezinden op het platteland van zuidelijk Holland Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen, L.A.F.
Parochie Monster - Ambacht en Monster, De Bauer, H.
Parochie Monster-Ambacht en Monster 1, De Bauer, H.
Monster - Poeldijk - Ter Heijde, Historische bijzonderheden Bergen, E. van
Oorkondeboek van Holland en Zeeland Bergh, L. v.d.
Topfotografen belichten geschiedenis Polanen. Polanen toen en nu Bett, K.
Goederenregister van de St. Maartenskerk te Utrecht, Het. Blok, D.P.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Blok; P.J.
Ter Heijde. Het oude zee-dorp. Boelen, H. Krug, B.
Ein Römisches Militärdiplomfragment aus Monster-Poeldijk. Bogaers, J.E.
Documentatie ten behoeve van het terreinbezoek door leden van de voormalige begeleidingsgroep verzwaring zeewering tussen Ockenburgh en Ter Heijde op 13 september 1989 Bohemen, H. van
Register van stemgerechtigden in Monster Bos, P.
Oude boerderij Madestein, De Boschma, K.
Brandgraven uit de 7e eeuw in de duinen bij Monster Braat, W.C.
Brandgraven uit de 7e eeuw in de duinen bij Monster. Braat, W.C.
Gasleiding als aanleiding Broecke;J.K.H. Hagers, P.W.van den
Zeezout: een schakel tussen West- en Zuid-Nederland in de IJzertijd en de Romeinse tijd. Broeke, P.W. van den
Uit: Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit. (De kerk van Monster) Broer, C.J.C.
Slag om de Residentie. 7de druk, De Brongers, E.H.
Slag om de Residentie 1940, De Brongers, E.H.
Graevenslot van Hennenbergh te Loosduinen, Het Brough, W.J.Th.
Romeinsche mijlpalen in Nederland. Brunsting, H.
Polanen Monster. Een analyse van de aangetroffen botanische resten. Bult, E.J.
Polanen. Bult, E.J.
Moated sites in their economical and social context in Delfland. Bult, E.J.
Sociale en economische betekenis van begraven Hofsteden in Delfland. Bult, E.J.
Polanen. Een analyse van het zoölogisch archeologisch materiaal. + tekeningen van aardewerk van Polanen en het wagenwiel uit de 14e eeuw Bult, E.J.
Tuinbouwreconstructiegebied de Poel te Monster Bult, E.J.
Archeologisch Inventariserend veldonderzoek op Solleveld in Monster (gemeente Westland) Bult, E.J. , J. de Bruin en Eric Norde
Rijnweg 3 - 27 in de gemeente Monster. Een standaard Archeologische Inventarisatie en een Aanvullende Archeologische Inventarisatie Bult, E.J. en J.M. Groen
Westmade en Monster Noord, twee bouwlocaties in de Westlandse Zoom (gemeente Westland). Een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) Bult, E.J., J.M. Groen en J. de Bruin
Raadhuis - Gemeente Monster, Het Dalen, Van
Geesterwijk en zijn bewoners Duijndam, P.J.J.
Haagse stadsgezichten. Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum Dumas, C.
Vijf van Westland-Zuid., De Duyvestijn, L.P.
Daer mede zij meenen den armen te contenteren', Bedelingen van laken, brood en turf te Monster 1607-1641. Eendenburg, G.L. van
Rechterlijk Archief Monster. 108. Regesten van alle akten Eendenburg, G.L. van
Tafel Begravenen Monster 1610 - 1649 Eendenburg, L.G. van, Th. van Stralen, A.E.M. van der Valk en C. van Yperen
Monster. Copieboek van rentebrieven, lijsten van renten, en andere akten (1366-1587) van de Heilige Geest. Eendenburg; A.E.M. van der Valk, G.L. van
Bekende Scheveninger Adreaen Coenen en zijn Visboeck van 1578, Een Egmond, F.
Register van metinge van het Ambacht Monster (1378). Emmens, J.
Ambacht van Monster anno 1378, Het Emmens, J.
Genootschap Oud-Westland Jaarverslag 1962 Emmens, J.
Kaas en brood te Poeldijk Emmens, J.
Monsterse Geestje, Het Emmens, J.
Ambachtshuis van Monster, Het Ende, L.J.M. van den
Inhuldiging van Prins Maurits als ambachtsheer van Monster, De Ende, L.J.M. van den
Prins Maurits, ambachtsheer van Monster Ende, L.J.M. van den
Grafkelder van de familie Herckenrath, De Ende, L.J.M. van den
Logement Overheijde Ende, L.J.M. van den
Gereformeerde kerk te Monster. Bezwaar tegen sloop Ende, L.J.M. vn den
Op de Vaert. Het pensionaat St. joseph te Monster en zijn voorgeschiedenis Endhoven, J.G.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Fremery, J. de
Inventaris van de Polderarchieven in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Gravenhage. Geselschap, J.E.J.
Van Zorg en Zegen. Groen, F.C.
Uit het Cartularium van St-Adrianus 'Cruuslant', en het register van metingen 1378 Monster (niet gepubliceerd) Groenewegen Bzn, H.
Enkele gegevens over Monster en Terheyde Groenewegen, J.H.
Archeologische kroniek van Zuid-Hollland over 1981 Hallewas, D.P.
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1982 Hallewas, D.P.
Archeologische kroniek van Holland over 1987, II Zuid-Holland Hallewas, D.P.
Verslag provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1981. Hallewas, D.P.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1982. Hallewas, D.P.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1988. Hallewas, D.P.
Middeleeuws Monster. Hardenberg, H.
Zuid-Holland. Monster (huis Polanen). Heeringen, R.M. van
Late Bronstijd en vroege ijzertijd in de Nederlandse Delta, De Heeringen, R.M. van
V.V. Monster Herrebrugh, H. Kok en P. de Zeeuw, T
Parochie Monster Heuvel, A.B.v.d.
Na vijf dagen oorlog Hilten, D.A.v.
Onze oorlogsjaren Hilten, D.A.v.
Het 1e depot infanterie Hilten, D.A.V.
La maison forte aux Pays-Bas. Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Raephorst te Wassenaar (1261-1674) Hoek, C.
Leenkamers van de lenen van Wassenaar. (In het Westland), De Hoek, C.
Leenkamer van de hofstad te Liesveld te Groot Ammers (circa 1341-1650), De Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Polanen te Monster Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Binckhorst 1322 - 1700 + Repertorium op de lenen van de hofstad polanen te Monster Hoek, C.
Acten betreffende Delfland Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Egmond in Delfland, Schieland, Putten en IJsselmonde Hoek, C.
Bezit in Delfland van de Duitse Orde, Het Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen. Gelegen in Delfland, Schieland op het Eiland IJselmonde en in de Lek 13e eeuw 1650 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen. Gelegen in Delfland, Schieland op het Eiland IJselmonde en in de Lek 13e eeuw 1650 Hoek, C.
Aanvullingen op reeds gepubliceerde Repertoria op leenkamers die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd Hoek; J.C. Kort, C.
Laat-17e-eeuwse decoratieve tuinpotten van de buitenplaats Swanendrift Hollander, l. den, P. de Baar en E. den Hartog
Navigatiestation Zuid-Holland (NS-Z-) Hoogendijk en J.W.G. Nijssen, C.
Parochiekerk van Monster Horst, v.d.
Vier pastoors martelaars te 's-Gravenhage gedood den 30e mei 1570. Hou?l, W.H.
Romeinsche mijlpaal van Monster, De Huizinga, J.
Feestelijke heropening Willemsschool Monster. Hummel, H.
Archeologische kroniek van het Westland 2000 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2001 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 1991 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2002 + Tentoonstelling De Romeinen in Zuid-\holland Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2005 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2006 Immerzeel, A.A.G.
Monster in de Middeleeuwen en zijn rol in het graafschap Holland Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2006 Immerzeel, A.A.G.
Ziekte en zaligheid. Heilige 'genezers' in Nederlandse bedevaartsoorden Jong, J. de
Zestiende-eeuwse schrijvers over de mijlpaal van Monster. Kalmeijer, C.A.
Romeinse mijlpalen in het land van de Cananefaten Kalmeijer, C.A.
Repertorium op de lenen van de Hofstad Teilingen Kort, C.J.
Repertorium op de lenen van de abdij Rijnsburg 1227-1649 Kort, J.C.
Leen van de hofstede Doortoge te Monster, 1297-1472, Een Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de hofstede Putten 1299-1650 Kort, J.C.
Repertorium op de Grafelijkse lenen in 's Gravenhage 1281-1650 Kort, J.C.
Lenen van de hofstede Polanen in Zuid-Holland 1330 - 1505 Kort, J.C.
Middeleeuwse Ringwalburchten in Nederland; een onderzoek naar hun betekenis. Krauwer, M.
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel II. Kruisheer, J.G.
Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Monster. Kruithof, J.A.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 26 Küppers, W.
Kent u ze nog... de Monstersen. Laak, P.J. ter
Monster in oude ansichten deel 2. Laak, P.J. ter
Monster in oude ansichten deel 1. Laak, P.J. ter
Duyvesteyn Landheer-Roelants, A.E.M.
Voorlichtingsbrochure reconstructie oude glastuinbouw Boomawetering. Landinrichtingsdienst Z-H; Redactie
Martelaren van Gorcum, De Lange, D. de
Monsterse korenmolen door de eeuwen heen, De Leeuwen, J.N.M. van
Machutus, rots in de branding. 1803 - 2003 Leeuwen, J.N.M. van
Voor de burgers door het vuur. 75 Jaar Vrijwillige Brandweervereniging Monster Leeuwen, J.N.M. van
Sparen, de kortste weg naar welvaart. De geschiedenis van de spaarbanken te 's-Gravenzande en Monster Leeuwen, J.N.M. van
Uit de geschiedenis van de Spaanse Vloot te Monster Lok en A.J. van der Valk, J.D.
Uit de geschiedenis van de Spaanse Vloot te Monster. Lok, J.D. & P. Vis
Dorpsjongen vertelt., Een Looije, M.N.
Historische ontmoetingen op de weg van Naaldwijk over Monster naar ter Heijde. Marel, A. van der.
Bedevaartplaatsen in Nederland | 1. Noord- en midden-Nederland Margry & C.M.A. Caspers, P.J.
Solleveld, een verkenning van landschap, bodem en bewoning Meer, H. van der
10 mei 1940 in Monster en Ter Heijde Meijer, K.
Vondsten van het Monsterse Geestje Mezger, J.
Zwerftocht met middeleeuwse heiligen. Monna, A.D.A.
Monster, Poeldijk en Ter Heijde 1940 - 1945 Moor, B.
Verleden voor toekomst Moor, B.
Standaardrappport inventarisatie Boegsectie Monster Morel, J.M.A.W.
ANWB kustgids Nederland. Strand. Badplaatsen. Wandelen. Fietsen. Natuur Nijkamp, H. en H. Bunk
Holland in de Middeleeuwen. Een regio ontdekt haar geschiedenis Nijs en E. Beukers, T. de
Water naar de zee. Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort Noort en M. Blauw, J. van den
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Rechterlijk archief Monster. (niet gepubliceerd) Persijn, Goverd van
Inwoners der gemeenten Naaldwijk, Monster, Schipluiden, Hodenpijl, 's-Gravenzande, Zandambacht, Ambacht dorp en St. Maartensregt Poleij, H.A.
Familiegeschiedenissen van Ceveren-Nederpelt. Deel V: Familie Verharen (ca. 1475-1656) Redactie
Opening van het nieuwe veilinggebouw te Monster Redactie
Samen winnen. Reconstructie Westland. Wippolder voorontwerp constructieplan Redactie
LVM: Jubileumcontact van de Lawntennisvereniging Monster 1956-1981 Redactie
Rijksmonumentenlijst: Beschermde Monumenten, Monster Redactie
Archeologische kroniek Zuid-Holland Redactie
Duizend Jaar Holland Redactie
Reconstructieplan Boomawatering (concept voorontwerp) Redactie
Historie van Monster bestaande uit een aantal beschrijvingen. Redactie
Beeldanalyse Gemeente Monster Redactie
Jaarverslagen. Veilingvereniging -Westland- te Monster Redactie
Jaarverslagen Fruit- en Groentenveilingsvereniging Zwartendijk te Monster. Groenten Veilingvereniging Zwartendijk Redactie
Kapittel Duinen (beschermd natuurmonument ?), De Redactie
Naar het Druivenland aan zee Redactie
Open Munumentendag. Redactie
Rabobank jubileumkalender 1987 met 26 foto's van ca. 75 jaar geleden. Redactie
Monster 1977 Historie van Monster bestaande uit een aantal beschrijvingen Redactie
Inspraakhandleiding voorontwerp-reconstructieplan Boomawatering. Redactie
Zuid-Hollandse Studiën, Deel XI. Redactie
Bloemendaal-Loosduinen. Het terrein (hoofdstuk 3) Redactie
Reconstructiegebied Boomawatering. Voorontwerpplan. Redactie
Geerbron en zijn bewoners. Geschiedenis van een Monsterse buitenplaats. Redactie
Rapport conservering grafkelder in de westduinen te Monster. Redactie
Inventaris der archieven van de Hervormde gemeente te Ter Heyde aan zee. Redactie
Moederkek van Monster met haar vele dochterkerken in de late middeleeuwen, De Redactie
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 1979 Redactie
Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 1976 Redactie
Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden. Nieuwe reeks XXVII Redactie
Genealogie van het Westlandse geslacht Van Antwerpen 1735 - 1988. Redactie
Enkele opmerkingen over de geschiedenis van het WDM-gebied Redactie
Geschiedenis van de waterwinning in de Monsterse en Loosduinse duinen Redactie
Genootschap Oud-Westland Jaarverslag 1963 Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 02 Redactie
Gemeentegids Monster. Redactie
Jaarboek 'Die Haghe' 1991. Redactie
Eikenduinen Redactie
Gemeente Monster, Open Monumentendag 1993 Redactie
Gemeente Monster, Open Monumentendag 1987 Redactie
Archeologische Kroniek van Holland 1999 Redactie
Jongere bouwkunst en stedebouw. 1800-1945. Monster Redactie
Monument in Monster. Graf familie Herckenrath, Een Redactie
Korenmolen -De vier Winden- Monster + Nieuwsbrief Stichting van de molen Redactie
Rapport inzake de fusieplannen van de veilingen Kwintsheul en Westland-Noord Redactie
Buitenplaats Geerbron en de familie Herckenrath, De Redactie
Inventaris van het archief van de parochie van de H. Machutus te Monster (1742) 1803-1990 Redactie
Oudenborg, De Redactie
Voor ons vaderland gevallen officieren Redactie
Westland. Krantenknipsels Redactie
Uitnodiging Polanen toen en nu Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Samen verder Redactie
Rapport inzake de fusieplannen van de veilingen Nieuw-Amsterdam en Westland-Noord Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 30 Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 32.3e aflevering Redactie
Tentoonstelling "Kasteel Polanen te Monstr' Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Luchtfoto's van kassen in het Westland Redactie
Stichting Vrienden van Molen De Vier Winden te Monster. Nieuwsbrieven Redactie
Monster in de Middeleeuwen - Diverse artikelen en aantekeningen. Gebruikt voor artikel. HJB Westland Redactie
Pieter Pieterse van Leeuwen, Bouwman wonende te Poeldijk in de gemeente Monster.(niet gepubliceerd) Reeser, Notaris
Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland. Reinsma, R.
Polanen. De geschiedenis van een stamhuis. Renaud, J.G.N.
RKSVM 1947 - 1987 Rol, G.
Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond, Van De Nijenburg, De Dieu, Fontein Verschuir, Van Der Feen de Lille Rombach, J.H.
Op het strand gesmeten. Sliggers; A.A. Wertheim, B.C.
Inventaris van de archieven der gemeente Monster. Smelt, W.E.
Vissen in Vlieten en vaarten. Stigter sr., L.
Monster, Hervormde kerk en toren Straalen, Th. van
Beknopte geschiedenis van de Hervormde Kerk Monster Straalen, Th. van
Passie voor het verleden en waartoe zoiets leidt, Een Stuurman, P.
Native Roman Pottery from the site known as 'Het Monsterse Geestje' near Monster, province of South-Holland. Stuurman, P.
Graven in een recent verleden. Stuurman, P.
Inventaris van het archief der RK parochie St. Machutus te Monster 1742 - 1945. Valk, A.J. van der
Herinneringen van Adrianus van der Valk 1912-1990. Valk, A.J. van der
Rapport over duinboringen Valk, B. van der
Herinneringen uit mijn kosterstijd in de St. Machutusparochie te Monster Valk, G.A. van der
Inventarisatie van archeologische waarden van de duinterreinen Solleveld en Ockenburg, Westduinen, gemeente 's-Gravenhage Valk, L. van der
Modderen in Monster: vervening in het Maasmondgebied in de Midden- tot Late IJzertijd. Valk, L. van der
Archeologie van Solleveld (Gemeente Monster en Den Haag): een tussentijds rapport Valk, L. van der en H.P. van der Meer
Romeinse Mijlpaal van Monster, De Vermaseren, B.A.
Romeinse Mijlpaal van Monster en het klooster Sion, De Vermaseren, B.A.
Flora van het WDM-gebied (Solleveld), 1992/1993., De Vertegaal, C.T.M.
1629: Een Monsters moment uit de Tachtigjarige Oorlog Vliet, A.P.
Bestuur van de heerlijkheid Monster ten tijde van de Republiek(1581-1795), Het Vliet, A.P.
Monsters moment uit de tachtigjarige oorlog, 1629, Een Vliet, A.P.
Bestuurlijk Monster. Deel 2. Vliet, A.P. van
Bestuurlijk Monster. Deel 1. Vliet, A.P. van
Polanen. Een middeleeuws kasteel in Monster Vliet, A.P. van
Monsterse kerk uit het archief, De Vliet, A.P. van
Graven in Monster Vliet, A.P. van
Anthony Pieterson (1658-1722). Luitenant-admiraal en stichter van een buitenplats Vliet, A.P. van
In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227 Vliet, K. van
IIII M.P. naar M.A.C.. Romeinse mijlpalen en wegen Waasdorp, J.A. en V.L.C. Kersing
Nannie van Wehl. Jeugdboekenschrijfster. In haar verhalen komen Loosduinen, Monster en het Westland voor Wehl, N.van
Geld uit de grond. Wiedhaup, C.J.J.
Cicadefibula uit Den Haag en een beslagstukje uit Monster, Een. Ypey, J.
Tweede wereldoorlog, 's-Gravenzande; Monster; Hoek van Holland Zandevelt college