Loosduinen

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Honderd jaar parochiekerk in Loosduinen en wat daaraan vooraf ging. 1881-1981 onze lieve vrouw Hemelvaart. Adrichem, M.C.M. van en J.Th. van Janssen
Waelneshoeve te Hendrik Ido Ambacht en andere middeleeuwse stenen kamers in Nederland, De. Alders, G.
Die Haghe Jaarboek 1986. Baarsel; Ch.Dumas; C.M. Nigten, G.J.M van
Patriotten en Prinsgezinden op het platteland van zuidelijk Holland Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen, L.A.F.
Loosduinse Groenteveiling 25 jaar, De Bergen, E. van
Hoe oud is toch den Haag? Over de ouderdom van het Grafelijk kasteel op het Binnenhof Boer, C.H. de
Eens door Euroop vermaard. Margaretha van Henneberg en haar 365 kinderen. Een Loosduinse legende van lang geleden Bondeson en A. Molenkamp, J.
Prolific Countess, The Bondeson en A. Molenkamp, J.
Loosduinen 1832. Kadastrale Atlas Zuid-Holland Bos, P. Brak en F. Kooijman, H.
Oude boerderij Madestein, De Boschma, K.
Merckwaerdigste meyn bekent. Deel 1 Bouman, Jan
Leer mij Loosduinen kennen. Een dorpswandeling door de 20e eeuw Brak en H. Lemckert, P.
S. V. Loosduinen 1936-1986. Brak, P.
Loosduinen rond 1840 Brak, P.
Loosduinen op eigen benen. De burgemeesters van Loosduinen tussen 1811 en 1923 en wat zij voor het dorp hebben betekend Brak, P.
Waar lag de grens. De annexantie van Loosduinen in 1923 Brak, P.
Lavendiersterland in Haagambacht, Het Breemen, P.J. van
Kerkruïne van Eikenduinen, De. Broug, W.J.Th.
Graevenslot van Hennenbergh te Loosduinen, Het Brough, W.J.Th.
Late IJzertijdvondsten op het strand bij Kijkduin. Bult, E.J.
Stilleven in steen Cappers, W.P.R.A.
Zeventig jaren Loosduinse groenteveiling. Dijk, N.J.A. van
Haagse Beek., De Doorn, M. van en J. Mennema
Eikenduinen vóór de Hervorming Driessen, A.
Haagse stadsgezichten. Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum Dumas, C.
Van vijf naar één. Veiling Westland-Noord Duyvestijn, L.P.
Grafzerken in de Ned. Herv. kerken van Zuid-Holland Geervliet en H.C. de Man, C.J.
Archeologische kroniek van Holland over 1983, II Zuid-Holland Hallewas, D.P.
Archeologische kroniek van Holland over 1984, II Zuid-Holland Hallewas, D.P.
Archeologische kroniek van Holland over 1987, II Zuid-Holland Hallewas, D.P.
Loosduinen, van zelfstandige gemeente tot Haagse woonwijk. Heijningen, L. van
Abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572, De Hertog, W.E. den
Machteld van Brabant. Gravin van Holland. ca. 1200-1267 Hertog, W.E.den
Zeven en een halve eeuw Abdijkerk, Loosduinen. Hildebrandt, V.
Na vijf dagen oorlog Hilten, D.A.v.
Onze oorlogsjaren Hilten, D.A.v.
Het 1e depot infanterie Hilten, D.A.V.
Kerkarchieven 1 Holierhoek, J.
Midden ijzertijd Lozerlaan eeuwen ouder. Jacobs, E.
Ziekte en zaligheid. Heilige 'genezers' in Nederlandse bedevaartsoorden Jong, J. de
Archief van de familie Van Oldenbarnevelt (1449) 1510 - 1705. Kaajan, H.J.Ph.G.
Zuil van Eik en Duinen, De Kalmeijer, C.A.
Zuil van Eik en Duinen, De Kalmeijer, C.A.
Wilde Westen. Herinneringen aan de Haagse vruchtenbuurt en ommelanden van weleer, Het Knaud, J.M.
Eenig onderricht of lesgeving door den heer Kokxhoorn te Loosduinen bij 's-Gravenhage den 19 junij Onze Heeren 1891 Kokxhoorn, H.T.
Stad in delen Den Haag. Loosduinen, De Koning Gans, W.de
Loosduinse Buitenplaatsen Koning Gans, W. de
Adventkerk te Loosduinen Kramer, W.
Bouwgeschiedenis van het Grafelijk paleis op het Binnenhof, De Kuile, E.H. ter
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 19 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 25 Küppers. W/
Katholieke Kerk in Loosduinen. 125, De Leeuwen, J.N.M. van
Putten uit het Verleden. Opgravingen in Loosduinen, Kazernestraat en Mauritshuis. Magendans; J.A.; Waasdorp, J.R.
Bedevaartplaatsen in Nederland | 1. Noord- en midden-Nederland Margry & C.M.A. Caspers, P.J.
Loosduinsche Groentenveiling, De Marrewijk, G.J. van
Jaarboek Die Haghe 1979 Mast;C.H.Slechte,J.H.C. Voorhoeve, W.M.
Jaarboek Die Haghe 1980 Mast;C.H.Slechte,J.H.C. Voorhoeve, W.M.
Nog eens! Sporen van ijzertijd-bewoning op het strand bij Loosduinen. Mezger, J.
Over twee IJzertijdvondsten in het kustgebied. Mezger, J.
Loosduinse groentenveiling, Kroniek van het vijftigjarig bestaan: 1899 - 8 november - 1949 Michels, F.W.
Alarm, Nederlands cultuurgoed in gevaar. Michels, F.W.
Loosduinen, een "vermaard" dorp achter de duinen Nederpel, L.G.
Tuinbouwdorp werd stad. De bewogen geschiedenis van een tuinbouwdorp, Een Nederpel, L.G.
's-Gravenhage en omstreken gefotografeerd in de 19de eeuw Nieuwenhuijzen, K. en C.H. Slechte
Nederland in woord en beeld Noordhoff, F.
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Berlinerblått i Blåklinten Ragnar, M.
Open monumentendag 9 september 1989 Red.
Rapport inzake de fusieplannen van de veilingen Honselersijk, Loosduinen, Poeldijk en Wateringen Redactie
Structuurplan Westland deel 3: Beleidsnota Redactie
1916 - 1976. 60 Jaar L.T.B. afd. Loosduinen Redactie
Heempark Madestein. Redactie
Jaarverslagen Loosduinse Groentenveiling. Loosduinsche groentenveiling. Veilingvereniging -Westland-Noord- Afd. Loosduinen Redactie
Jaarverslagen van de Stichting Oud Loosduinen Redactie
Nieuwe grond in 's-Gravenhage Redactie
Westland-Noord Redactie
Parochiegids O.L. Vrouw Hemelvaart 's-Gravenhage (Loosduinen) Redactie
Jubileumuitgave van...protestants chr. onderwijs te 's-Gravenhage-Loosduinen 1879-1979. Redactie
Hervormd Loosduinen. Jubileumnummer 1578-1978. Redactie
Stukken betreffende de overname van een tuinbouwinventaris. (niet gepubliceerd) Redactie
Literatuurlijst van enkele kloosters(fragment) Redactie
Bloemendaal-Loosduinen. Het terrein (hoofdstuk 3) Redactie
Geschiedenis van Loosduinen. 1ste druk, De Redactie
Geschiedenis van Loosduinen. 2de druk, De Redactie
Geschiedenis van Loosduinen, De Redactie
Boerderij Vrederust aan de Lozerlaan te 's-Gravenhage, De Redactie
Loosduinen 1937 - 1987. Redactie
Archeologie Loosduinen Redactie
Middeleeuwse tuin in Madestein, Een Redactie
Geschiedenis van de waterwinning in de Monsterse en Loosduinse duinen Redactie
Ons Den Haag. Gister en Vandaag. Loosduinen 800 jaar Redactie
Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, mitsgaders van 's Gravenhage Redactie
Eikenduinen Redactie
Ontwikkeling van het tuinbouwgebied -Kerketuinen-, De Redactie
Voor historisch Loosduinen. Romeinse vondsten van Ockenburgh Redactie
Opnieuw op reis met oude schoolplaten. Veranderend Landschap Redactie
Voor ons vaderland gevallen officieren Redactie
Abdijkerk - Loosduinen. Korte rondleidng door de kerk Redactie
Loosduinen 1939 - 1946. Mobilisatie. De inval. De bevrijding. Het verzetsmonument Redactie
Waterwegen in Loosduinen en Westland. Documentatie Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 37. 2e aflevering Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Stinsenroute Redactie
Verslag Lagere, Middelbare en Latijnse scholen in Noord- en Zuid-Holland. Reinsma, R.
Oud-Loosduinen. De geschiedenis van een Haagse woonwijk. Ridder, J.G. de
Korte inhoud handvesten, privilegiën, octrooien, keuren en ordonantiën. Mitsgaders bladwijzer der Beschrijving van 's-Gravenhage Riemer, J. de
Beschrijving van 's-Gravenhage Riemer, J. de
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1980 Sarfatij, H.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1972. Sarfatij, H.
Romeinse waar in een warenhuis Sarfatij, H.
Verslag provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1974. Sarfatij, H.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1980. Sarfatij, H.
Loosduinen van kloostertuin tot stadswijk. Scheer, T. van der
Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de Aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XXXII. Het Westland Schuiling, R. en F.M. de Feijter
Inventaris van het archief van de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart Loosduinen-Den Haag 1785-1981. Studiegroep kerkarchieven
Westland Sturing, J.
De strijd om Ockenburg Swieten, E.L.v.
Rosenburg, van buitenplaats tot Zorgcentrum; Valentijn, D.
Inventarisatie van archeologische waarden van de duinterreinen Solleveld en Ockenburg, Westduinen, gemeente 's-Gravenhage Valk, L. van der
Vervenen en afzanden in en rond 's-Gravenhage. Valk, L. van der; Pruissers, A.P.
Flora van het WDM-gebied (Solleveld), 1992/1993., De Vertegaal, C.T.M.
Holwerda achterna Waasdorp, A.
Vergeten verzamelingen van Ockenburgh, De Waasdorp: K. Zee, J.A.
Burgemeester Waldeck, de Tiendaagse veldtocht, Loosduinen, de 1 aprilcrisis Waldeck, P.W.
Waldeck in Loosduinen, de geest van Waldeck Waldeck, P.W.
1923 - 1993: 70 jaar Christelijk Ulo - Mavo, 's-Gravenzande Water, C.Th. van der
Nannie van Wehl. Jeugdboekenschrijfster. In haar verhalen komen Loosduinen, Monster en het Westland voor Wehl, N.van
Jacob Westerbaen. Worp, J.A.
Ockenburg wacht op hergebruik Zijlstra, H.
Loosduinen in oude ansichten deel 4. Zon, H. van
Loosduinen in oude ansichten deel 3. Zon, H. van
Loosduinen in oude ansichten deel 2. Zon, H. van
Loosduinen in oude ansichten deel 1. Zon, H. van