De Lier

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Concert 70 jr. bestaan 1915-1985
Domkerk in De Lier, De A en A.O., M. v.
Lierhand, De Adrichem, M.C.M. van
60 jarig bestaan CLTV-Maasmond Adrichem, M.C.M. van
Rechterlijk Archief Zuid-Holland, de Lier (inv.nr.31) 'Hoofbosch'. Algemeen Rijksarchief
Achterlenen van de Hofstad Nijenrode in de Lier, Maasland, Naaldwijk en Zouteveen. Arkenbout, A.A.
Coöperatieve Boerenleenbank, De Lier (Kom), De Bergen, E. van
Van de oude gemeente De Lier Historische bijzonderheden. Bergen, E. van
De dom van de Lier Besselaar, H.
Oudheden en gestichten van Delft en Delfland, Mitsgaders van 's-Gravenhage Besseling, H.
1933-2003 bestaan Vrijwillige Brandweer De Lier Beukers, E.
Goederenregister van de St. Maartenskerk te Utrecht, Het. Blok, D.P.
Leemolen, De. (werkstuk) Boerema, A.
Geschiedenis van de rederijkerskamer 'De Hofbloemkens' uit de Lier, De Boheemen, F.C. van; Heijden, Th.C.J. van der
Oudst bekende generaties van het geslacht Van der Boom alias Verboom te De Lier en Vlaardingen, De Boom, J.H. van der
Twee woningbouwlocaties op het terrein Molensloot West in De LIer. Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Bult, E.J. en J.M. Groen
Twee toekomstige waterbergingen in De Lier. Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Bult, E.J., J. de Bruin & E. Norde
Gezamenlijk tuinbouwstruktuurplan De Lier Maasland Schipluiden Deelman, W.H.J.W. & A.P.M. Franken
Van Strijd en zegen Dekker, T.
inkomsten van de pastorie en andere geestelijke instellingen in De Lier, De Dijjk, K.F. van
Christelijk onderwijs in De Lier. 1873 - 1970. Dijk en G. van Dijk-Vos, K.F.van
De Lier in beeld 2 Dijk en T. van Dijk-Vos, K. van
Gereformeerde kerk van De Lier. Grepen uit haar 125-jarig bestaan, De Dijk Tzn, J. van
Christelijke Boeren- en Tuinders Bond, afd. De Lier Dijk Tzn., J.van
IJsclub, Hard Gaat-ie de Lier. Dijk, G.K.F. van
de Westgaag omstreeks 1910. Van Koning tot Keyzer Dijk, J.v.
Van modderpad tot moderne tuindersweg. De verharding van de Noordlierweg Dijk, K. van
125 jaar Nieuwe Tuinen. In zeven sloten tegelijk Dijk, K.F. van
Boekenlijst met historische publikaties over De Lier Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen, deel VII. Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen VIII. Dingboek van Schout en Schepenen Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen IX Dingboek van Schout en Schepenen Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen, deel VI. Dijk, K.F. van
Opnieuw de buitenplaats Hoofbosch in De Lier Dijk, K.F. van
Inventaris van de archieven van de gereformeerde kerk 1844-1980 in De Lier. Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen IV. Het settersboeck 1601-1625.De Begraafgegevens 1600-1685.Het verpondingsboeck 1582-1619. Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen III. De rekeningen van de molenmeesters van de oude Lier- en Hoefpolder 1569-1625. Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen II. De rekeningen van de Heilige Geestmeesters 1577-1624. Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen I. De rekeningen van de Kerkmeesters 1600-1625. Dijk, K.F. van
Nieuwe Tuinen in De Lier 125 jaar Dijk, K.F. van
parochieraad van De Lier, De Dijk, K.F. van
Boerenstand die verdween. foto-expositie van boerderijen in en rond De Lier, Een Dijk, K.F. van
Goederen van de Heilige Geest in De Lier, De Dijk, K.F. van
Kerk en de toren van De Lier, De Dijk, K.F. van
Oude voet- en kerkepaden: Midden-Delfland (2) de Lier. Dijk, K.F. van
Kohieren van de tiende penning van 1561, De Dijk, K.F. van
Middeleeuwse kapel in de Lierpolder, Een Dijk, K.F. van
Grenskwestie, Een Dijk, K.F. van
Opgraving Uitterlier. Dijk, K.F. van
Lierpolder en zijn Molen, De Dijk, K.F. van
Parochieraad van de Lier, De Dijk, K.F. van
Rekeningen van de Heilige Geestmeesters 1577-1624, De Dijk, K.F. van
Setterboeck 1601-1625, Het Dijk, K.F. van
Begraafgegevens 1600-1685, De Dijk, K.F. van
Verpondingenboeck 1582-1619, Het Dijk, K.F. van
Buitenplaats 'Hoofbosch', De. Dijk, K.F. van
Wegencommissie. 1851-1910 Dijk, K.F. van
Bibliografie van de Lier Dijk, K.F.v.
De Lier in beeld. Dijk; T. van Dijk-Vos, K. van
Disslkoen Group, The Disselkoen, C.
Leemolen Westerlee., De Dop, A.J. van
Parochie de Lier, De Driessen, A.
Arend Dirkszoon de Vos Driessen, A.
Van drie naar één Duyvestijn, L.P.
Raad van Beroerten. Veroordeelden uit Rotterdam, de Lier, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Vlaardingen en uit andere plaatsen en gewesten. 1567-1569. Eldermans, H.B.
Opgehoogde woonlocatie uit de Romeinse tijd. Aanvullend archeologisch onderzoek nar vindplaats MD 21.10 en 21.12, gemeente De Lier, Een Flamman en H. van Londen, J.P.
Studies over de oudste plaatsnamen van Holland en Utrecht Gijsseling; D.P. Blok, M.
In het krachtenveld van het Z.H.G. Rijks Middelbare Tuinbouwschool De Lier Groenewegen (red), C.A.M.
Samen overleven; de Lier in oorlogstijd. Gunneweg-Van Zeijl, G.
Westland tijdens de bezetting 1940 - 1945, Het Gunneweg-van Zeijl, G.C.M.
avonturen van Cornelis van Vreugdenhil, De Ham, J.
Geschiedenis van het openbaar onderwijs in de Lier, De Heemskerk, J.
Gedachtenisrede 75 jaar Gereformeerde kerk de Lier. Heeres, B.
Gedachtenisrede ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Gereformeerde kerk te De Lier 1845-1920. Heeres, T. Dekker, B.
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1989 Hessing, W.A.M.
Parochie Monster Heuvel, A.B.v.d.
Musea in de maatschappij. Museum, vergaderplats, trouwzaal... Hillen, J.D.
Geslacht uter Lyere als grootgrondbezitter op de noordelijke oever van de Maasmond, Het Hoek, C.
Leenkamer van de hofstad te Liesveld te Groot Ammers (circa 1341-1650), De Hoek, C.
Repertorium op de lenen van Hodenpijl Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Polanen te Monster Hoek, C.
Repertorium op de grafelijke lenen in De Lier, Schipluiden en Vlaardingen Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol Hoek, C.
Grafelijke lenen te Schipluiden Hoek, C.
Inwoners van De Lier in 1418 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen. Gelegen in Delfland, Schieland op het Eiland IJselmonde en in de Lek 13e eeuw 1650 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen. Gelegen in Delfland, Schieland op het Eiland IJselmonde en in de Lek 13e eeuw 1650 Hoek, C.
Acten betreffende Zuid Holland in het archief van het Karthuiser klooster Nieuwlicht bij Utrecht Hoek, C.
Grafelijkse lenen in De Lier, Schipluiden en Vlaardingen Hoek, C.
Acten betreffende de Lier, Maasland en Schipluiden Hoek, C.
Middeleeuwse geslacht uter Lyere, Het Hoek, C.
De Lier. Hoek, C.
Repertorium op de Grafelijke lenen in de Lier, Schipluiden en Vlaardingen. 1252-1648 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Groeneveld in 't Woud. 1342-1718 Hoek, C.; Straalen, Th. van
Boerenstand die verdween. Boerderijen in en rond De Lier, Een Hoek, J. den en K. van Dijk
Genealogie Boekestijn. Hoff, D. van der
Parocia de Lier Holtkamp, C.P.M.
Bijzonderheden aangaande den martelaar Arent Dirksz. Vos. Hoog, I.M.J.
Navigatiestation Zuid-Holland (NS-Z-) Hoogendijk en J.W.G. Nijssen, C.
Vier pastoors martelaars te 's-Gravenhage gedood den 30e mei 1570. Hou?l, W.H.
Archeologische kroniek van het Westland 2002 + Tentoonstelling De Romeinen in Zuid-\holland Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2004 Immerzeel, A.A.G.
Proeve van een Stamboom, Een Jong, T. de
Archief van de familie Van Oldenbarnevelt (1449) 1510 - 1705. Kaajan, H.J.Ph.G.
Van Varia tot Vreeloohal Keijzer, P.
Veranderingen in afzetstructuren Kemmers, W.H.
Hoofdstuk over de Lier Kist, N.C.; Moll,W
Kerkelijke herinneringen uit het jaar 1566 en volg. Kist, N.C.;Moll,W
Tussen wederkeer en wederkomst: 750-150-50 jaar Christelijke kerk te De Lier Klapwijk, D.
Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht Kok, H.J.
Plautus in Leiden. Koppenol, J.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Velsen, afkomstig van de heren van Waterland 1248-1650 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Teilingen 1258-1650 Kort, J.C.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 06 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 09 Küppers, W
Hoe het groeide 1890-1965 Laar, J. van de
Voorlichtingsbrochure reconstructie oude glastuinbouw de Broekpolders. Landinrichtingsdienst Z-H; Redactie
Historie der Martelaren die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben Landwehr, J.H.
Het honderdjarige jubilee Lindeman, J.
Harmonievereniging 'Liora'. Deel 1, 1915-1960. (niet gepubliceerd) Loof, A.
Dijk Van Adrichem, Van Lots, F.F.F.
Restauratie van de oude kerk in De Lier Marel, A. van der
De restauratie van de oude kerk in de Lier Marel, A.v.d.
Lierenaars en hun handel 1920-1995. Een mensenleeftijd Mark, J.C. van der
Vijftig jaar Liers voetbal. Meijs H. Poortvliet, A. Zeestraten, J. v.d.
Restauratie van de Lierse toren. Mensink, G.M.M.
Vijftig jaar parochie de Lier. 1929 - 1979. Mensink; E.B.van Rijn; A.P.M van der Sande, G.M.M.
Noodzaak van archeologisch onderzoek in Midden-Delfland, De. Moerman, J.W.
Ter herinnering aan het 60-jarig bestaan der Gereform. school te De Lier, 1873 - 1933 Mollema, H.
Vroeger. Monna, M.C.
Doorduyn in het Hondertland te de Lier, Schipluiden en Maasland Niekerken, G. van
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Dorp De Lier, Het Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Overgenomen uit het boek de Martelaren Opmeer, P.van
Tuinders in Wateringen en de Lier, De Oudshoorn, H.I.
Genealogie Ruigrok. Overgaag-Van Adrichem, A.C.J.
Familiewapens van Lierse inwoners. Overgaag-Van Adrichem, A.C.J. en E.B. van Rijn
Sportklanken. Sportvereniging -De Lier- Plas, J.A. v.d.
Gedeelten uit het laatste testament van Willem van der Pot, d.d. 22 maart 1777, betreffende de buitenplaats -Endeldijk- (niet gepubliceerd). Pot, Willem van der
Eerste pastoor van Naaldwijk na de Hervorming. Michael Hendrik Witbols + De parochie van de Lier in het grijze verleden, De Redactie
Odis. 1949-1999. Kroniek van een vijftigjarige handbalfamilie Redactie
Programmaboekje historische dag De Lier Redactie
Zoekgids De Lier, De Redactie
Duizend Jaar Holland Redactie
100 jaar IJsclub 'Hard gaat ie' in De Lier Redactie
Firma G. Dekker, Textiel en Woninginrichting Dames en Herenkleding sedert 1834. Redactie
Historische Vereniging Maasland 1998 Redactie
H.H. De Martelaren van Gorcum, De Lier Redactie
Coöperatieve Boerenleenbank De Lier, De Redactie
Vijftig jaar Christelijke Oratoriumvereniging 'De Lofstem' de Lier. In woord en beeld 1915-1965. (niet gepubliceerd) Redactie
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaarverslag 1989. Redactie
Historisch Jaarboek Westland 1988. Nr. 1 Redactie
Twaalf elfstedenhelden. De winnaars vertellen hun fantastische verhalen. Redactie
Omzien... De Lier 750 jaar (1245 - 1995) Redactie
Uit het Liers verleden.(bundel kranteknipsels uit 'De Bazuin') Redactie
Algemene subsidieverordening gemeente De Lier. Redactie
NCRV kerkepadgids 1983 Redactie
Gemeentewerken Rotterdam. Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek. 1972 Redactie
Gemeentewerken Rotterdam. Verslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek. 1969 Redactie
Uit het Liers verleden II. Redactie
Uit het Liers verleden. Deel 1. Redactie
De Lee. Ter gelegenheid v.h. 60 jarig bestaan v.d. co"p. land- en tuinbouwver. Maasmond b.a. te de Lier. Redactie
Inventaris van de archieven der gemeente de Lier. Redactie
Ons Torentje. Parochienieuws H.H. Martelaren van Gorcum. De Lier. Redactie
Rembrandt in De Lier, Een Redactie
Gemeentegids De Lier Redactie
Archeologische Kroniek van Holland 1998 Redactie
Archeologische Kroniek van Holland 1999 Redactie
Jongere bouwkunst en stedebouw. 1800-1945. De Lier Redactie
Rapport inzake de fusieplannen van de veilingen Delft en Westerlee Redactie
Van Spruitenpad naar Centrecourt Redactie
Rookpluimen. Bulletin van de Stichting Fabrieksschoorstenen Redactie
Historieën en vertellingen over de oude Lier (1) Redactie
Wijsje van de Lier is nog steeds actueel, Het Redactie
Ter herinnering aan het 60-jarig bestaan van de gereformschool te de Lier. Redactie
Toneelvereniging Kunst en Genoegen 40 jaar Redactie
50 jarig jubileum vrijwillige brandweer De Lier 1933-1983. Redactie
Willem Frederik Huyssen van Kattendijke Redactie
Van Vliet van der Woert Redactie
Historische Werkgroep Oud-De Lier. Diverse documentatie Redactie
Uit het Liers verleden.(kranteknipsels uit 'De Bazuin') Redactie
Bevolkingsaantallen van de Lier Redactie
Nieuwsbrief van de Timmerwerf Redactie
Diverse oude kaarten van De Lier en omgeving. Landerijen en bezittingen Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 42 Redactie
Uitreiking Het Klimijzer 2005 Redactie
Resolutiën van de Heeren staaten van Holland en Westvriesland in haar Edele Groot Mogende Vergadering genoomen in den jaare 1777 Redactie
75 Jaar Liers voetbal Redactie
Oecumenische Mavo de Lier 25 jaar klasse Redactie mavo de Lier
Kastelen in en om Rotterdam. Renting, R.A.D.
Lier in oude ansichten deel 2., De Ridder, J.G. de
Lier in oude ansichten., De Ridder, J.G. de
Genealogische literatuur, naslagwerken en (streek)geschiedenis. Rijn, E.B. van
Wapen van de gemeente De Lier, Het Rijn, E.B. van
Verpondingen...in de heerlijkheid de Lier..., lopend over de periode 1730 t/m 1790. Rijn, E.B. van
Mannelijke inwoners van de Lier in 1811 en 1813 van 17 tot 82 jaar. Rijn, E.B. van
Geschiedenis van de Lierse brandweer. Rijn, E.B. van
Verpondingen over de landen in 1739.. Rijn, E.B. van
Familiewapens van Lierse inwoners, 2. Rijn, E.B. van
Wagenmakerswinkel in De Lier, Een Rijn, E.B. van
Mijn oma en ik Romein, A.
Man van singuliere gaven: Ds W.H. Gispen (1833-1909) In zijn leven en werk geschetst, Een Rullmann, J.C.
Gispen,ds.W.H. 1833-1909 Rullmann, J.C.
Lier in de loop der eeuwen, De Sande, A.P.M. v.d.
De Lier, 750 jaar en ouder. Sande; K.F. Dijk; E.B. van Rijn, A.P.M. van der
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1975 Sarfatij, H.
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1979 Sarfatij, H.
De Lier, Laat-Middeleeuws Motte-kasteel Sarfatij, H., Pernis, A. van
Willy Fleur (1888-1967). Een klerurijk Haags schilder met een Oosters hart Schaft, M. van der
Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de grote Raad van Mechelen 1504 - 1531 Smidt, I. Strubbe en J. van Rompaey, J.Th. de
Afscheiding van 1834, De. Zevende deel classes Rotterdam en Leiden. Smits, C.
Gebeurtenissen te de Lier in verband met Beeldenstorm en Reformatie Stamkot
Fragment Genealogie Van der Stok. Stok, A. v.d.
Een nederlander in Wenen Swemmen, L.M.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 27 Théonville, G.F.
Kerk en kapel in De Lier Valk, A. v.d.
Kerk en kapel in de Lier Valk, A.v.d.
Bregman. Een Kralings/Rotterdams geslacht in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14e eeuw tot heden. Verbeek, A.M.
Zwerftocht langs tien jaar kerkepad, Een Verheul, G.
Jubileum 1915-1990 Voskamp, F.
Veertig jaar pastorie 1929-1969 Vree de Vree, A.G.M. de
Jubileum boekje Valto1961-1986 Vreugdenhil
Ons voorgeslacht Abraham Jansz. "Dyenaer des woords tot de Lier" Wesselo, D.J.
Abraham Jansz.--dyenaar des woordts tot De Lier- Wesselo, D.J.
Ons voorgeslacht Abraham Jansz.-Dienaar der woords tot de Lier- Wesselo, D.J.
Liora 90 jaar Wit, A. de
Van spruitenloods tot theater Toneelvereniging St. Cecilia Zuidgeest en K. Zuidgeest, T.