Historische tuin


Al in 1970 waren er in het Westland plannen voor de aanleg van een historische tuin.

Daartoe werd op 11 september 1970 de Stichting Tuinbouwhistorie opgericht. Het doel van deze stichting was het inrichten en in bedrijf houden van een tuin waarop voorheen geteelde gewassen, vroegere opstanden en oude teeltwijzen bewaard zouden blijven, en het verzamelen vanuit tuinbouwhistorisch oogpunt belangrijke bescheiden, voorwerpen en materialen.

In 1980 kon de Stichting Tuinbouwhistorie het Tuinbouwmuseum openen in de boerderij “Cruisbrouck” in Naaldwijk. Hierin werden de intussen verzamelde tuinbouwhistorische bescheiden, voorwerpen en materialen tentoongesteld. In 1991 fuseerden het Tuinbouwmuseum, het Westlands Streekmuseum en het Westlands Centrum voor Streekhistorie.

Op 18 juni 1993 werd het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie geopend. Met hulp van verschillende bedrijven, instellingen en vrijwilligers kon daarna de tuin worden ingericht. Met het museum en de tuin kan de streek- en tuinbouwgeschiedenis van het Westland voor het nageslacht bewaard blijven.