Archief Informatiebulletin


Inleiding

Het blad “Westlands Streekhistorie” is het huisorgaan van het Westlands Museum. Het blad verschijnt elk kwartaal, dus vier keer per jaar, en wordt toegezonden aan de donateurs en sponsors van het Westlands Museum. In het blad worden allerlei zaken over het museum gepubliceerd, zoals de agenda, het tentoon stellingsnieuws, nieuws uit de historische tuin van het museum en aankondigingen van nieuw verschenen boeken over de geschiedenis van het Westland en de glastuinbouw.

Verder staan er ook in elk nummer enkele verhalen over onderwerpen uit de Westlandse geschiedenis, omlijst met diverse foto’s. Van al deze artikelen is een index gemaakt zodat u snel kunt zien of er iets interessants voor u bij is. Hier na kunt u het snel bekijken, want alle verschenen nummers zijn ingescand en oproepbaar.

Het Westlands Museum is geopend in juni 1993 en toen is ook het eerste nummer van “Westlands Streekhistorie” verschenen. Dat eerste nummer is enigszins verwarrend echter nummer 5 van jaargang 2. Dat komt omdat het Westlands Museum beheerd wordt door de stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland die al in mei 1991 opgericht is. In deze stichting fuseerden drie museale instellingen, het Westlands Streekmuseum, het Westlands Centrum voor Streekhistorie en het Tuinbouwmuseum. Zij betrokken in januari 1992 een oude boerderij aan de Middel Broekweg 154 te Honselersdijk alwaar het nieuwe Westlands Museum zou worden ingericht. De stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland liet vanaf januari 1992 een Informatiebulletin verschijnen, dat werd toen nummer 1 van jaargang 1. Dit Informatiebulletin verscheen elke maand. Bij de opening van het Westlands Museum kwam er ook een nieuw blad, een nieuwe naam en een nieuwe vormgeving, maar men besloot door te nummeren vanaf het laatst verschenen Informatiebulletin dat was april 1993, nummer 4 van jaargang 2. Westlands Streekhistorie verscheen eerst twee-maandelijks maar dit werd na enkele jaren drie-maandelijks.

Op deze pagina kunt u alle verschenen nummers bekijken. Er zijn overigens ook nog oude nummers in gedrukte vorm te verkrijgen bij het Westlands Museum. Niet alle nummers zijn meer voorradig, maar een groot deel nog wel. U kunt deze nummers echter alleen bij het museum afhalen, losse nummers gratis en er zijn nog bundels die bijna compleet zijn te koop voor € 2,=, zo lang de voorraad strekt. Administratief gezien is het voor ons niet te doen om ze op te sturen.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

De Redactie.

Jaargang 1992:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Dahmeijer J. Tentoonstelling akkerbouw- en tuinbouwproducten te 's-Gravensande in 1879 deel 1
Nr 2 Dahmeijer J. Tentoonstelling akkerbouw- en tuinbouwproducten te 's-Gravensande in 1879 deel 2
Nr 3
Nr 4 Dahmeijer J. De viering van de onafhankelijkheidsfeesten in het Westland 1813-1863
Nr 5
Nr 6
Nr 7 Ham, J. Vette koeien voor het land van beloften deel 1
Nr 8 Ham, J. Vette koeien voor het land van beloften deel 2
Nr 9 Redactie Tomaten
Nr 10 Prins-Hoogendam M. Voer voor genealogen?
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 1993:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Dahmeijer-Fousert M.M. Tonneboers
Nr 2 Dahmeijer-Fousert M.M. Februari 1953
Nr 3 Poldermans J. De artificiele berg
Nr 4 Bonzet-de Ruiter G.J. De storm
Prins-Hoogendam M. In het archief gevonden (Molenlaanbrug)
Nr 5 Groen F.C. Och jongetje laat me leven, een roofmoord in de 18e eeuw(Wateringen)
Doef C.v.d. Opmerkelijke vondst in de zomerdam (archeologie ’s-Gravenzande)
Redactie De Nieuwlandse molen (’s-Gravenzande)
Nr 6 Redactie Museum officieel geopend
Ubicom J. Vertier in de dertiger jaren.
Spinnewijn O. Per fiets van Schipluiden naar het Westlands Museum
Nr 7 Veenman K. De Piëta van Termote (Naaldwijk)
Redaktie Een unieke grafkelder in Monster
Nr 8 Groenewegen H. Westlandse kastelen, de Broekboomgaard in Naaldwijk
Bonzet-de Ruiter G.J. De muziektent (’s-Gravenzande)
Bonzet-de Ruiter G.J. Onderwijs van een Belg
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 1994:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Groen F.C. Tentoonstelling akkerbouw- en tuinbouwproducten te 's-Gravensande in 1879 deel 1
Veenman K. Nogmaals De Piëta van Termotte
Nr 2 Rijn E.B.v Heraldiek (Westland)
Prins-Hoogendam M. Willem van der Pot
Ubicom J. (Bij)Geloof (’s-Gravenzande)
Nr 3 Moerman J.W. De Groeneveldse watermolen
Prins-Hoogendam M. Hoornbriefje
Hartingsveldt J.C.v. Van WSM tot Westnederland
Groenewegen H. De Oudenburg in Monster
Nr 4 Ooijen L. van Heulen in Krimsloot staan op instorten
Dijk K. van De Lier 750 jaar
Immerzeel T. Resten 17e eeuwse brug in Honselersdijk
Bonzet-de Ruiter G.J. Perzikentijd
Redactie De rivier de Maas
Nr 5 Redactie Genealogie en de Mormonen
Redactie De tomaat: levensappel
Immerzeel T. Historische tuin in het Westland
Prins-Hoogendam M. Hoornbriefje vervolg
Immerzeel T. Westlandse bloembollenteelt
Nr 6 Rijn L.G. v. De ’s-Gravenzandse pokkenepidemie.
Olyslagers J.H.W. Het genealogie-virus
Dijk K.van Vorstinnen in De Lier
Bonzet-de Ruiter G.J. ’s-Gravenzande en het jaar van de tulp.
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 1995:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Olyslagers J.W.H. De kunstmestzak
Moerman J.W. De dominee zag geen spoken (Hodenpijl)
Dahmeijer J. Buitenplaatsen (’s-Gravenzande)
Nr 2 Redactie Historische tuin in het Westland
Molenkamp A. Arctoa Tempe Ockenburg
Olyslagers J.H.W. Een plezierreisje (1892)
Redactie Fietsverkeer anno 1883
Nr 3 Redactie Opening historische tuin museum
Bonzet-de Ruiter. G.J. Pruimen
Adrichem M.C.M. v. De ijsheiligen
Prins-Hoogendam M. Honselersdijk in woord en beeld 1
Nr 4 Prins-Hoogendam M. Geriefbosje zomaar verdwenen
Molenkamp A. Waar lag het kasteel van Henneberg
Prins-Hoogendam M. Honselersdijk in woord en beeld 2
Nr 5 Bonzet- de Ruiter G.J. Fruit oogsten
Vertegaal C.M.T. De wallen van het Westland
Prins-Hoogendam M. Honselersdijk in woord en beeld 3
Prins-Hoogendam M. Honselersdijk in woord en beeld 4
Nr 6 Vliet A.P.v. Daar de bewoners van Monster zeer gevaarlijk zijn!
Prins-Hoogendam M. Graven in centrum van Honselersdijk
Prins-Hoogendam M. Honselersdijk in woord en beeld slot
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 1996:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Prins-Hoogendam M. Moddermanplein in Honselersdijk
Bonzet- de Ruiter G.J. Winter
Knoppert A.C. De gedenkstenen van het Diakonaal Gesticht(Naaldwijk)
Dahmeijer J. De jacht in het Staelduin
Nr 2 Ham J. “De IJseren Bil” van Schipluiden
Prins-Hoogendam M. Wie was Theodorus Schoon.
Bonzet –De Ruiter G.J. Slatijd
Nr 3 Oud-Monster Hendrik Holierhoek, molenaar en makelaar.
Moerman J.W. De Delftse schilder J. Vermeer trouwde in Schipluiden
Dahmeijer J. De Oude Pastorie (’s-Gravenzande)
Bonzet –De Ruiter G.J. Tomatenteelt
Veenman K. De Baakwoning (Naaldwijk)
Molenkamp A. Pelgrims naar Loosduinen
Dahmeijer J. De viering van de onafhankelijkheidsfeesten in ‘s-Gravenzande
Nr 4 Oud-Monster Een rechtzaak uit 1743
Spinnenwijn O. De Kruikiuskaart van Delfland
Bonzet-de Ruiter G.J. Water
Dahmeijer-Fousert M.M. Wij Machteld, gravin van Holland
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 1997:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Bonzet- De Ruiter G.J. Het rampschip De Berlin
Nr 2 Dahmeijer J. De oranjefeesten van 1893
Immerzeel T. Buitenplaats Vreeburgh bedreigd
Sande A.P.M.v.d. Bezwaar tegen belastingaanslag
Nr 3 Vliet A.P.v. De Ned.Hervormde Kerk te Monster.
Van Schie P. Het bedelaarsschuurtje (Naaldwijk)
Sande A.P.M.v.d. Jacob van Dijk, ambachtsheer van De Lier
Immerzeel T. Archeologische opgraving in Poeldijk
Nr 4 Immerzeel T. Merkwaardige vondst in Honselersdijk
Leeuwen K.v. Arckelsteijn en haar laatste boerenfamilie
Groen F.C. Leendert Scheltema (1876 –1966)
Nr 5 Sande A.P.M. v.d. Een slechte schoolmeester
Kruijk W.L. De veldslachter
Redactie Archeologie in Naaldwijk
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 1998:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1
Nr 2 Molenkamp A. Herinneringen aan Bourgondië
Bol- van Schie P. Vroeger……….
Bonzet- de Ruiter G.J. Rabarber& Geuren
Kruijk P.A. Vijgen
Nr 3 Immerzeel T. Archeologie Dortlaan (Naaldwijk)
Prins-Hoogendan M. Gerief- of pestbosjes
Redactie De korenmolen van ‘s-Gravenzande
Nr 4 Dahmeijer J. Per fiets door het Westland
Smit W.de Het tuintje van mijn vader
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 1999:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Dijk K.F. v. Een trouweloze kinderverlater
Moerman J.W. De Gereformeerde scholen in Schipluiden en ’t Woudt
Redactie Laatste veildag in de Westlandse groenteveiling
Nr 2 Immerzaal T. Vier Romeinse mijlpalen
Bonzet- de Ruiter G.J. Rabarber en Vervoer
Nr 3 Immerzeel T./Mierlo G.v. Uitbreiding van het museum
Molenkamp A. Over de naamsoorsprong van Loosduinen
Immerzeel T. Archeologie begijnhof en buitenplaats Vreeburgh in ‘s-Gravenzande
Bonzet- de Ruiter G.J. Diensten
Duijvestijn D. Verhaal van een veilingschipper
Nr 4 Meijer K. Over de naamsoorsprong van Loosduinen
Holsteijn G.v. Zomaar een plaatje (Kassen)
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2000:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Duijvestijn D. Wallen zetten en rijen aanleggen
Staalduinen J.v. De uiverwagen van Robur.
Ende L.J.M.v.d. Herberg “De Vergulde Valk” (Monster)
Bonzet-de Ruiter G.J. Peen bossen
Nr 2 Koppert- v.d. Berg A.F. DNA onderzoek ondersteunt Genealogie
Dahmeijer J. Een reisje met de stoomtram van Den Haag naar ‘s-Gravenzande
Nr 3 Duijvestijn D. Bloemkoolzaad
Immerzeel T. De grafkelder van de familie van Vredenburch
Vliet A.P.v. De Monsterse kerk uit het archief.
Bonzet- de Ruiter G.J. Koolzaad en platglas
Nr 4 Redactie Excursie naar het Westland anno 1917
Dijk K.F. Grenspalen
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2001:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Immerzeel T. Een bijzondere archeologische vondst aan de Papendijk te ‘s-Gravenzande
Bonzet- de Ruiter G.J. Stardust op het ’s-Gravenzandse strand.
Brehm- van Seters A. Het HeijseDialect
Duijvestijn D. De Loosduinse kaskomkommerteelt (1)
Sande A.P.M.v.d. Timmerman in conflict met de kerk
Nr 2 Prins- Hoogendam T. Huis ter Nieuburch en Huis Honslersdijk
Duijvestijn D. De Loosduinse kaskomkommerteelt (2)
Molenkamp A. Eens door Euroop vermaard (Loosduinen)
Bonzet-de Ruiter G.J. Bonen plukken
Bert V. Piet Meier
Nr 3 Dahmeijer J. Veeziekten
Duijvestijn D. Contractteelt bleekselderij
Kruijk P. Vroege aardappelen
Brehm- van Seters A. Heijse verhalen
Bert V. De takkenschelf
Nr 4 Kruijk P. Een kijkje in een huishoudboekje uit 1920 /1930
Duijvestijn D. Borgstaan 50 jaar geleden
Immerzeel T. Westlandse druivenfeesten.
Bert V. Huisslachting
Brehm- van Seters A. Heijse verhalen
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2002:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Duijvestijn D. De boomgaard
Redactie De Nieuwe Gereformeerde Kerk met pastorie te Monster
Immerzeel T. Grafheuvels in Poeldijk
Dahmeijer-Fousert M.M. Oud Nieuws, berichten van 100 jaar geleden
Nr 2 Duijvestijn D. Boelhuishouden
Marel- Stigter J.v.d. Voedseltocht
Boer W. den De eerste les op de tuinbouwavondcursus
Nr 3 Duijvestijn D. Veilingvergaderingen
Dahmeijer J. Schoolreisjes in de 19e eeuw.
Bonzet-de Ruiter G.J. Druivenfeesten
Nr 4 Ende L.J.M.v.d./‘tHoen N.M. Molen ‘De Vier Winden’ in Monster
Brehm van Seters A. Heijse verhalen
Sande A.P.M. Abraham Jansz. Predikant(De Lier)
Roedolf H.J. Portretten van het geslacht van Naaldwijk
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2003:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Molenkamp A. Gaat ie goed of gaat ie fout? (WO II)
Voort T.v.d. Sierteelt in vroeger jaren.
Dahmeijer J. Een bijzondere ’s-Gravenzander.
Groenewegen H. Het Kapittel van St. Adrianus in Naaldwijk en het Monasterium van Monster
Nr 2 Brehm- van Seters A. Heijse verhalen …
Redactie Oud Nieuws 100 jaar geleden
Hummel H. ..En Koninklijke subsidie
Dahmeijer J. De Westlandse tram
Groen F.C. Onze notabelen (Wateringen)
Nr 3 Bonzet- de Ruiter G.J. Werk aan de winkel
Vliet A.P. v. De begrafenis van Maarten Harpertsz. Tromp.
Redactie Reis door het Westland in 1827
Nr 4 Oud-Monster Feest vieren vroeger.
Groen F.C. Princen en Keezen in het Westland
Staalen Th.v. De Monsterse kerk- en torenbrand 1901
Dahmeijer J. De klokketoren op het stadhuis (’s-Gravenzande)
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2004:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Meule L.v.d. Heemschuts gevecht om de Vlietwoning in Naaldwijk.
Duijvestijn D. Jaren 1940- 1950
Dahmeijer J. Een moordaanslag op een ’s-Gravenzandse politieagent.
Bonzet-De Ruiter G.J. Koolzaad en plat glas
Nr 2 Duijvestijn D. Omgaan met de buren
Groenewegen H.I.M. Nogmaals de Vlietwoning in Naaldwijk
Dahmeijer J. De berg op de ’s-Gravenzandse begraafplaats
Nr 3 Groenewegen H. De Uithof Ter Lee in het Honderdland
Vijverberg A.J. Twee rampzalige jaren voor de druiventeelders.
Beuningen H.J.E.v. ’s-Gravenzande als bedevaartplaats
Nr 4 Groenewegen H. Veenwinning in het Woerdblok in Naaldwijk.
‘t Hart M. en K. Genealogieën van twee families ’t Hart en DNA
Redactie Archeologische werkgroep Westland
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2005:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Meijer C. Verslag van de eerste oorlogsdag in Monster / Ter Heijde
Rutte A.v. Noodkreet van een dokter (Wateringen)
Redactie Archeologisch nieuws
Groenewegen K. De tulpentrek
Nr 2 Ende L.v.d. De soos
Nr 3 Oud- Monster Graf Herckenrath: bijzonder monument
Dahmeijer J. Koninklijk bezoek aan het Westland
Nr 4 Immerzeel T. De Joodse begraafplaats in Naaldwijk
Dahmeijer J. Wijn van Westlandse druiven
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2006:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Kooij Th.v.d. De Rijswijkse Groenten- en Fruitveiling Sammersbrug 1909 – 1961.
Oostroom F.v. De Vlietwoning
Nr 2 Dahmeijer J. Zelf jam maken met weinig suiker
Groenewegen H. Hortus Regius Honselaerdicensis
Nr 3 Wel van der T. Druiven krenten
Immerzeel T. Opgraving Poeldijk
Nr 4 Ende L.J.M. v.d. Een potvisstranding in 1577
Dahmeijer J. Een monster op de museumtuin
Immerzeel T. De nieuwe afmijnzaal van het museum
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2007:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Immerzeel T. Onderzoek in het Honderdland te Maasdijk
Immerzeel T. De Joodse gemeenschap in het Westland
Dahmeijer J. De ramp met de Harwichboot Berlin (1)
Nr 2 Immerzeel T. Archeologie
Dahmeijer J. De ramp met de Harwichboot Berlin (2)
Nr 3 Dahmeijer J. De bessenpluk
Meijer K. De barones van Ockenburgh en de galg Van Monsterambacht.
Dahmeijer J. Een oud milieu probleem
Nr 4 Dijk K.v. Lierse achternamen (1)
Meijer K. Nogmaals de galg van Monsterambacht
Vreugdenhil P. Schotbalkbergplaatsen in het Westland
Immerzeel T. De Canon van de kassen (1en 2)
Immerzeel T. Het schilderij van de Loosduinse veiling
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2008:

Nummer Auteur Titel en Omschrijving Document
Nr 1 Spaargaren E. Het ontstaan van het Westlands Museum
Duijvestijn D. Postelein inmaken
Nr 2 Bom D. en Drubers C. De korenmolen van Loosduinen
Groenewegen H. Het Kapittel van St.Adrianus 700 jaar
Hamel G. Truien
Batist C. Westlandse voorouders in een kwartierstaat
Raaij-Lipman H.v Het is vol schatten hier (bibliotheek museum)
Nr 3 Groenewegen H. Nederlandse Tuinbouwraad 100 jaar
Dahmeijer J. De yellow transparant
Dahmeijer J. Bessenplukken
Quist C. Kennismaking met het Atlantikwall-museum
Batist C. 1 mei Dag van de Arbeid of Knechtendag
Nr 4 Dahmeijer J. Stoofperen
Vijverberg A.J. Het tellen van pijpen
 • *De Pdf word geopend in een overlay
 • *om de pdf's te bekijken heeft u Adobe reader nodig , dit kunt u via de button hieronder downloaden
Get Pdf Reader

Jaargang 2009:

Jaargang 2010:

Jaargang 2011: