Preload Image 1

Organisatie

Gegevens:

Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland
Middel Broekweg 154
2675 KL Honselersdijk
E-mail: info@westlandsmuseum.nl

Fiscaal nummer: BTW NL 8004.42.982.B.01

Rekeningnummer (IBAN): NL12 RABO 0135 3775 01

KvK: 41146525

ANBI:

De Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland (en daarmee het Westlands Museum) is een door de Belastingdienst erkende ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Het betekent dat uw donaties en giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Bestuurssamenstelling:

  • J. Prins (vzt)
  • P. van Leerdam (secr)
  • J. van Raaij (Pen)
  • A. Arkesteijn
  • L. Noordam
  • H. van Straalen

Beleidsplan:

Klik hier voor de hoofdlijnen van het Beleidsplan 2016-2020

Beloningsbeleid:

Voor de 7 bestuurders en de ± 90 vrijwilligers is er geen beloningsbeleid (pro deo werk). Het beloningsbeleid voor de drie stafleden(2,5 fte) is gebaseerd op de "CAO gemeenten".

Doelstelling:

Het verwerven, beheren en exploiteren van een centrale vestiging ten dienste van het streek- en tuinbouwhistorisch werk in het Westland, alsmede alle overige zaken die met de streek- en tuinbouwhistorie verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, en het anderszins scheppen van mogelijkheden tot het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van het hiervoor omschreven doel.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Klik hier voor het Financieel jaarverslag 2016