Preload Image 1

Organisatie

Gegevens:

Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland
Middel Broekweg 154
2675 KL Honselersdijk
E-mail: info@westlandsmuseum.nl

Fiscaal nummer: BTW NL 8004.42.982.B.01

Rekeningnummer (IBAN): NL12 RABO 0135 3775 01

KvK: 41146525

ANBI:

De Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland (en daarmee het Westlands Museum) is een door de Belastingdienst erkende ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Het betekent dat uw donaties en giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Bestuurssamenstelling:

  • J. Prins (vzt)
  • P. van Leerdam (secr)
  • L. Spaargaren (pen)
  • A. Arkesteijn
  • W. Collignon
  • L. Noordam
  • H. van Straalen

Beleidsplan:

Klik hier voor de hoofdlijnen van het Beleidsplan 2016-2020

Beloningsbeleid:

Voor de 7 bestuurders en de ± 90 vrijwilligers is er geen beloningsbeleid (pro deo werk). Het beloningsbeleid voor de drie stafleden(2,5 fte) is gebaseerd op de "CAO gemeenten".

Doelstelling:

Het verwerven, beheren en exploiteren van een centrale vestiging ten dienste van het streek- en tuinbouwhistorisch werk in het Westland, alsmede alle overige zaken die met de streek- en tuinbouwhistorie verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, en het anderszins scheppen van mogelijkheden tot het ontwikkelen van activiteiten ten behoeve van het hiervoor omschreven doel.