Preload Image 1

Bibliotheek Westlands Museum

Op donderdag en 1ste en 3de zaterdag van de maand van 13.30 - 17.00 uur, kan men terecht voor informatie over de Westlandse geschiedenis. 

Hier vindt u de catalogus van de bibliotheek. Om het raadplegen te vereenvoudigen is er gekozen voor een topografische trefwoordenlijst.

Bij de topografische trefwoordenlijst zijn alle in de bibliotheek van het Westlands Museum aanwezige publicaties voor zover van toepassing, geselecteerd per dorp of streek. Bijvoorbeeld alle publicatie in onze bibliotheek aanwezig, waarin iets over Naaldwijk wordt verteld staan in een rubriek alfabetisch gerangschikt op auteursnaam.

Dit is gedaan voor elk dorp in het Westland, dus niet alleen de zeven gemeentenamen naar ook de kerkdorpen.

Daarnaast is er ook een rubriek Westland, Delfland, Midden-Delfland en Maasmond. Als er in een publicatie meer dan drie Westlandse gemeenten genoemd worden, dan werd in de trefwoordenrubriek van de publicatie alleen Westland opgenomen en is die publicatie dus alleen te vinden in de rubriek Westland van de topografische trefwoordenlijst. Bijvoorbeeld het boek van J.G. de Ridder, "Geschiedenis van het Westland" vinden we in de trefwoordenlijst alleen onder Westland en niet ook nog eens onder de rubrieken van de verschillende dorpen.

Daarnaast is het wel zo dat een publicatie onder meerdere rubrieken kan vallen als er drie of minder dorpen in die publicatie genoemd worden.

Onder Delfland kan in principe over elke Westlandse gemeente iets voorkomen. De rubriek Midden-Delfland beperkt zich tot de gemeenten De Lier, Maasland en Schipluiden (en Vlaardingen). Ook onder de rubriek Maasmond kunnen in principe alle Westlandse gemeenten voorkomen, omdat sommige auteurs dit begrip heel ruim opvatten. De grens van het Maasmondgebied loopt bij verschillende auteurs tot aan de landscheiding met Rijnland.

Publicaties waarbij geen auteursnaam wordt vermeld, of waaraan meerdere auteurs hebben meegewerkt (meer dan vier), worden gerangschikt onder redactie. Alle publicaties die onder de rubriek redactie vallen, zijn alfabetischgerangschikt op titel, waarbij het eerste woord van de titel geldt, behalve als een titel begint met één van de lidwoorden (de, het, of een), dan geldt het tweede woord van de titel.