Genealogie

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Van Arembergs, erfopvolgers van de van Naaldwijks, De Adrichem, M.C.M. van en anderen
Oorkondenboek 1413-1913 Akker, W.L. van den
Collectie Doopboeken Berkel. (niet gepubliceerd) Algemeen Rijksarchief
Uit het fotoalbum van Leentje Slüsser. Het levensverhaal van een Westlands meisje, geïnspireerd door de foto's uit haar album Aniba, T.
Hanoke Annocque Annokkee de geschiedenis van een Hollands geslacht (1384-1984) Annokkee, D.M.
Haarlemse gravenportretten, Hollandse geschiedenis in woord en beeld. De Anrooij, W. van
Achterlenen van de Hofstad Nijenrode in de Lier, Maasland, Naaldwijk en Zouteveen. Arkenbout, A.A.
Onder de Vijgeboom Baalen, D. van
Genealogie van het geslacht Van der Hout, waaraan toegevoegd een fragment-genealogie Spanjersberg. Baalen, D. van
Wapenzegels van de -Westlandse- familie Boers Baalen, D. van
Stamreeks en parenteel van Jan van Baalen 1840-1929 Baalen, J. van
Westlanders in het leger van Napoleon Ball, M.
Begraaflijsten Naaldwijk 1679, 1701 -1719. Beijer, G.
Blazoen, Het Berendse, A.
Genealogisch repertorium, A - L. Beresteijn, E.A. van
Genealogisch repertorium, M - Z. Beresteijn, E.A. van
Conglomeraat ontward, Het. Aanwijzingen voor het inventariseren van familiearchieven. Bervoets; J.A.M.Y.Bos-Rops; Th.J.N.M. Marcelis, J.A.A.
660.000 Jannen en 240.000 Annies. Onze voornaamste voornamen Blok, D.P., J.. Kampers en C.J. Wagemans
Burg (Vlaardingerambacht-Vlaardingen-Zouteveer), Van der Boer, H. den
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 46 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 48 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 49 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 50 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 51 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 52 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 53 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 54 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 55 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 56 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 47 Bok-Clayndert; R.J.F. van Drie, E.J.
Gerrit de Ruiter, 75 jaar 's-Gravenzander. Bonzet-de Ruiter, G.
Kwartierstaat van den Boogaard Boogaard, T. van den
Kwartierstaat van den Boogaard Boogaard, T. van den
Familieboek Van der Boom Boom en J.H. van der Boom, E. van der
Oudst bekende generaties van het geslacht Van der Boom alias Verboom te De Lier en Vlaardingen, De Boom, J.H. van der
Predikanten, avondmaalsgangers en lidmaten van Naaldwijk 91572, 1619) Boom, J.H. van der
Leenkamers en leenkamerrepertoria in Ons Voorgeslacht. Een uitleg voor beginnende genealogen Boom, J.H. van der
32 Afbeeldinge der Graven van Hollandt uit het oude Goudtsche kronycxken. In -t kooper verciert door Adrianus Matham Boom, Pluymer en C. Commelijn, H.
Van erfenis tot studiebeurs. De Delftse fundatie van Renswoude. Opleiding van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18de en 19de eeuw Booy, E.P. de & J. Engel
Van den Bos(ch). Een Westlands geslacht van kooplieden, schippers en transporteurs Bos en A. de Raaf, A. van den
Negen eeuwen geschiedenis van de Sliedrechtse baggeraars. Bos Jzn., W..
Drie afstammelingen van Den Zwijger Bothenius Brouwer, A.J.
Stamreeks familie "Gael" Brabander,J.A. de
Genealogische en heraldische wetenswaardigheden in de Nederlands Hervormde kerk te Schipluiden + Het verdwenen huis Kenenburg en sommige zijner bezitters Brakke, J.H.
Functionarissen in de heerlijkheden St. Maartensrecht, Schipluiden en Hodenpijl wier namen aangetroffen zijn in het commisssieboek der verzameling de Jonge van Ellemeet Brakke, J.H.
Raiffeisen. Levensroman van een groot pionier Braumann, F.
Heren van Wassenaar. Van stand. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis. 1200 - 2000 Brokken, H.M.
Beschreven Verleden Brouwer, H.
Geslacht Van der Wateringhe, Het. Brugge, J.P. ter
Heraldische Gids van de Goudse Glazen Bruggencate, A. ten
Hoge Raad van Adel Bruyn van Melis- en Mariekerke, M.J.H. de
In de voetsporen van Oranje. Historische en toeristische notities rond de 44 titels van Koningin Beatrix Buys, U.J.
Van Vredenburch. C.H., d.
Histoire de la Maison de la Marck. Chestret de Hanneffe, J. de
Wij Machteld, Gravin van Holland. Korte levensschets Dahmeijer-Fousert, M.M.
Wij Machteld, gravin van Holland. Catalogus Dahmeijer-Fousert, M.M.
Lexicon Historische figuren van de lage landen Dankers, J. en J. Verheul
Genealogie der Graven van Holland. Dek, A.W.E.
Begrafenis van Frederik Hendrik, De Dek, A.W.E.
Nageslacht van Philips van Duivenvoorde eerste heer Van Polanen, Het Dek, A.W.E.
Genealogie der heren en graven Van Egmond Dek, A.W.E.
Genealogische tabellen bij de geschiedenis der Nederlanden Dek, A.W.E.
Van der Trappen. Deel - genealogie Dekker, W.F.
Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch bureau Delforterie, C.W.
Van de Lier tot Gunter; 400 jaar Van Dijk in het Westland en Delfland. Dijk, K.F. van
Van Koning tot Keijzer Dijk, J. van
Maaslandse bronnen. Akten van Indemniteit. Deel 1 Dijk, K.F.
Lierse Bronnen, deel VII. Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen VIII. Dingboek van Schout en Schepenen Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen IX Dingboek van Schout en Schepenen Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen, deel VI. Dijk, K.F. van
Setterboeck 1601-1625, Het Dijk, K.F. van
Begraafgegevens 1600-1685, De Dijk, K.F. van
Verpondingenboeck 1582-1619, Het Dijk, K.F. van
Westlanders in dienst van de VOC Dijk, K.F. van
Elisabeth Frankesteijn Dijkshoorn, A.
Rekening van de weesarmen van Maasland over 1664 Dijkshoorn, A.
Lidmaten van Maasland (1640, 1663) met lijsten van ouderlingen en diakenen (1640-1717) Dijkshoorn, A.
Notities over het geslacht Van Couwenhoven / Van Koudenhoven Dinther, N.L. van
Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanden betrekking hebbende penningen, geslagen 1813-1863. Dirks, J.
Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek ditzhuyzen, R.E. van
Wie waren de ouders van Machtelt Louris uit Haagambacht? Dooren, B. van
Mary Stuart. Een omstreden prinses van Oranje Doorn, J.
Vrouw van de Stadhouder-Koning. Mary Sturt II, De Doorn, J.
Montfoortse familie Van Hooff, Een Drijfhout van Hooff, A.H.
Duyvensteyn hofstede v.Duivenvoorde de eerste bewoners en hun familie. Duyvenvoorde, M.D.v.
Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik Ebeling, R.A.
Rechterlijk Archief Monster. 108. Regesten van alle akten Eendenburg, G.L. van
Bedelaarsters en Landloopters in de Rijks Werk Inrichting Veenhuizen, Later Leiden (1886 - 1892) Eendenburg, L.G. van & G.L. van Eendenburg
Huis van Bewaring te Naaldwijk. Gedetineerden (1857 - 1876) Eendenburg, L.G. van & P. Aartsen
Tafel Begravenen Monster 1610 - 1649 Eendenburg, L.G. van, Th. van Stralen, A.E.M. van der Valk en C. van Yperen
Monster. Copieboek van rentebrieven, lijsten van renten, en andere akten (1366-1587) van de Heilige Geest. Eendenburg; A.E.M. van der Valk, G.L. van
Raad van Beroerten. Veroordeelden uit Rotterdam, de Lier, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Vlaardingen en uit andere plaatsen en gewesten. 1567-1569. Eldermans, H.B.
Diverse aantekeningen over het adellijke geslacht van Van der Woerd Emmens, J.
Kaas en brood te Poeldijk Emmens, J.
Woonsteden in het Westland van de Heren van Naaldwijk. (niet gepubliceerd), De Emmens, J.
Hoge en Lage Woert te Naaldwijk. (niet gepubliceerd), De Emmens, J.
Register van persoonsnamen behorende bij dat regijster van der Heiligen Gheeste in Naeldwijc. Emmens, J.
Ambacht van Monster anno 1378, Het Emmens, J.
Jacob Cornelisz. van den Ende en zijn nakomelingen - Geschiedenis van een Delflandse familie Ende, W. van der
Familie Endhoven of Enthoven, De Endhoven;R.A.J.Endhoven, J.G.
Oude Geslacht Van Foreest 1250 - 1570, Het Foreest, H.A. van
Foreest en Hodenpijl Foreest, H.A. van
Het geslacht van de Wateringe Frederiks, J.G.
Naaldwijkse Praebenden in de St.Pancras- of Hooglandsche kerk te Leiden. Fremery, James de
De moord van Gerard van de Wateringe. Fruin, R.
Geslacht en Wapenkunde Garde, v.d.
Uit: Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis. Van ridders tot baronnen. De Wassenaers in de Middeleeuwen Gent, M.J. van & A. Janse
Van Dorp of Hodenpijl Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, J.C.
Testament van Geeraart, Ridder van der Wateringhe Goetschalckx, P.J.
Stamreeks Van den Berg (Hillegersberg - Schipluiden - Wateringen) Gordijn, A.
10e penning Babbertpolder 1561 Gordijn, D.
Genealogische en historische encyclopedie van Delft.Deel 2. Goudappel; A.Langejan; H.K. Nagtegaal, C.D.
Genealogische en historische encyclopedie van Delft. Goudappel; E.J. Marico; H.K. Nagtegaal, C.D.
Kaartboek van Simon van Catshuijsen. Een kritische kijk op een interessante bron, Het Graaf, R. de
Uit het Cartularium van St-Adrianus 'Cruuslant', en het register van metingen 1378 Monster (niet gepubliceerd) Groenewegen Bzn, H.
Joden in het Westland Groenewegen, H.
Herinneringen aan een gouden jeugd in het Galgepad. "Bomen op de krenttrap" Groenewegen, K.
Stamreeks van de familie 'Hoek', beginnende 1741 en geparenteerd in 1897 met 'Van der Laan'. Gulik, B. van der
Adellijke dochters van Hendrik III, Ridder en Heer Van Naaldwijck, De Gulik, B. van der
Amalia van Solms. Een lang leven in dienst van haar natie Hallema, A.
Westlandse stam- en naamreeksen Hamel, J.W.H.Olyslager en M.J.M. Vis (Redaktie), G.J.C.T.
Genealogieën van twee Zuid-Hollandse families 't Hart en DNA Hart, C. 't & M.J. 't Hart
Correspondentie over het Naaldwijkse geslacht Van der Woerd. (niet gepubliceerd) Haven, H. van der
Genealogie Van der Weijde een familie uit Maasland Heemskerk, J.
Delflandse geslacht Groenheide, Het Heemskerk, J.H.
Zes 'Geschwister' aan de basis van een Westlandse familie Van der Helm Helm, F.J.A.M. van der
Dussen. Van woontoren tot kasteel-raadhuis Hendriks en T. van der Aalst, J.
Alphabetische index op de boedelpapieren van de weeskamer te Delft Hingman, J.H.
Briel en Maerlant, Den Hoek, C.
Cartularium van Ariaenge Ariënsdochter 1573 Pieterzoon, Het Hoek, C.
Repertorium op de grafelijke lenen in Maasland (1270-1648). Hoek, C.
Woning van heer Dirk te Overschie en de geslachten van Rodenrijs, Van Matenesse, Uter Nesse, Van (der) Spangen, Van de Vene en Van (den) Dorp(e), De Hoek, C.
Voormalige Hofstad Steenhuizen in Vlaardingerambacht, De Hoek, C.
Register van de heilige geestmeesters van Maasland, Het Hoek, C.
Geslacht uter Lyere als grootgrondbezitter op de noordelijke oever van de Maasmond, Het Hoek, C.
Acten betreffende 't Woud Hoek, C.
Grafelijke lenen te Schipluiden Hoek, C.
Inwoners van De Lier in 1418 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van Matenesse 1344-1798 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Hofstad Zwieten Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen. Gelegen in Delfland, Schieland op het Eiland IJselmonde en in de Lek 13e eeuw 1650 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Lek en Polanen. Gelegen in Delfland, Schieland op het Eiland IJselmonde en in de Lek 13e eeuw 1650 Hoek, C.
Inwoners van Vlaardingen, Schipluiden, Het woud, Harnas, Maasland en Vlaardingenambacht in 1369 Hoek, C.
Verpachting van Grafelijke Domeinen te Maasland en Schipluiden (1316-1607), De Hoek, C.
Verzweerboek van de Hof van Delft over 1589, Het Hoek, C.
Zestiende eeuws Cartularium van het Oude Gasthuis te Delft, Een Hoek, C.
Delftse Statenkloosters Sint Ursula, De Hoek, C.
Aantekeningen uit het archief van het Oude Gasthuis te Delft Hoek, C.
Acten betreffende Zuid Holland in het archief van het Karthuiser klooster Nieuwlicht bij Utrecht Hoek, C.
Oudste Cartularium van het Oude Gasthuis te Delft, Het Hoek, C.
Acten betreffende Naaldwijk, 's-Gravenzande, Monster, Wateringen en Den Haag in een cartularium van het oude gasthuis te Delft Hoek, C.
Eind vijftiende eeuws landbezit van het later Van der Burch genaamde Delftse geslacht Hoek, C.
Grafelijkse lenen in De Lier, Schipluiden en Vlaardingen Hoek, C.
Acten betreffende de Lier, Maasland en Schipluiden Hoek, C.
Middeleeuwse geslacht uter Lyere, Het Hoek, C.
Repertorium op de Grafelijke lenen in de Lier, Schipluiden en Vlaardingen. 1252-1648 Hoek, C.
Repertorium op de Grafelijke lenen in Kethel en Spaland (1272-1648). Inleiding. Hoek, C.
Het voorgeslacht van heer Cornelis Masius pater van het sint Agatha convent. Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Groeneveld in 't Woud. 1342-1718 Hoek, C.; Straalen, Th. van
Oranje. Ons vorstenhuis door de eeuwen heen Hoek, K.A. van den
Aanvullingen op reeds gepubliceerde Repertoria op leenkamers die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd Hoek; F.C. Kort, C.
Aanvullingen op reeds gepubliceerde Repertoria op leenkamers die binnen het graafschap Holland hebben gefunctioneerd Hoek; J.C. Kort, C.
Wortels van de Thoenen-van Bronckhorst deel I en II, De Hoen, J.L.F. 't
Bier en Water. De geschiedenis van een familie Van der Hoeven die bier brouwde, de zeeën bevoer, allerhand nering en ambacht beoefende, fortuin vergaarde en fortuin verloor Hoeven, Werkgroep Van der
Genealogie Boekestijn. Hoff, D. van der
Geslacht Hofland Maassluis - Naaldwijk en de gereformeerde kerk vn Naaldwijk, Het Hofland, E.
Register der geboorten Naaldwijk Hokken, T.
Reinier de Graaf. In sijn leven Nauwkeurig Ontleder en gelukkig Geneesheer tot Delft Houtzager [Redaktie], H.L.
Ruychrockdag 15 januari 1983 Jacobs, J.C. Kort, G.M. Mesland, J.F.
Van Brabant (Leiden en Westland, 14de eeuw) Jacobs, J.F.
Van der Voort. Jacobs, J.F.
Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen Janse, A.
Familie P. Jansen Jansen, H.
Hoekse en Kabeljauwse twisten Jansen, H.P.H.
Cornelis Pietersz. de Groot en zijn nakomelingen Janssen-de Groot, A.H.E.
Geslacht Janssen. Afstamming en stamreeks, Het Janssen, H.
Bundel van gegevens uit het leven van mijn dierbare ouders Petrus Johannes Janssen en Anna Theorora van Wingerden met gegevens uit het leven van mijn grootouders en overgrootouders Janssen, Pater H.
Wapen van Holland. Nog een mogelijke oorsprong Jong, H.G. 't
Proeve van een Stamboom, Een Jong, T. de
Archief van Mr. Paulus Buys 1572 - 1587 (voorlopige inventaris) Kaajan, H.J.P.G.
Inventaris van het archief van de familie Van Linden Van den Heuvel. Kamermans, J.P.
Zuidhollandse genealogieën Keijzer, B. de
Huis en de familie te Dorpe, Het Keizer, C.
Rams: de herkomst van een Westlands kwartier Kemp, M.S.F.
Volkskunde en Museum. Een literatuurwijzer Kerkhoven;P. Post, J.
Oude Hofstede te Sassenheim en haar bewoners, De Klooster, L.J. van der
Schildknaap. Familiekroniek Vereniging Genealogie Van der Knaap, De Knaap en G. van der Knaap, C. van der
Voorlopig Stamboek Van der Kooij. Kooij Jzn., M van der
Van der Kooij. Grepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht. Kooij Redactie, M. van der
Familie Bruning aan de Valbrug, in Zuid-buurt, Maasland 1848-1959., De Kooij, T. van der
Jan van Naaldwijk en zijn geslacht. Kooperberg, L.M.G.
Graven van Holland en Zeeland en de begijnenbeweging, De Koorn, F.W.J.
Oudst gevonden generaties van het geslacht Coppert beginnende te Vlaardingerambacht, De Koppert-van den Berg, A.F.
DNA-onderzoek ondersteunt Genealogie Koppert-van den Berg, A.F.
Oudst bekende generaties van het boeren-geslacht Coppert , te beginnen in Maasland dl.1 Koppert-van den Berg, A.F.
Oudst bekende generaties van het boeren-geslacht Coppert , te beginnen in Maasland dl.2 en slot Koppert-van den Berg, A.F.
Repertorium op de lenen van de Hofstad Teilingen Kort, C.J.
Lenen van de Hofstede Ockenburg, 1318 - 1451 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Nijenrode, 1352 - 1677. Deel 1 Kort, J.C.
Repertorium op de Grafelijkse lenen in 's Gravenhage 1281-1650 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Velsen, afkomstig van de heren van Waterland 1248-1650 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Teilingen 1258-1650 Kort, J.C.
Leenkamers van de Graven van Blois 1282-1650 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Voorne 1199-1648 Kort, J.C.
Inwoners van het platteland van Holland; Het register -Vrijkopingen Kort, J.C.
Leen van de hofstede Teilingen te Warmond, Een Kort, J.C.
Repertorium op de lenen, gehouden van Willem van Duvenvoorde of van de hofstede Oosterhout, 1325 - 1645 (1654) Kort, J.C.
Lenen van de hofstede Polanen in Zuid-Holland 1330 - 1505 Kort, J.C.
Aantekenboekje van Willem Huijgensz. pastoor te Berkel 1633-1656. Krebbers, A.A.
Huwelijks en doopgegevens uit het aantekenboekje van Willem Huijgensz. pastoor te Berkel 1633-1656. Krebbers, A.A.
Franciscus Verburch alias Uytenbrouck (1616-1708), Cornelis Verburch alias Decker alias Langelaen (1623-1693) en hun familie Krogt, P.C.J. van der
Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families van der Kroft en Van der Krogt. dl.1 Krogt, P.C.J. van der
Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families van der Kroft en Van der Krogt. dl.2 Krogt, P.C.J. van der
Huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen van Delft. 1536 (1519)-1586 (1594, 1601, 1687) Krogt, P.C.J. van der
Testamenten verleden voor schepenen van Delft. 1536-1691 Krogt, P.C.J. van der
Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor stamboomonderzoek Kruimel, H.L. & W. Wijnaendts van Resandt
Tiende penning van Sint Maartensrecht 1561 Kwakkelstein en I. Vellekoop, C.F.
10e penning van Hodenpijl 1561 Kwakkelstein en I. Vellekoop, C.F.
10e penning van Woud- en Hoogharnasch 1561 Kwakkelstein en I. Vellekoop, C.F.
Familie Vroeg(op) 1664-1997. Geschiedenis van een vooral Naaldwijkse familie, actief op bestuurlijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein Laan en T. van der Laan, H. van der
Driehonderd jaar Familie Van der Laan. Een familie met een verleden in het Westland en Nederlands Oost Indië Laan, D. van der Laan en T. van der Laan, H.J.G.
300 Jaar Van Cranenburgh. Laan, H.J.G. van der; Laan, A.H. van der
Genealogie Doelman + Akten van Indemniteit Schipluiden Laansma en J.H. Brakke, S.
Duyvesteyn Landheer-Roelants, A.E.M.
Batavia Sacra Leeuwen, S. van
Huwelijk van Jan Vermeer, Het Lindenburg, M.A.
Archeologisch onderzoek naar cultuurlandschappen. Midden-Delfland in de Romeinse tijd. Londen, H. van
Trappen Lots, F.F.F.
Dijk Van Adrichem, Van Lots, F.F.F.
Geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland, Het Luk, A.M.
Stamreeks Maat "een oud Delflands geslacht" Maat, , C.
Geschiedenis van het Zuid-Hollandse geslacht Van der Marel afkomstig uit Wateringen. Marel Jzn., A. van der
Buitenplaats Suydervelt bij Wateringen, De Marel, A. van der
Zoenbrief uit het jaar 1568 Marel, A. van der
Portretten van het geslacht Van Naaldwijk, De Marel, A. van der
Nederlands repertorium van familienamen Zuidholland A t/m K Meertens en H. Buitenhuis, P.J.
Nederlands repertorium van familienamen Zuidholland L t/m Z Meertens en H. Buitenhuis, P.J.
Genealogie van het Westlander geslacht Middelburg Middelburg, D.G.E.
Johan van Oldenbarneveldt herdacht Miedema, R.
Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd. Milo; G.J. van Nimwegen, J.H. Vey Mestdagh, T.H.
Jan van Rijn, 'Bouwman aan de Ommedijk'. Moerman, J.
Delftse schilder Johannes Vermeer trouwde in Schipluiden., De Moerman, J.W.
Otto van Egmond, Heer van Keenenburg 1533-1586. Moerman, J.W.
Pastorietuin van Johannes Fenacolius Moerman, J.W.
Geschiedenis 't Woud Moerman, J.W.
Aantekeningen over het geslacht van der Elst Monna, A.D.A.
Delftse bestuurder Cornelis van Dorp en zijn gezin Moor, G. de
Rotterdamse geslacht Nagtegaal., Het Nagtegaal, H.K.
Westlandse geslacht Nachtegael (Monster-Geertruideberg-Leiden-Delft-Den Haag), Het Nagtegaal, H.K.
Zuidhollandse stam- en naamreeksen Nagtegaal, H.K., P.C. J. van der Krogt en F. Kwekel
Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis. Neubecker, O.
Doorduyn in het Dondertland Niekerken, G. van
Doorduyn in het Hondertland en te De Lier, Schipluiden en Maasland Niekerken, G. van
Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk Niekerken, G. van
Herkomst van de Westlandse familie Van der Sar, De Niekerken, G. van
Doorduyn in het Hondertland te de Lier, Schipluiden en Maasland Niekerken, G. van
Burgemeesters en schepenen van 's-Gravenzande 1721-1795 + Repertorium op de lenen van de hofstad Made bij Delft Noordam en C. Hoek, D.J.
Kwartierstaat Troost / Noordam + Troost / Sonneveld Noordam, D.J.
Families Molenwerf en Van Adrichem te Naaldwijk e.o. Noordam, D.J.
Weerbare mannen van Maasland in 1747. Een historisch-demografisch onderzoek, De Noordam, D.J.
Familie Noordam, De Noordam, D.J.
Van Hodenpijl via Spijkenisse naar Tonnekreek, hoe Jan Cornelisse Noordermeer in Tonnekrek (Klundert) terecht kwam Noordermeer, Th.C.M.
Inventaris van de bibliotheek van de studiegroep Genealogie Westland Olyslagers, J.
Wassenaar. Oase in de randstad Oosterling, L.G.
Zuster Katharina van Naeldewick Opzoomer, W.R.E.H.
Genealogie Ruigrok. Overgaag-Van Adrichem, A.C.J.
Familiewapens van Lierse inwoners. Overgaag-Van Adrichem, A.C.J. en E.B. van Rijn
Overschie. Een naam. Een dorp. Een wapen. Een stamboom. Een parenteel. Een familie. Een verhaal Overschie,J. en R. Overschie
Rietschap's handboek der Heraldiek. Pama, C.
Bedrijfsvoering in musea Plaisier,C.van Katwijk, K. Schoemaker, C.F.
Herdenking uit de tijd van Aleid 1392-1992 s'Gravenhage Koudekerk Poelgeest, F.v.
Inwoners der gemeenten Naaldwijk, Monster, Schipluiden, Hodenpijl, 's-Gravenzande, Zandambacht, Ambacht dorp en St. Maartensregt Poleij, H.A.
Namen van Welgeboren mannen van Naaldwijk 1700 - 1795 (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
Inwoners van het Honderdland en de Oranjepolder in 1747 (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
Weerbare mannen van Naaldwijk en Honselersdijk in 1747 (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
Weerbare mannen van Honselersdijk in 1747 (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
"Garde National'der gemeente Naaldwijk in 1813 (mannelijke inwoners in de leeftij 20-60 jaar) (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
Gedeelten uit het laatste testament van Willem van der Pot, d.d. 22 maart 1777, betreffende de buitenplaats -Endeldijk- (niet gepubliceerd). Pot, Willem van der
Bos Brothers. Een familie - Een bedrijf - Een stamboom Raaf, A. de
Zuid-Hollandse tak De Rave/De Raaf van het Westfaalse geslacht Rave Rave en A. de Raaf, B.A. de
Ons erfgoed. Genealogie en familiegeschiedenis. 1993-1997 Redactie
Ons erfgoed. Genealogie en familiegeschiedenis. 1998-2001 Redactie
Cursus Genealogisch Onderzoek Redactie
Genealogie en familiegeschiedenis Redactie
Van wie ben jij er een? Familie onderzoek in het Westland Redactie
Familiegeschiedenissen van Ceveren-Nederpelt. Deel V: Familie Verharen (ca. 1475-1656) Redactie
Familie Van der Pot Redactie
Grashuis 25 jaar directeur C.L.O. controle, Dr. J. Redactie
Familie van der Knijff Redactie
Bibliotheek catalogus. Studiegroep genealogie -Westland- Redactie
Van der Woerd, Van Raaphorst (niet gepubliceerd). Redactie
Firma G. Dekker, Textiel en Woninginrichting Dames en Herenkleding sedert 1834. Redactie
Jaarverslag 1992-1993 Historische Vereniging Oud-Schipluiden Redactie
Over het familiegraf Van Vredenburch te 's-Gravenzande Redactie
Inventaris Familie-archief Van Vredenburch aanwezig in het Alg. Rijksarchief Redactie
Hoentertijd,'t Redactie
Genealogieën van der Kooy Redactie
Nederhof: Frederik Hendrik: Stamboom Nassau. Diverse foto's en documentatie. Veiling Westland Noord = 2 luchtfoto's Redactie
Gaarder Maasland 1718 - 1730 begraven Redactie
Afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht, De Redactie
Kwartierstatenboek Redactie
Bewonerslijst van de 'Hunselaer' met mutaties vanaf de stichting in 1972. Redactie
Register van ingekomen en afgegeven akten van indemniteit en readmissie 1693-1798. Redactie
Genealogie van het Westlandse geslacht Van Antwerpen 1735 - 1988. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 35. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 36. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 37. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 38. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 39. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 40. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 41. Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 42 Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 43 Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 44 Redactie
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, 45. Redactie
Regels voor de vorm van persoonsnamen. Redactie
Gens Nostra 1998-1999 Redactie
Gens Nostra 1970-1997 Redactie
Nederlandsche Leeuw, De Redactie
Ons Voorgeslacht Redactie
Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie Redactie
Diverse aantekeningen en correspondentie over het adellijke geslacht Van Aremberg, erfopvolgers van de Van Naaldwijks. Redactie
Studiegroep Genealogie -Westland-. Jaarverslag 1996 Redactie
Studiegroep Genealogie -Westland-. Jaarverslag 1997 Redactie
Jaarverslag 1995. Studiegroep Genealogie -Westland- Redactie
Gedenkschrift bij gelegenheid van het honderd jarig bestaan van het zedelijk lichaam onder de naam armenverzorging der familie Van der Burg Redactie
Langs het tuinpad van mijn vader. Over Arie Prins, zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Redactie
Diverse documentatie over Jan Barendse: Voorzitter van Bond Westland Redactie
Frederik Hendrik en het Huis Honselersdijk Redactie
Kwartierstaat Van Schie - Burger Redactie
Historische studiegroepen Redactie
Vermeldingen over het geslacht Hodenpijl en Huis (kasteel) Hodenpijl te Schipluiden Redactie
Twee kinderen te Wateringen vermoord. De dader nog niet bekend Redactie
Herdenkingstentoonstelling Naaldwijk en Oranje Redactie
Iets over de Westlandse Israelische gemeente Redactie
Fotoalbum familie van der Knijf Redactie
Familie van der Knijf Redactie
Frederik Hendrik van Oranje Nassau Redactie
Willem Frederik Huyssen van Kattendijke Redactie
Van Vliet van der Woert Redactie
Genealogische gegevens Redactie
Leenregister Johan van Hodenpijl Redactie
Jaarboek Centraal bureau voor genealogie. 57 Redactie
Geslachten Van der Made, Van Polanen en Van Heenvliet (1346-1421) Redactie
Willem van Oranje. Verschillende artikelen in de Spiegel Historiael Redactie
Uitnodiging Polanen toen en nu Redactie
Kwartierstatenboek VIII Redactie
Familie Van Alkemade Redactie
Historie fam. Van Leeuwen Redactie
Themanummer Genealogie Redactie
Gens data. Periodiek van de NGV afd. computergenealogie Redactie
Mediagids & lijst van archieven en verenigingen Redactie
Gerard van Wieringhen Borski. (1800 - 1869) Rector van de Latijnse School en schoolopziener in Delft Remery-Voskuil, M.
Kanttekeningen bij een ezelsrug: over de woorden oudaan en dodane. Rentenaar, R.
Heraldische dia-collecties in Delfland Rijn, E. van
Onderzoek toepassingen overheids- en familieheraldiek in het Westland, incl. Hoek van Holland, Loosduinen en Maassluis. Rijn, E.B. van
Wapen van de gemeente De Lier, Het Rijn, E.B. van
Mannelijke inwoners van de Lier in 1811 en 1813 van 17 tot 82 jaar. Rijn, E.B. van
Familiewapens van Lierse inwoners, 2. Rijn, E.B. van
Familiekroniek Rijsdorp in Nederland en Amerika. Het nageslacht van de Apeldoornse Marten Wouters en Maria Everts Rijsdorp, G.
44 titels van de Koningin, De Rogge, H.L.
Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond, Van De Nijenburg, De Dieu, Fontein Verschuir, Van Der Feen de Lille Rombach, J.H.
Mijn oma en ik Romein, A.
Kwartierstaat Constanties Roodenburg 1. vervolg op GN 1978 pag. 128 2.vrvolg van GN 1978 pag. 171 Roodenburg-V.d. Laan, W.H.
Register van het kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk, Het Rooijen, F.J. van
Akten betreffende Honselersdijk in het archief van de Nassause Domeinraad Rooijen, F.J. van
Verdwenen grafzerk en wapenborden uit de dorpskerk van Naaldwijk Rooyen, F.F. van
Boudestein Rooyen, F.F. van
Nassau & Oranje. 600 Jaar geschiedenis van ons vorstenhuis. Van Engelbert I tot Willem-Alexander Ruizendaal, W. en M. Conrads
Onder den Oranje boom Schacht, M. en J. Meiner
Willem de Zwijger. Verliezer die overwon Schenk, M.G.
Het gewijzigde wapen van de gemeente Wateringen Schutte, O.
Duizend jaar voorgeslacht. Een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees Jan Slijkerman. Slijkerman, K.J.
Oudste generaties van de Z-H. geslachten Duivesteijn 1V. De RK fam. uit Voorburg, De Slijkerman, K.J.
Oudste generaties van de Z-H. geslachten Duivesteijn 1V. De RK fam. uit Voorburg. Correcties en aanvullingen, De Slijkerman, K.J.
Oudste generaties van Zuidhollandse geslachten Duivestein 11, De Slijkerman, K.J.
Oudste generaties Zuid-Hollandse geslachten Duivesteijn 111, De Slijkerman, K.J.
Duivesteijn 111, vervolg No. 324) Slijkerman, K.J.
Oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivesteijn, De Slijkerman, K.J.
Rekeningen der graven en gravinnen uit het Henegouwsche huis, De Smit, H.J.
Van Vliet 60 jaar. 'Van niets tot iets' Smit, P.
Son int Velt werd Sonnevelt Thyman Dircxz. uit Maasland en zijn nageslacht (1510-1694) Sonneveld en J.S. Bontekoe, A.
Maaslandse geslacht (Van) Sonnevelt. De eerste zeven generaties vanaf ca. 1600, Het Sonnevld en J.S. Bontekoe, A.
Verzamelingen van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau in Paleis het Loo. Catalogus van schilderijen, De Spliethoff en L.J. van der Klooster, M.
Fragment Genealogie Van der Stok. Stok, A. v.d.
Hendrik IV van Naaldwijk. Een hoge edelman en de laatmiddeleeuwse cultuur van mecenaat, memorie en macht Storm, W.J.
Naamindex weeskamer Naaldwijk 1647 - 1805. Studiegroep genealogie Westland
Een nederlander in Wenen Swemmen, L.M.
Genealogie Tettero(o). Een Delflandse tak, vanaf ca. 1550. Tetteroo, A.J.M.
Rekening van de weesarmen van Maasland Tholl, C. van der
Van eenen bloede. Wat men verstaat onder Sibbekunde. Toll, J. van
Herinneringen aan een gouden jeugd in het Galgepad. "gewoon achterom" Toussaint-Groenewegen, A.
Herinneringen van Adrianus van der Valk 1912-1990. Valk, A.J. van der
Repertorium op de Gravelijke lenen in Wateringen 1281-1646 Valk, A.J. van der
Repertorium op de Gravelijke lenen in Monster 1242-1647 Valk, A.J. van der
Repertorium op de Grafelijkse lenen in Naaldwijk 1198-1648 Valk, A.J. van der
Repertorium op de Gravelijkse lenen in 's-Gravenzande 1276-1649 Valk, A.J. van der
Ruim drie eeuwen Valstar/Valster Valstar, F.V.
Oud tuindersgeslacht, 'n tak van familie Valstar., Een Valstar; L.M. Valstar V.Fzn, V.Ph.
Veenman Patrimonium Nostrum Veenman en J.H.M. Veenman, C.G.M.
90 Jaar Sint-Laurentius vereniging. Scouting Naaldwijk Veenman, C.G.M.
Gemeentearchief 's-Gravenhage. Gids van genealogische bronnen Veldhuizen, S.E.
Vellekoop, uit Noot geboren Vellekoop, E.
Vellekoop 1602 - 2002 Vellekoop, E.
Groene bomen, De Vellekoop, I.
Bregman. Een Kralings/Rotterdams geslacht in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14e eeuw tot heden. Verbeek, A.M.
Inwoners van Maasland Verbeek, A.M.
Drie scripties over Brederode Verhoog, J.H.
Onvoltooide Roem. De eerste negen Heeren van Brederode Verhoog, J.H.
Westlandse geslacht Vreugdenhil, Het. Bijkans vier eeuwen Genealogie. Verhulst, J.
Over aantallen voorouders Verlinde, A.D.
In memoriam. Pater Theo van Zijl, Een Verschuur SVD, A.J.
Frederik Dirkszoon Groenenwegen en zijn nakomenlingen. Vijverberg, P.A.
Genealogie van het Westlandse geslacht Vijverberg. Vijverberg, P.A.
Goede graaf en de woedende gek, De Vleugels, L.
Seer hardt ende horribel gevecht. Maarten Harpertsz. Tromp en de Slag bij Ter Heijde (10 autustus 1653), Een Vliet, A.P.
Anthony Pieterson (1658-1722). Luitenant-admiraal en stichter van een buitenplats Vliet, A.P. van
Kwartierstaat De Vreede-Ceelie Vreede, G.F.M. de
Bato's fiere neven. Een onderzoek naar de politieke ideeën van de familie Van der Pot aan het eind van de 18e eeuw Vreugdenhil, P.A.
Herziening van het naamrecht in Nederland Vulsma, R.F.
Burgemeester Waldeck, de Tiendaagse veldtocht, Loosduinen, de 1 aprilcrisis Waldeck, P.W.
Waldeck in Loosduinen, de geest van Waldeck Waldeck, P.W.
Ons voorgeslacht Abraham Jansz. "Dyenaer des woords tot de Lier" Wesselo, D.J.
Abraham Jansz.--dyenaar des woordts tot De Lier- Wesselo, D.J.
Ons voorgeslacht Abraham Jansz.-Dienaar der woords tot de Lier- Wesselo, D.J.
Ruïne van Heenvliet en het Ambachtsherenhuis van de Heren van Heenvliet., De Wielinga, J.M.M.
Inventaris van het archief Van der Pot 1620-1968 Woelderink, B.
Inventaris archief Van Rijckevorsel. Woelderink, B.
Stamreeks Van Zijl. Zijl, Th. P. van
Kwartierstaat Van Zijl / Van Gaalen (No. 393, 395, 397, 399, 400, 402) Zijl, Th. van
Kwartierstaat Van Zijl / Van Gaalen vervolg van No.293 bladz.142 en vervolg van No. 400 bladz. 502 Zijl, Th. van
Kwartierstaat Van Zijl / Van Gaalen Zijl, Th.P.v
Voorlopige stamreeks van Adrichem Zijl, Th.P.v.
Ter herinnering aan de Eerwaarde Heer Kapelaan Bernardus Arnoldus van Zijl Zijl, W. van
Westlandse geslacht Van Z(e)ijl. dl. II Zijl,Th. P.