Wateringen

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Cisterciënserklooster van Wateringen. Sint Maria's convent te Bethlehem Adrichem, M.C.M. van en J.W.H. Olyslagers,
Bouwers van Van Mierlo, De Alleblas, R.
V.I.O.S. Autobusdiensten toeringcarbedrijf. 25 jarig jubileum Ammerlaan, P.N.
Uit het fotoalbum van Leentje Slüsser. Het levensverhaal van een Westlands meisje, geïnspireerd door de foto's uit haar album Aniba, T.
Lezing Romeinse Mijlpalen Bakker, C.
Wateringen: - in het Westland, - in de Peel, - op de Veluwe Bakker, J.S.
Archeologie in Den Haag in 1997. In: Die Haghe jaarboek 1998 Bakker, M.M.A. van Veen en J.A. Waasdorp, C.B.
Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Marienweerd. Bavel, B.J.P. van
Sint Jan Baptist - veertig jaar. Berendse; J. Rijsdijk, G.
Sporen in de Tijd. Berg, A. van den
Ter Heide, Wateringen, Poeldijk voor de hervorming Bergen, E. van
Bouwen in Wateringen....., geef Den Haag de ruimte! Beuzekom, J. van & A.J.E. Havermans
Reisgids voor de Tweede Wereldoorlog Blessing, M., F. Deen en M. Prins
Graven op zoek naar god. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389 - 1433 Bos-Rops, J.A.M.Y.
Nederlandse monumenten in beeld. Tussen schietlood en waterpas. Bouwman, J.
Eendenkooien. Brabander, J.A. de
Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Jaarverslag 1988. Brabander; J.W.H. Olyslagers, J. de
Structuur en ontwikkeling van de markt voor landarbeid in een tuinbouwgemeente < 5000 inwoners. Wateringen 1880-1910, De Broers, E., S. van Duin
Heren van Wassenaar. Van stand. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis. 1200 - 2000 Brokken, H.M.
100 jaar St. Jan de Doperkerk Wateringen 1901-2001 Bron-van der Zande, A. Kortman en F. van der Knaap, N.
Slag om de Residentie. 7de druk, De Brongers, E.H.
Slag om de Residentie 1940, De Brongers, E.H.
Geslacht Van der Wateringhe, Het. Brugge, J.P. ter
Genealogie der heren en graven Van Egmond Dek, A.W.E.
Toneelgroep St. Jan Baptist, 1946-1971. 25 jaar toneel. Dijk, G.M.A.M. van
Lierse Bronnen, deel VII. Dijk, K.F. van
Lierse Bronnen IX Dingboek van Schout en Schepenen Dijk, K.F. van
Waterings Mannenkoor -Zang Veredelt-. Dijkshoorn, Jac.
Jaarverslag 1999. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Doef en J.J. Holierhoek, C.J. van der
Have en Goed. Boerderijen en boerenleven in de twintigste eeuw van Wateringen en Kwintsheul Doef, C. van der
Jaarverslag 1996. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Doef, C.J. van der
Oud en Nieuw Wateringveldpolder, De Doef, C.J. van der
Putten uit Heerenvliet. Archeologisch onderzoek in Wateringen Dorenbos, O. & J.M. koot
Schipluiden, 't Woud en Terheiden vóór de reformatie. Wateringen en Poeldijk vóór de hervorming Driessen, A
Wateringen vóór de Hervorming Driessen, A
Stichting van het klooster Bethlehem te Wateringen Driessen, A
Wateringen aanvulling bijdrage deel XXIV Driessen, A
Wateringen; aanvulling Driessen, A.
Glasschade Drost, B.J.
Twee eeuwen RK armenzorg Wateringen Duijvestijn; A.Kortman; F.C. Groen, G.
Haagse stadsgezichten. Topografische schilderijen van het Haags Historisch Museum Dumas, C.
Van vijf naar één. Veiling Westland-Noord Duyvestijn, L.P.
Neolotische Vondsten in het riviermondengebied(Wateringen) Emmens, J
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Fruin, R.
Sloop of behoud? Gemarchandeer met een Raadhuis Fuchs, H.
Evaluatieverslag 1992 Gemeente Wateringen
Geogenese en occupatie van Wateringen. Glabbeek, M. van
Testament van Geraart, Ridder van der Wateringhe. 15 mei 1282. Goetschalckx, P.J.
Stamreeks Van den Berg (Hillegersberg - Schipluiden - Wateringen) Gordijn, A.
Leengoederen van het klooster ter Wateringen 1500 Grijpink, P.M.
Prior en de Gemeente Convente van St. Barnardt ter Wateringen. Grijpink, P.M.
Nieuwe klanken over Wateringen. Groen J.J. Schijven, F.C.
Enkele jaartallen uit de geschiedenis van de kerk Groen, F.
Dienstbaar met de draagbaar. Groen, F.C.
Waar Wateringen kerkt(e) Groen, F.C.
Inventaris van de archieven der Hervormde gemeente Wateringen. Groen, F.C.
Vijfenzeventig jarig jubileum St. Jan de Doper te Wateringen. Groen, F.C.
Waar Wateringen Kerkt(e) Groen, F.C.
Hof als buitenplaats, Het Groen, F.C.
Hof als klooster. Onze Lieve Vrouw in Bethlehem 1485 - 1572, Het Groen, F.C.
Kerk en smidse Groen, F.C.
Van raadhuis tot notarishuis Groen, F.C.
Onze notabelen. Artikelenreeks verschenen in de Westalndse Zondagsbode ter gelegenheid van de opheffing van het College van Notabelen Groen, F.C.
Tollen en wegen rond Wateringen Groen, F.C.
Huis ten Hoek Groen, F.C.
Gijzeling in 1805, Een Groen, F.C.
Hervormde kerk aan het Plein, De Groen, F.C.
Dorpstoren van Wateringen, De Groen, F.C.
Galgeweitje, Het Groen, F.C.
Hoeken en hun huizen. Een belangrijke familie, De Groen, F.C.
Koste(r)lijk werk Groen, F.C.
Klooster Bethlehem te Wateringen, Het Groen, F.C.
Och jongetje, laat me leven. Een roofmoord in de achttiende eeuw. Groen, F.C.
Beknopte bouwgeschiedenis van de Hervormde Kerk te Wateringen Groen, F.C.
Foute schout, Een Groen, F.C.
Wateringse quohieren 3. Transporten en hypothecaties (minuten) Groen, F.C. (Redactie)
Katholieken in Wateringen en hun graven., De Groen; A.D.B. Kortman, F.C.
Klooster Bethlehem te Wateringen (& stichtings oorkonde), Het Groen; Th. van Zij;, F.C.
Stamreeks van de familie 'Hoek', beginnende 1741 en geparenteerd in 1897 met 'Van der Laan'. Gulik, B. van der
Geschiedenis van Wateringen en Kwintsheul. Gulik, B. van der
Archeologische kroniek van Holland over 1984, II Zuid-Holland Hallewas, D.P.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1984. Hallewas, D.P.
Giant Junipers. Houtonderzoek aan een Middenneolothische opgraving te Wateringen Hänninen, K. en C. Vermeeren
Twintig eeuwen Rijswijk. Hardenberg, H.
Het slot van Wateringen en zijn bewoners. Hendriks, H.
Onderzoek uitbreidingsbehoefte glastuinbouw Wateringen Hendriks, M.H.
Oudheden en Gestichten van Delft en Delfland uit het Latijn vertaald met aantek.opgehelderd door Hugo v Rijn. Heussen, H.Th. van
Leven aan De Zwet in Wateringen rond 1900 Heuvel, J. v.d.
De overval op het stafkwartier van de groep 's-Gravenhage 1940 Hilten, D.A.
Jaarverslag 1991.Historische Werkgroep Wateringen. Historische Werkgroep.
Leenkamers van de lenen van Wassenaar. (In het Westland), De Hoek, C.
Acten betreffende Delfland. dl.2 Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Van der Wateringe Hoek, C.
Bezit in Delfland van de Duitse Orde, Het Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Groeneveld in 't Woud Hoek, C. en Th. van Straalen
Keuze van een prior in het klooster te Wateringen. Hofman, J.H.
Karolingische nederzetting in Wateringen Horssen, J. van
Verslag van de overdracht aan de koning van Pruisen Houttuin, F.
Adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg 1133-1574, De Hüffer, M.
Huis Dever te Lisse, Het Hulkenberg, A.M.
Archeologische kroniek van het Westland 1996 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2002 + Tentoonstelling De Romeinen in Zuid-\holland Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2005 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2006 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2006 Immerzeel, A.A.G.
Archeologisch onderzoek Viosterrein Wateringen Immerzeel, T.
Waterbassin als archeologische vindplaats, Een Immerzeel, T.
Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen Janse, A.
Laat-Middeleeuws aardewerk in Wateringen. Jung, W.J.
Archief van de familie Van Oldenbarnevelt (1449) 1510 - 1705. Kaajan, H.J.Ph.G.
Westland in het voorbijgaan, 't Kerrebijn, P.
Sloop van een raadhuis van Kropholler mogelijk voorkomen. Kleef, G.v.
Architect A.J. Kropholler en het Wateringse Raadhuis Knaap, A. v.d.
Groei en beweging. Beelden in Wateringen. Knijnenburg; M.Honselaar, J.
Archeologische kantering inventarisatie en waardering Kolen, J.C.A; Bosman
Wateringen: trac, provinciale weg S11 / N54 Koot, C.W.
Verkennend archeologisch onderzoek in de Kerkstraat te Kwintsheul, gemeente Wateringen, Een Koot, J.M.
Wateringse Quohieren. Oud Notarieel 1. Notaris Jan Denick Patijn. 1802 - 1820 Koppen en J.W.H. Olyslagers, B.
Jaarverslag 2002. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Koppen en J.W.H. Olyslagers, B.A.J. van
Jaarverslag 2003. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Koppen, B.A.J. van en J.W.H. Olyslagers
Jaarverslag 2004. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Koppen, B.A.J. van en J.W.H. Olyslagers
Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803 Kort, J.C.
Leen van de hofstede Teilingen te Warmond, Een Kort, J.C.
Franciscus Verburch alias Uytenbrouck (1616-1708), Cornelis Verburch alias Decker alias Langelaen (1623-1693) en hun familie Krogt, P.C.J. van der
Latijnse Broederschapsbrief in de Nederlanden gedrukt Kronenberg, M.E.
Raadhuis te Wateringen Kropholler, A.J.
Stroomgebied Gantel rond Wateringen. Uit Kruikius Kruikius
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 09 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 17 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 24 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 25 Küppers. W/
Kent u ze nog...de Wateringers. Laak, P.J. ter
Reconstructiegebied 'De Broekpolders'. Voorontwerp-plan. Landinrichtingsdienst
Woeste gronden en drooggemaakte polders Landmeter
Kent u ze nog...de Wateringers, deel 2. Leeuwen, J.N.M. van
Wateringen in oude ansichten deel 2. Leeuwen, J.N.M. van
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap. Deel LIII Leyden, F.R.
Vis. De dingen. Gerrit, verhalen voor Wateringen Liedmeier, B.
Hervormde Kerk te Wateringen. Het Hof en de familie Van der Wateringhe vanaf de Middeleeuwen Lipman, H.
Knipsels en Kopiën over Wateringen Lipman, P.H.
Wateringen in mobilisatie en oorlogstijd Lipman, P.H.
Wateringen na de hervorming Loos, J.C. van der
Wateringen na de hervorming Loos, J.C.v.d.
Dijk Van Adrichem, Van Lots, F.F.F.
Phoenix. 75 jaar actief met muziek, De Maat, P. en S. Zuiderwijk
Geschiedenis van het Zuid-Hollandse geslacht Van der Marel afkomstig uit Wateringen. Marel Jzn., A. van der
Slot te Wateringen en zijn bewoners, Het Marel, A. van der
Flitsen uit de Historie van Wateringen. Marel, A. van der
Buitenplaats Suydervelt bij Wateringen, De Marel, A. van der
Zoenbrief uit het jaar 1568 Marel, A. van der
Vergulde Roscam in Wateringen Marel, A. van der
De buitenplaats Suydervelt bij Wateringen Marel, A.v.d.
Herinneringen aan de St. Jozefschool Mars en H. Thoen, G.
Rotaryclub Wateringen Jaarboek Mars, G., R. Nieuwenhuizen & H. Thoen
Vijfentwintig (25) jaar St. Josephkerk te Wateringen. Mourik, D. van
Archief van de gemeente Wateringen Nieuwenhuis, J.G.B.
Inventaris gemeentearchief Wateringen. Nieuwenhuis, J.G.B.
Korte historie van Wateringen Nieuwenhuis, J.G.B.
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Jaarverslag 1994. Historische werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul Olyslager, J.W.H.
Wateringse Quohieren, deel 1. Volkstelling 1829. Olyslagers, J.W.H.
Hof te Wateringen, Het Olyslagers, J.W.H.
Toespraak van de Wateringse Rederijkers Olyslagers, J.W.H.
Jaarverslag 1989 Historische werkgroep Oud Wateringen en Kwintsheul. Olyslagers; F.C. Groen, J.W.H.
Wateringse Quohieren 4. Beslissingen van Burgemeester en Wethouders 1940 - 1945 Ooijen (Redactie), M. van
Wateringse Quohieren 5. Notulen van de gemeenteraad 1939-1941 Ooijen (Redactie), M. van
Wateringse Quohieren 6. Notulen van de gemeenteraad 1994-1998 Ooijen (Redactie), M. van
Hier staat een echt Hollands bouwwerk Ooijen, M. van en M. J. Jutte
Voor eeuwen reeds genoemd. Ooyen, M. van en J. Jutte
Monumenten om ons heen. Ooyen, M.v.
Huisaltaar van Wateringen, Het Os, A. van
Tuinders in Wateringen en de Lier, De Oudshoorn, H.I.
Wateringse Veld, Het Parlevliet, M.
Westland. Rapport over de verbetering van de verkeerswet nr. 13. Rijswijk-Hoek van Holland met een zijtak naar Delft, Het Pastoor, A.
Wateringen in beweging Pieters, J.A.
Raadhuis te Wateringen., Het Plug, F.
50-jarig bestaan Vrijwillige Brandweer Wateringen Post, J.
S.V. KMD 40 jaar. 1939-1979 Prins; K. van Doorn,, K.
Wateringen 4: A Settlement of the Middle Neolothic Hazendonk 3 Group in the Dutch Coastal Area Raemaekers e.a., D.C.M.
Van houtskool in twee boringen tot Midden-Neolithische nederzetting Wateringen 4: een reconstructie Raemaekers, D.C.M.
60 jaar R.K. Sportvereniging Velo Reactie
Artikelen uit Jaarverslagen der Gemeente Wateringen Redactie
Hof van Wateringhe, Het Redactie
450 Jahre Kloster Bethlehem zu Wateringen. Die letzte hollandische Klostergr?nding vor der Reformation Redactie
Honselersdijk tot de Reformatie +'s-Gravenzande tot de Reformatie + Klooster O.L. Vrouw van Bethelhem te Wateringen + Monumenten in de oude kerk + Langs Naaldwijk's oude Logementen en Herbergen + Historische plekjes op de weg Naaldwijk-Monster-Ter Heijde Redactie
Wateringen & Kwintsheul. 25 jaar in beeld 1973 - 1998 Redactie
Wateringen - Poortweide archeologisch verkend Redactie
Bibliotheek catalogus van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul Redactie
Samen winnen. Reconstructie Westland. Wippolder voorontwerp constructieplan Redactie
Reconstructiegebied 'De Broekpolders' Redactie
Over veenwinning onder Wateringen Redactie
Rapport inzake de fusieplannen van de veilingen Honselersijk, Loosduinen, Poeldijk en Wateringen Redactie
Structuurplan Westland deel 3: Beleidsnota Redactie
Duizend Jaar Holland Redactie
Hervormde Gemeente te Wateringen, De Redactie
Oorlog en bezetting Wateringen - Kwintsheul, Herinneringen aan de Redactie
75-jarig jubileum St.Jan de Doper te Wateringen 1901-1976 Redactie
Antwoorden op vragen informatie-avond 28 januari 1993 inzake grenscorrectie Wateringen - Den Haag Redactie
Groente- en Fruitveiling Redactie
Ruimtelijke Kwaliteitsprijs Zuid-Holland 1998. Dorp, stad & land Redactie
Studierapport eventuele bouwlokaties in Zuid-Holland Redactie
Jaarverslag 1998. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul. 25 jaar Redactie
Jaarverslag 2000. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
Jaarverslag 2001. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul. Jaarverslag 1995 Redactie
Jaarverslagen coöperatieve fruit- en groentenveilingsvereniging -Wateringen- G.A. te Wateringen Redactie
Jaarverslag 1992 historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
Historisch Jaarboek Westland 1994 Redactie
Kwartaalberichten van de Historische werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul Redactie
Geest doorgegeven, De Redactie
25 jaar Parochie Sint Joseph Redactie
Parochiegids St. Josephparochie Redactie
Parochiegids St. Joseph Redactie
Rapport studiecommissie tuinbouwbelangen Wateringen/Westland Redactie
Die Haghe jaarboek 1997 Redactie
Die Haghe jaarboek 1998 Redactie
Die Haghe jaarboek 1999 Redactie
Hoe het Raadhuis van Wateringen ontstond. Redactie
Gemeente Wateringen. Grenscorrectie Redactie
Milieu-effectrapportage Redactie
Jaarverslag ROB 1993 Redactie
Jaarverslag ROB 95/96 Redactie
Rijksarchief te 's-Gravenhage (uittreksel)., Het Redactie
Jaarverslag 1990. Historische werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul. Redactie
Gemeente Wateringen. Hoe het was en is in Wateringen & Kwintsheul. Redactie
Jaarverslagen Gemeente Wateringen Redactie
Monasticum Batavum. Redactie
Bestek ve staal-ijzeren motorboot door scheepsbouwers C.W. van Straaten&Vd Brink. (niet gepubliceerd) Redactie
Jubileumkrant sportvereniging KMD 1939 - 1999. 60 Jaar KMD Wateringen Redactie
Schiedam. Een historisch-archeologisch stadsonderzoek. Redactie
Jaarverslagen Coöp. Rabobank Wateringen - Kwintsheul B.A. Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 29 Redactie
Feestprogramma van de Oranjefeesten te Wateringen, op 3 en 4 september 1930 Redactie
Rabovisie. Per Saldo Redactie
Studiegroep Genealogie -Westland-. Jaarverslag 1996 Redactie
Studiegroep Genealogie -Westland-. Jaarverslag 1997 Redactie
Gemeentegids Wateringen. Redactie
V.I.O.S. Autobusdiensten-Toeringcarbedrijf. Redactie
Archeologische Kroniek van Holland 1998 Redactie
Archeologische Kroniek van Holland 1999 Redactie
50 jaar Chr. Tuinbouwschool Naaldwijk Redactie
Jongere bouwkunst en stedebouw. 1800-1945. Wateringen Redactie
Ark, De Redactie
Korenmolen Windlust Wateringen Redactie
Wateringen - Poortweide archeologisch verkend Redactie
Inventarisatie van archeologische vindplaatsen in Wateringen: De Essenlanden en Zwethove Redactie
Klooster Bethlehem, Wateringen Redactie
Diverse knipsels en kopie?n over Wateringen Redactie
Kunstenaar Leendert Scheltema, De Redactie
Speurtocht. Scouting Wateringen 1906 - 1998, De Redactie
Tuindershuis Oosteinde 37/39 Wateringen (nu Den Haag) Redactie
Twee kinderen te Wateringen vermoord. De dader nog niet bekend Redactie
Nederland 55 jaar bevrijd Redactie
Millenniumjaar 2000. Oranje comité, Wateringen Redactie
Orgaan van de carnavalsvereniging -De Jolige Druif- 2002 Redactie
Zusters van O.L.V.-van Amersfoort in Wateringen. 1854-1978 Redactie
Wateringen Redactie
Leendert Scheltema. Tentoonstelling in De Boekenmolen Redactie
Strijp - Waterhof, De Redactie
Dorpen uit onzen omtrek, De Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Knipselkrant Gemeente Wateringen. Eerste kwartaal 2002 Redactie
Nota Verstedelijking zuidvleugel Redactie
Streekplan Zuid-Holland West. Ontwerp tweede gedeeltelijke herziening Redactie
Jaarverslag 2005. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift, gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 30 Redactie
Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem. deel 55 Redactie
Jaarverslag 1993. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
Jaarverslag 1997. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Velo 75 Jaar in woord en beeld Redactie
25 Jaar Waterpop Redactie
Open Atelier route. Wateringen Kwintsheul Redactie
Jaarverslag 2005. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
Jaarverslag 2006. Historische werkgroep Oud-Wateringen en Kwintsheul Redactie
Archeologische kroniek Zuid-Holland 2005 Redactie
Verveningskaart van de Oude en Niuew Wateringveldpolder te Wateringen Redactie
Feestklanken Remmer, J.
Van Rijn en zijn molens het Zuidhollandsche Korenmolenaarsgeslacht. Rhijn, W.v
Wateringen in oude ansichten deel 1. Ridder, J.G. de
Op zoek naar de Romeinse A20 en de plaats Flenio Ridder, T. de
Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Deel I en supplement. Rogier, L.J.
Oud Nieuws deel 2 Rutte, A. van
Weg is weg. Rutte, A.M.
Oud nieuws uit Wateringen. Rutte, A.M. van
Polders en gemalen (in Wateringen). dl. 1,2, en 3 Rutte, A.M. van
Winkelen aan de oever van de Vliet in Wateringen Rutte, A.M. van
Uit eigen werk Rutte, Antoon van
Oud Nieuws deel 1 Rutte, R. van
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1980 Sarfatij, H.
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1977 Sarfatij, H.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1972. Sarfatij, H.
Verslag provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1974. Sarfatij, H.
Verslag Provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1980. Sarfatij, H.
Willy Fleur (1888-1967). Een klerurijk Haags schilder met een Oosters hart Schaft, M. van der
Wateringen en Kunst Scheer [Redactie], T. van der
100 jaar St. Andreas parochie Kwintsheul 1890-1990. Scheer, T. van der
Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland. 1850-1945 Scheffer en A.F.J. Niemeijer, C.
450 Jaar Klooster Bethlehem te Wateringen Schie, Pater van
R.K. Sportvereniging VELO 60 jaar. Schijven, J.J.
Corbulo en de gracht van Corbulo Schijven, J.J.
Hoe het was en is in Wateringen en Kwintsheul Schijven, J.J.
Begin, Het Schijven, J.J.
Raadhuis, Het Schijven, J.J.
Om nooit te vergeten.....Herinneringen en fragmenten uit de bezettingstijd 1940-1945. Schouten, K.
Milieugeografische skriptie, Een Schreuder, J.
Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de Aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XXXII. Het Westland Schuiling, R. en F.M. de Feijter
Het gewijzigde wapen van de gemeente Wateringen Schutte, O.
Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de grote Raad van Mechelen 1504 - 1531 Smidt, I. Strubbe en J. van Rompaey, J.Th. de
In en rond Wateringen. De meest gedenkwardige Pinksterdagen van de twintigste eeuw Spinnewijn, H.G.J.Brabander en G.L. Lipman, O.
Molens in Zuid-Holland. Over verleden, heden en toekomst van de molens in Zuid-Holland Steendam, E.
Wateringen, Hervormde kerk. Preekstoel Straalen, Th. van
Parochiekerk van den H. Joannes den Dooper te Wateringen in haar sieraden beschreven Strous, T.J.
Wateringen en Kwintsheul toen en nu Tanke, T.
Bestaansrecht der Haagsche Brouwnering, Om het Timmer, E.M.A.
Repertorium op de Gravelijke lenen in Wateringen 1281-1646 Valk, A.J. van der
Repertorium op de Gravelijke lenen in Monster 1242-1647 Valk, A.J. van der
Sammersbrug Veen, B. van
Vellekoop, uit Noot geboren Vellekoop, E.
Romeins wegennet bij Den Haag, Een Waasdorp, A.
Vier palen en een weg. Romeinse infrastructuur in het kustgebied Waasdorp, A.
Kent u Wateringen? Walch, J.
De Preekstoel in de hervormde kerk te Wateringen Walsem, J.G.van
Hervormde Gemeente Wateringen - Kwintsheul. Gids 1993/1994 Westerveld, C.C.
Ramen van de Sint Jan gerestaureerd, De Westerwoudt, Th.W.
Romeinse Mijlpalen. Concept Wijffels, H.
Inventarisatie van archeologische meldingen in de gemeente Wateringen, ZH Woerdekom, C. van
Hier gingen ons de voeten voor. Wout, C. van 't
Deining rond de Oude Broekmolen Zijl, Th.P. van
Requisitie van paarden en manschappen in 1809 Zijl, Th.P. van
Voorlichtingsbrochure reconstructie oude glastuinbouw Wateringen Zuidgeest, M.P.