Naaldwijk

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Neerslag in milimeters. van 1989 t/m 2003 in Naaldwijk
Naaldwijk Aa, A.J. van der
Archief voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, deel 5. Acquoy; H.C. Rogge, J.G.R.
Historische gebouwen in en om Naaldwijk voorheen en nu Adrichem M.C.M. van e.a.
Kerk van Naaldwijk voor en na de reformatie, De Adrichem, M.C.M. van
Documentatie over de Romeinse Mijlpalen in het land van de Cananefaten. (niet gepubliceerd) Adrichem, M.C.M. van
Openstelling Grote kerk te Naaldwijk. Adrichem, M.C.M. van
Oude kerk van Naaldwijk, ons aller moederkerk, De Adrichem, M.C.M. van
Laat-Middeleeuwse kerk van Sint Adrianus te Naaldwijk, De Adrichem, M.C.M. van
Van Arembergs, erfopvolgers van de van Naaldwijks, De Adrichem, M.C.M. van en anderen
Oude kerk van Naaldwijk. Kerkegids, De Adrichem, M.C.M. van, A.C. Knoppert,
Oude kerk van Naaldwijk. Kerkegids. Correctie-exemplaar, De Adrichem, M.C.M. van, A.C. Knoppert,
Catalogus Aart Schouman(1710-1792)en zijn werk op de buitenplaatsen Zuydwind ('s-Gravenzande)en Patijnenburg (Naaldwijk). Adrichem, M.C.M. van, J. Dahmeijer, H. Groenewegen,
Herinnering blijft... in Cruisbrouck Alleblas-Behrtel, G.J. en G. Beijer
Achterlenen van de Hofstad Nijenrode in de Lier, Maasland, Naaldwijk en Zouteveen. Arkenbout, A.A.
Adrianus & Naaldwijk. De geschiedenis van de heilige Adrianus van Nicomedië in relatie met het patronaatschap van Naaldijk Bal en C.G.M. Veenman, G.J.J.
Archeologie in veelvoud. Vijftig jaar Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland Band en E.H.P. Cordfunke [Red.], A.P.
Naaldwijk in Vogelvlucht. Een beschrijving van de periode 1900-1930. Barendse en T. Kosse, J.
Patriotten en Prinsgezinden op het platteland van zuidelijk Holland Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen, L.A.F.
Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Marienweerd. Bavel, B.J.P. van
Uit eigen Huis Beenakker e.a., J.
Oude pastorie te Naaldwijk, De Beijer G. en J. Dahmeijer
Advies straatnaam tuin Van de Berg. Beijer H. Groenewegen Bzn., G..
Enige suggesties die misschien van nut kunnen zijn bij de straatnaamgeving op de plaats vd afgebroken OLS ad Koningstraat Beijer, G.
Begraaflijsten Naaldwijk 1679, 1701 -1719. Beijer, G.
Opstalweg 4. Van boerenwoning tot tuindershuis Beijer, G.
Advies straatnaamgeving perceel voormalige Moddermanschool Beijer, H. Groenewegen Bzn, G.
Gemeente Naaldwijk 120 jaar in beeld. Beijer; G.J.M. de Vreede, G.
Gemeente Naaldwijk 1940-1945. Bentvelzen; P.A. Smit; P.A. Vreugenhil, C.J.M.
Wandelgids Prinsenbos Berg, A.v.d.
Wandelgids Prinsenbos Berg, A.v.d.
Proeve eener beknopte beschrijving van Naaldwijk. Kopie Berg, H. van den
Proeve eener beknopte beschrijving van Naaldwijk Berg, H. van den
Ingelijfd en andere open brieven Berg, J.v.d.
Honselersdijk en Naaldwijk vóór de Hervorming. Bergen, E. van
Gids van Naaldwijk Bergen, E. van
Geschiedenis van Naaldwijk, van de vroegste tijden tot begin 20e eeuw Bergen, E. van
Geschiedenis van Naaldwijk, van de vroegste tijden tot begin 20e eeuw. Bergen, E. van
In een ommezien. De geschiedenis van de openbare school in Naaldwijk. Bergenhenegouwen, W.
Romeinse militairen aan het Helinium. Bogaers, J.E.
Kaarsenkroon 2e kwart 17e eeuw, afkomstig uit de NH kerk te Naaldwijk Bonset-de Ruiter, G.J.
Kwartierstaat van den Boogaard Boogaard, T. van den
Predikanten, avondmaalsgangers en lidmaten van Naaldwijk 91572, 1619) Boom, J.H. van der
20 Jaar Westlandcup Bos en J.P. Bos, H.
Negen eeuwen geschiedenis van de Sliedrechtse baggeraars. Bos Jzn., W..
Graven op zoek naar god. De inkomsten van de graven van Holland en Zeeland, 1389 - 1433 Bos-Rops, J.A.M.Y.
J.G. le Sage ten Broek, blinde notaris uit Naaldwijk. Voorvechter van katholieken aan de vergetelheid ontrukt Bothof, F.
Merckwaerdigste meyn bekent. Deel 1 Bouman, Jan
Westlandia 50 jaar Handbal Brabander, M.
Begraaflijsten Naaldwijk (Westland) 1587-1700 Brakke, J.H.
Heren van Wassenaar. Van stand. Achthonderd jaar Nederlandse adelsgeschiedenis. 1200 - 2000 Brokken, H.M.
Heraldische Gids van de Goudse Glazen Bruggencate, A. ten
Uitspanning Door Inspanning UDI 1877-1977. Bruning; H.J.Roedolf, J.
Romeinsche mijlpalen in Nederland. Brunsting, H.
Landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis in en om Naaldwijk tot het eind van de 12e eeuw Bult, E.J.
Locatie Politiebureau aan de Galgeweg te Naaldwijk te Naaldwijk in de gemeente Westland, De Bult, E.J. en J. de Bruin
Romeins grafveldje aan de Tiendweg bij Naaldwijk, Een Bult, E.J.; Hout, P. van der; Immerzeel, T.
Achterkant van het Westland. Zeventig jaar St. Deusdedit in Naaldwijk en Poeldijk., De Burger, A.
In de voetsporen van Oranje. Historische en toeristische notities rond de 44 titels van Koningin Beatrix Buys, U.J.
Jaarboek Oudheidkundig Byvanck, A.W.
Zonnewijzers in Nederland Cittert-Eymers en M.J. Hagen, J.G.
Engel en de duizend doden, De Commijs, B.
Rapport over de stand van zaken m.b.t. plaatselijke visuele documentatie in Zuid-Holland. Culturele Raad van Z-H
Genealogie der heren en graven Van Egmond Dek, A.W.E.
Genealogische tabellen bij de geschiedenis der Nederlanden Dek, A.W.E.
Grenskwestie, Een Dijk, K.F. van
Hontselersdijk en Naaldwijk vóór de Hervorming. Driessen, A.
Hontselersdijk en Naaldwijk vóór de Hervorming. (aanvulling) Driessen, A.
Honselersdijk en Naaldwijk vóór de Hervorming. Driessen, A.
Montfoortse familie Van Hooff, Een Drijfhout van Hooff, A.H.
Boerderij Vlietwoning Rijksmonument. Erkenning voor vondst Heemschut in Naaldwijk Dussen, E. van der
Vijf van Westland-Zuid., De Duyvestijn, L.P.
Vrederechter Naaldwijk, Regesten van Akten 1812-1815. Eendenburg, G.L. van
Huis van Bewaring te Naaldwijk. Gedetineerden (1857 - 1876) Eendenburg, L.G. van & P. Aartsen
Raad van Beroerten. Veroordeelden uit Rotterdam, de Lier, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Vlaardingen en uit andere plaatsen en gewesten. 1567-1569. Eldermans, H.B.
Jubileumuitgave genootschap Oud-Westland en het Gemeentemuseum te Naaldwijk. Emmens, A. van der Marel, J.
Diverse aantekeningen over het adellijke geslacht van Van der Woerd Emmens, J.
Kasteel Broek- of Bruidsbogerd Emmens, J.
Openingsrede van het nieuw ingerichte Westlands Streekmuseum in de kapel van het Heilige Geesthofje in Naaldwijk, juli 1983 Emmens, J.
Woonsteden in het Westland van de Heren van Naaldwijk. (niet gepubliceerd), De Emmens, J.
Hoge en Lage Woert te Naaldwijk. (niet gepubliceerd), De Emmens, J.
Register van persoonsnamen behorende bij dat regijster van der Heiligen Gheeste in Naeldwijc. Emmens, J.
Wilde Weer in het kaartboek van Naaldwijk.(niet gepubliceerd), Het Emmens, J.
Jubileumuitgave ter herdenking van het 25 jarig bestaan van het Genootschap Oud-Westland, Emmens; A.van der Marel, J.
V.V. Westlandia 60 jaar. Ende; A.J.R. v.d. ; Enden, J.A.v.d.
Westlandia scoort 75 Enden en Aad van Holstein (Redaktie), G. van den
Uitspanning Door Inspanning UDI 1977-2002 Erven-van Nieuwkerk, M.
Ambacht van Naaldwijk, Het Frederiks, J.G.
Schenking van land in 1295 ten behoeve van een eventueelen kruistocht Fremerij, J. de
Naaldwijksche praebenden in de St.Pancras-of Hooglandsche kerk te leiden, De Fremerij, J.de
Naaldwijkse Praebenden in de St.Pancras- of Hooglandsche kerk te Leiden. Fremery, James de
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Fruin, R.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Fruin, R.
Gemeente-archief Naaldwijk, jaarverslag 1980. Gemeente Naaldwijk
Overzicht archieven en verzamelingen gemeentearchief Naaldwijk. Gemeentearchief Naaldwijk
Verontreiniging van de buitenlucht in Zuid-Holland. Flurormetingen te Delft, Naaldwijk en Maasland gedurende het jaar 1982 Giezen, J.J.
So2- en standaardrookmetingen Giezen, J.J.
Fluormetingen in Zuid-Holland. Metingen met tienvoudige monsternemingsapparaten te Delft, Naaldwijk en Maasland gedurende het jaar 1980 Giezen, J.J. van
Fluormetingen in Zuid-Holland. Metingen met tienvoudige monsternemingsapparaten te Delft, Naaldwijk en Maasland gedurende het jaar 1977 Giezen, J.J. van
Fluormetingen in Zuid-Holland. Metingen met tienvoudige monsternemingsapparaten te Delft, Naaldwijk en Maasland gedurende het jaar 1981 Giezen, J.J. van
Fluormetingen in Zuid-Holland. Metingen met tienvoudige monsternemingsapparaten te Delft, Naaldwijk en Maasland gedurende het jaar 1975 Giezen, J.J. van
Fluormetingen in Zuid-Holland. Metingen met tienvoudige monsternemingsapparaten te Delft, Naaldwijk en Maasland gedurende het jaar 1979 Giezen, J.J. van
Onderzoek naar de verontreiniging van de buitenlucht te Naaldwijk met behulp van een neerslagvanger van 1 juli '82 tot 1 april '84 Giezen, J.J. van
Verontreiniging van de buitenlucht in Zuid-Holland. Flurormetingen te Delft, Naaldwijk en Maasland gedurende het jaar 1983 Giezen, J.J. van
Verontreiniging buitenlucht Naaldwijk. Onderzoek naar het standaardrookgehalte te Naaldwijk in 1975 Giezen, J.J. van
Verontreiniging buitenlucht Naaldwijk. Onderzoek naar het standaardrookgehalte te Naaldwijk in 1977 Giezen, J.J. van & H.J. Geevers
Invoering van de Hervorming te Naaldwijk, Honsholredijk en andere plaatsen rond de stad Delft. Goetschalkx, P.J.
Nederlandsche hofjes Graswinckel, D.P.M.
Uit het Cartularium van St-Adrianus 'Cruuslant', en het register van metingen 1378 Monster (niet gepubliceerd) Groenewegen Bzn, H.
Naeltwick 800 jaar. 1198 - 1998 Groenewegen en P.W. Vis, H.I.M.
Kastelen in en om Naaldwijk Groenewegen, H.
Pastoors en de pastoorshuizen van Naaldwijk tot aan de reformatie, De Groenewegen, H.
Patijnenburg Groenewegen, H.
Bijschrijvingen van het Kaartboek van het Baljuwschap van Naaldwijk. (niet gepubliceerd) Groenewegen, H.I.M.
Kastelen in en om Naaldwijk Groenewegen, H.I.M.
Galgewoning in Naaldwijk en haar omgeving, De Groenewegen, H.I.M.
Herinneringen aan een gouden jeugd in het Galgepad. "Bomen op de krenttrap" Groenewegen, K.
Leonardusschool. Lagereschoolperiode '43 - '49. Peukjes rapen Groenewegen, K. (Redactie)
Roomsen, Rechtzinnigen en Nieuwlichters. Groot, F.
Naaldwijkse pastoor op het breukvlak van twee eeuwen, Een Groot, F.
Adellijke dochters van Hendrik III, Ridder en Heer Van Naaldwijck, De Gulik, B. van der
Tussen Naaldwijk en Den Haag. De lotgevallen van een handschrift van de Rijmkroniek van Holland Hage, T.
Zonnewijzers aan Hollandse kerken Hagen, M.J.
Archeologische kroniek van Zuid-Hollland over 1981 Hallewas, D.P.
Archeologische kroniek van Holland over 1985, II Zuid-Holland Hallewas, D.P.
Verslag provinciaal archeoloog Zuid-Holland 1981. Hallewas, D.P.
Jaarverslag 1990, Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. Hallewas, M.C.P.Levendig-Snijders, J.F.van Regteren Altena, e.a., D.P.
Geschiedenis van het Lager Tuinbouwonderwijs speciaal die van de Christelijk Lagere Tuinbouwschool te Naaldwijk Hamel, G.J.C.T.
 
Vertaling Capitularium van Naaldwijk (Latijnse gedeelten).(niet gepubliceerd) Hamoen, G.
Waar de druiven groeien Hartman, A.
40 Jaren Boerenleenbank. Hartman, A.J.
Correspondentie over het Naaldwijkse geslacht Van der Woerd. (niet gepubliceerd) Haven, H. van der
Inventaris van het archief van het bestuur van de gemeente Naaldwijk. Heijnen, W.M.M.
Schetsend door Zuid-Holland Hekkert-Torn G.J.Hekkert, C.
Westlands Mannenkoor 1956-1981. Hertog, R.den
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1989 Hessing, W.A.M.
Oudheden en Gestichten van Delft en Delfland uit het Latijn vertaald met aantek.opgehelderd door Hugo v Rijn. Heussen, H.Th. van
Repertorium op de lenen van de hofstad Raephorst te Wassenaar (1261-1674) Hoek, C.
Leenkamers van de lenen van Wassenaar. (In het Westland), De Hoek, C.
Leenkamer van de hofstad te Liesveld te Groot Ammers (circa 1341-1650), De Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Polanen te Monster Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de Binckhorst 1322 - 1700 + Repertorium op de lenen van de hofstad polanen te Monster Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol Hoek, C.
Acten betreffende Delfland. dl.2 Hoek, C.
Welgeborenen uit de maagschap van Zwijndrecht te Capelle aan de IJssel en Naaldwijk Hoek, C.
Repertorium op de lenen van de hofstad Egmond in Delfland, Schieland, Putten en IJsselmonde Hoek, C.
Bezit in Delfland van de Duitse Orde, Het Hoek, C.
Capelle aan den IJssel in de Middeleeuwen. Hoek, C.
Ontwikkeling gedurende de 13e eeuw vh verdedigbare bakstenen huis in het Maasmondgebied, De Hoek, C.
Ridderkerk, Schipluiden. Hoek, C.
Geslacht Hofland Maassluis - Naaldwijk en de gereformeerde kerk vn Naaldwijk, Het Hofland, E.
Naald. Sociaal Cultureel Centrum. Programma 89-90, De Hogeman, G.
Register der geboorten Naaldwijk Hokken, T.
Opgravingen te Naaldwijk Holwerda, J.H; Krom,N.J.
Nederzetting te Naaldwijk, De. Holwerda, J.H.
Gedempte gracht van Naaldwijk. 1000 jaar erf achter het pastoorshuis van Naaldwijk, De Horssen, J. van
Gedempte gracht van Naaldwijk, De Horssen, J. van
Adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg 1133-1574, De Hüffer, M.
Huis Dever te Lisse, Het Hulkenberg, A.M.
Archeologisch onderzoek Willem van Hooffstraat - Sitterstraat Immerzeel, A.
Naaldwijk achthonderd jaar in bloei Immerzeel, A. Middelburg en C. Veenman van Heijningen, T.
Archeologische kroniek van het Westland 2000 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2001 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 1990 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 1991 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 1997 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 1998 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2002 + Tentoonstelling De Romeinen in Zuid-\holland Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2004 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2005 Immerzeel, A.A.G.
Archeologische kroniek van het Westland 2006 Immerzeel, A.A.G.
100 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. J.de Maa,
Tuinen van Willem en Mary, De Jacques, D. van der en A.J.van der Horst,
Ridderschap in Holland. Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen Janse, A.
Steenhouwersmerken Janse, H.
Zouaaf Brecht Steen uit Naaldwijk 150 jaar geleden geboren, De Jansen, J.P.
Romeinse mijlpalen in het land van de Cananefaten Kalmeijer, C.A.
Gezien door vreemde ogen. Excursies naar het vroegere Westland Kemmers, W.H.
Keure betreffende de Zondagsrust Kest, C.H. v.d.
Nederlands Hervormde kerk Naaldwijk 15e eeuw. Knoppert, A.C.
Hervormde gemeente Naaldwijk Knoppert, A.C.
125 Jaar "Hulp en Voorzorg". De geschiedenis van een onbekende vereniging Knoppert, A.C. & J. van Cranenburgh
Vijf en zeventig jaren Christelijk onderwijs te Naaldwijk. Koekkoek; S.; Sybrandy, A.
Raadhuis te Naaldwijk, Het Kok, A.A.
Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht Kok, H.J.
Kaartboek van het Baljuwschap van Naaldwijk. Kok, M.
Archeologische kantering inventarisatie en waardering Kolen, J.C.A; Bosman
Fruitmuren in Nederland Kooij en B.O. Meierink, B.H.J.N.
Jan van Naaldwijk en zijn geslacht. Kooperberg, L.M.G.
Honderd jaar harmonie in Naaldwijk. Kooring, W.
Repertorium op de lenen van de Hofstad Teilingen Kort, C.J.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Brederode, 1264-1803 Kort, J.C.
Repertorium op de Grafelijkse lenen in 's Gravenhage 1281-1650 Kort, J.C.
Repertorium op de lenen van de Hofstede Voorne 1199-1648 Kort, J.C.
Middeleeuwse Ringwalburchten in Nederland; een onderzoek naar hun betekenis. Krauwer, M.
Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families van der Kroft en Van der Krogt. dl.1 Krogt, P.C.J. van der
75 jaar onderzoek in Naaldwijk. Kruyk en anderen, P.A.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 09 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 17 Küppers, W
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 24 Küppers, W
Familie Vroeg(op) 1664-1997. Geschiedenis van een vooral Naaldwijkse familie, actief op bestuurlijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein Laan en T. van der Laan, H. van der
300 Jaar Van Cranenburgh. Laan, H.J.G. van der; Laan, A.H. van der
Reconstructiegebied 'De Broekpolders'. Voorontwerp-plan. Landinrichtingsdienst
Voorlichtingsbrochure reconstructie oude glastuinbouw de Broekpolders. Landinrichtingsdienst Z-H; Redactie
Aankondiging van een anti-fascist Leeuwen, W.C.v.
Volglijst der Kapitteldekens in de Sint Adriaanskerk te Naaldwijk. Lommel, A. van
Naaldwijk Lommel, A. van
Monumentenpad Naaldwijk Loon, B. van
Kontaktblad van de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.: Afdeling Naaldwijk-Honserlersdijk Luiten en J. Bruning, F.
Catalogus der Schilderijen, Teekeningen, Voorwerpen, Boeken, Geschriften enz. in het Gemeentelijk Museum te Naaldwijk 1935 Marel, A. van der
Jaarverslagen Genootschap Oud-Naaldwijk 1938, 1940. Statuten Marel, A. van der
Zakenregister op de getypte transcryptie van -Dat regyster van den heilighe gheeste in Naaldwijc- Marel, A. van der
Portretten van het geslacht Van Naaldwijk, De Marel, A. van der
Naaldwijk in het verleden Marel, A. van der
Oude straatnamen in Naaldwijk wat veranderde en bleef. Marel, A. van der.
Naaldwijk voor 300 jaren Marel, A. van der.
Historische ontmoetingen op de weg van Naaldwijk over Monster naar ter Heijde. Marel, A. van der.
Wie was Zassius Marel, A. van der.
Bedevaartplaatsen in Nederland | 1. Noord- en midden-Nederland Margry & C.M.A. Caspers, P.J.
Boerderijen: opgebruikt en afgedankt? Meule, L. van der
Heemschut's gevecht om 'De Vlietwoning' in Naaldwijk. Belangrijk monument uit tijd vóór de glastuinbouw Meule, L. van der
Heemschut's gevecht om 'De Vlietwoning'in Naaldwijk Meule, L. van der, en H.I.M. Groenewegen
Simon van Catshuijsen. In dienst van Oranje Middelburg, A.F.
Monumentendag 8 september 2007 Middelburg, A.F. en H. Groenewegen
Weltkarte des Castorius genannt die Peutinger'sche Tafel + Kaart-bouck van de Landeryen en andre vaste goederen van den Hre Cornelis Persyn van Ouwendyck ende juffrouwe Maria Magareta Dedel Echteluyden. Anno 1688 Miller, K.
Landmeter Jan Jansz. Potter is de belangrijkste kaarttekenaar van het oudste kaartboek van hert Oude en Nieuwe Gasthuis in Delft Moerman, J.
Onrust in Naeldwijck Moesker, E.
Aantekeningen over het geslacht van der Elst Monna, A.D.A.
Hoeck en de dominicanen Moolenbroek, J. van
Huis Honselaarsdijk, Het. Het Huis Honselaarsdijk opnieuw getekend. Samenvatting en topografisch overzicht. Morren; R. Meischke; H.W.M. van der Wyck, Th.
Samenleving in verandering. Naaldwijk 1890 - 1971, Een Munck, C.M. de
Weet je nog van toen... Grappen en grollen vanuit de tijd dat alles kon Nadorp, J.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Naeldwijck, J. van
Inhouck te Naaldwijk en Honselersdijk Niekerken, G. van
Van ridders tot regenten, de Hollandse adel in de 16e en de eerste helft van de 17e eeuw Nierop, H.F.K. van
Holland in de Middeleeuwen. Een regio ontdekt haar geschiedenis Nijs en E. Beukers, T. de
Families Molenwerf en Van Adrichem te Naaldwijk e.o. Noordam, D.J.
Van Hodenpijl via Spijkenisse naar Tonnekreek, hoe Jan Cornelisse Noordermeer in Tonnekrek (Klundert) terecht kwam Noordermeer, Th.C.M.
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Hooge heerelijkheid Naaldwijk en Hondsholredijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Terheiden, Loosduinen, De Lier Ollefen. De Nederlandsche Stad- en dorpsbeschrijver, L. van
Zuster Katharina van Naeldewick Opzoomer, W.R.E.H.
Programma Oranjefeest & Braderie 1977. Oranjecomit, Naaldwijk
Boschpolder. De glastuinbouw in een reconstructiegebied ten noordwesten van Naaldwijk Oudendag, D.A.
Inwoners der gemeenten Naaldwijk, Monster, Schipluiden, Hodenpijl, 's-Gravenzande, Zandambacht, Ambacht dorp en St. Maartensregt Poleij, H.A.
Namen van Welgeboren mannen van Naaldwijk 1700 - 1795 (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
Weerbare mannen van Naaldwijk en Honselersdijk in 1747 (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
"Garde National'der gemeente Naaldwijk in 1813 (mannelijke inwoners in de leeftij 20-60 jaar) (niet gepubliceerd). Poleij, H.A.
Predickstoel- van de oude kerk op het Wilhelminaplein te Naaldwijk, -De Prins-Hoogendam, M.
En dat alles voor die kinderen... Protestants-Christelijk Onderwijs in Naaldwijk Raaf, A. de
Stichting Culturele Raad Naaldwijk. Jaarverslag 1988 Red.
Naaldwijk en Oranje. Herdenkingstentoonstelling Redactie
Archief van de kerk van Naaldwijk Redactie
Eerste pastoor van Naaldwijk na de Hervorming. Michael Hendrik Witbols + De parochie van de Lier in het grijze verleden, De Redactie
Naaldwijk bij het koperen feest der kerk + Katholieke reformatie van het Westland Redactie
Naaldwijk tot de Reformatie Redactie
Hoeve Cruysbrouck en de familie Thijning te Naaldwijk, De Redactie
Uit de Geschiedenis van het Westland. Naaldwijk Redactie
Briefwisselingen over Electro-cultuur Redactie
Onderwijsproject. Naaldwijk 800 jaar in bloei Redactie
Frederik Schoon. Rentmeester Huis Honselersdijk Redactie
Samen winnen. Reconstructie Westland. Wippolder voorontwerp constructieplan Redactie
Reconstructiegebied 'De Broekpolders' Redactie
Jaarverslagen Coöperatieve Boerenleenbank 'De Voorschotbank' Naaldwijk Redactie
Bureau van de commissie voor de Lichamelijke opvoeding, sport en recreatie van Naaldwijk Redactie
Coöperatieve Boerenleenbank -Naaldwijk- 1902 - 1972 Redactie
Coöperatieve Boerenleenbank -Naaldwijk- 1902 - 1952 Redactie
Begraafplaatsen en begraven in de gemeente Naaldwijk Redactie
Transcriptie van de registerbladen van het kaartboek van het baljuwschap van Naaldwijk (ca. 1623) Redactie
Beschrijving van de wapens Redactie
Heren van Naaldwijk, De Redactie
Bestuur van Naaldwijk, Het Redactie
75 jaar museum te Naaldwijk Redactie
Restauratie Nederlands Hervormde Kerk Naaldwijk Redactie
Raadhuis van Naaldwijk, Het Redactie
Archeologische kroniek Zuid-Holland Redactie
Duizend Jaar Holland Redactie
Societeit 'De Sloep' - jubileum 25 jaar Redactie
Catalogus Tentoonstelling Anton van Tijn (1863-1943) 1979 Redactie
Catalogus Tentoonstelling Anton van Tijn met knipsels Redactie
Albert Termote Redactie
Feestwijzer voor de viering van het eeuwfeest van Neerland's Onafhankelijkheid te Naaldwijk Redactie
Programma Koninginnedag in Naaldwijk, zaterdag 29 april 1995 Redactie
Programma -Naaldwijk 50 jaar bevrijd!- Redactie
Landbouwtellingen 1839 - 1865. Redactie
Jan Emmens, documentatie (niet gepubliceerd). Redactie
Van der Woerd, Van Raaphorst (niet gepubliceerd). Redactie
Firma G. Dekker, Textiel en Woninginrichting Dames en Herenkleding sedert 1834. Redactie
Gemeente Naaldwijk. Jaarverslag Redactie
Jaarverslagen Westlands Streekmuseum en Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland+ Beleidsplan Westlands Museum 2000-2005 Redactie
75 Jaar v.v. Naaldwijk Redactie
Gemeente Naaldwijk. Zwart op wit Redactie
Galerie Naaldwijk. Braderie 1004 Redactie
St. Adrianus in het zilver. Redactie
Reglement van de Westlandsche Politievereeniging Notulen Redactie
Overzicht monumenten in Naaldwijk. Redactie
Jaarverslagen Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk Redactie
Annual Report 1977. Glasshouse crops Research and experiment station Naaldwijk Redactie
Stichting Culturele Raad Naaldwijk. Jaarverslag 1991 Redactie
Historisch Jaarboek Westland 1994 Redactie
Rabobank, 1973 is een belangrijk jaar Redactie
Catalogus Bruinsma's selectiebedrijf Naaldwijk 1947 - 1948 Redactie
Bruinsma's selectiebedrijven Redactie
Towards a new future with F1-hybrids Redactie
Monument ter nagedachtenis aan hen, die hun leven gaven voor het Vaderland. Een oproep aan alle ingezetenen van de gemeente Naaldwijk Redactie
Schandelijke besmetting vn het boezemwater waardoor geheel Naaldwijk met ziekten wordt bedreigd Redactie
N.U.H.A. adresboek Naaldwijk Redactie
Gids voor de St. Adrianus parochie te Naaldwijk, St. Jacobus parochie te Maasdijk Redactie
Programma oranjefeest & Braderie Redactie
Carnavalsvereniging -De Naaldnarren- 1980 Redactie
Carnavalsvereniging -De Naaldnarren- 1982 Redactie
Bejaardenhuis Ons Trefpunt te Naaldwijk Redactie
Co"p. Brandwaarborg-vereniging St.Donatus -Statuten- Redactie
Samenwerking Redactie
Naamlijst met belastingplichtigen. Gemeente Naaldwijk. Met bedrag van aanslag Redactie
Naaldwijk in de wandeling. Redactie
Werkgroep -Oud Naaldwijk- Redactie
Jaarverslag 1991 ROB Redactie
Jaarverslag ROB 1992 Redactie
Jaarverslag ROB 1994 Redactie
St. Adrianus Naaldwijk Redactie
Kalender Oud-Naaldwijk anno 1990. Redactie
Jubileumkrant Westlands Mannenkoor. Redactie
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaarverslag 1989. Redactie
Diverse archiefstukken over het Heilige Geesthofje in Naaldwijk. 1627-1631-1846. Redactie
Bestek van een nieuwe Tolgaarderswoning. (niet gepubliceerd) Redactie
Stichting Culturele Raad Naaldwijk. Jaarverslag 1989. Redactie
L.T.B. Naaldwijk 75 jaar.(1915-1990) Redactie
Afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht, De Redactie
Zuid-Hollandse Studiën, deel IV Redactie
Bekendmaking. Catalogus tentoonstelling 'Aldus afgekondigd en aangeplakt.' Redactie
Bouwtekeningen en bestek voor een Van Rijckevorselwoning. (archiefstuk) Redactie
Verkiezingsprogramma PvdA afd. Naaldwijk. Redactie
Aan de wieg... Hoe de VPRO ontstond Redactie
Naaldwijk en Oranje 1612-1987. 375 jaar. Catalogus tentoonstelling Redactie
Naaldwijk en Oranje 1612-1962. Catalogus tentoonstelling in het koor van de 15e eeuwsw Ned. Hervormde kerk Redactie
Register van ingekomen en afgegeven akten van indemniteit en readmissie 1693-1798. Redactie
Op weg naar een Sociaal-cultureel plan 1982-1986 in de gemeente Naaldwijk. Redactie
NCRV kerkepadgids 1983 Redactie
Tuinbouwmuseum Naaldwijk. Redactie
Tuinbouwmuseum Naaldwijk. 10 jaar Redactie
Ter Herinnering, aan den 9 den augustus 1922. (Opening kerkgebouw Naaldwijk.) Redactie
75 jaar sociale volkshuisvesting in de gemeente Naaldwijk. Redactie
Waar mensen samenkomen. Een wandeling van 200 jaar door de St. Adrianusparochie Naaldwijk. Redactie
Gemeente-archief Naaldwijk, jaarverslag 1970. Redactie
Gemeente-archief Naaldwijk, jaarverslag 1971 Redactie
Feestbrochure 12« jaar Pijletuinenhof. Redactie
Stichting Culturele Raad Naaldwijk. Jaarverslag 1985 Redactie
Stichting Culturele Raad Naaldwijk. Jaarverslag 1986 Redactie
Genootschap Oud-Westland Jaarverslag 1964 Redactie
Jaarverslag 1982. Gemeentearchief Naaldwijk. Westlands Streekmuseum Redactie
Stichting Culturele Raad Naaldwijk. Jaarverslag 1987 Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 02 Redactie
Contactblad. Regionale en locale geschiedenis in Noord- en Zuid-Holland Redactie
Contactblad. Regionale en locale geschiedenis in Noord- en Zuid-Holland Redactie
Contactblad. Regionale en locale geschiedenis in Noord- en Zuid-Holland Redactie
Informatiebulletin Naaldwijk = Jaaroverzichten 1977-1987 Redactie
Catalogus Adrianus & Naaldwijk Redactie
40 jaren Boerenleenbank Naaldwijk Redactie
Cartularium van Naaldwijk, deel 1. Redactie
Cartularium van Naaldwijk, deel 2. Redactie
Cartularium van Naaldwijk, deel 3. Redactie
Diverse aantekeningen en correspondentie over het adellijke geslacht Van Aremberg, erfopvolgers van de Van Naaldwijks. Redactie
Veertiende algemene Volkstelling 1971, CBS. Naaldwijk. Redactie
Voetbalvereniging Naaldwijk 1922-1947. 6 september. Redactie
Soccer jubileumkrant V.V. Naaldwijk, augustus 1966, De Redactie
Gemeentegids Naaldwijk Honselersdijk Maasdijk Redactie
Gemeentegids Naaldwijk Honselersdijk Maasdijk Redactie
Zuid-Hollandse studiën. Deel IX Redactie
Stichting Culturele Raad Naaldwijk. Jaarverslag 1990. Redactie
Archeologische Kroniek van Holland 1998 Redactie
Archeologische Kroniek van Holland 1999 Redactie
Hemelvoetbalvaart. 28 mei 1987 Redactie
V.V. Naaldwijk 1933. Presentatiegids 1996-1997 Redactie
50 Jaar Rode Kruis afdeling Naaldwijk Redactie
RK. E.H.B.O. 60 jaar de helpende hand Redactie
Jaarverslagen Vereeniging Westland afdeling Naaldwijk.Veilingvereniging -Westland-Zuid. Afdeling Naaldwijk. Coöperatieve Fruit- en Groentenveiling Naaldwijk 1913-1970 Redactie
Jongere bouwkunst en stedebouw. 1800-1945. Naaldwijk Redactie
Bejaardenzorg te Naaldwijk vanaf 1421 Redactie
Kranteknipsels verzmeld door A. van der Marel Redactie
Startnotitie over de nieuwe woonwijk Woerdblok te Naaldwijk Redactie
Gevelsteen, Koningstraat 10 te Naaldwijk (Rode Leeuw) en Gevelsteen Poort van Welling te Naaldwijk (voormalig stoffenhuis) Redactie
Schoolliederen ter gelegenheid der Inwijding van het Schoolgebouw te Naaldwijk Redactie
Historisch Naaldwijk Redactie
Herdenkingstentoonstelling Naaldwijk en Oranje Redactie
Iets over de Westlandse Israelische gemeente Redactie
Naaldijk centrum van de glazen stad. Omvattende ook de dorpen Honselersdijk en Maasdijk Redactie
Van tramstation tot appartementengebouw 1894 - 2002 Redactie
Woningbehoefte-onderzoek in Naaldwijk Redactie
De strijd om de binnenvaart door midden Holland in de XV en XVI eeuw. Redactie
75 jaar museum in Naaldwijk Redactie
Nederlands Hervormde Kerk Redactie
Notitiën van de Vrijwillige Openbare Verkooping van den Oranjepolder (Binnen- en Buiten Oranjepolder) Redactie
Cartularia van het kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk. + Cartularium van Willem van Hooff Redactie
Hervormde Kerk Naaldwijk. Verhaal voor rondleiding. Diverse documentatie Redactie
Inventariserend veldonderzoek. Middel Broekweg. Naaldwijk Redactie
Cruysbroeckhoeve Naaldwijk Redactie
Kerk in de steigers Redactie
Naaldwijk in de wandeling Redactie
Wandelroute Centrum Naaldwijk Redactie
Fluormetingen in Zuid-Holland. Metingen met tienvoudige monsternemingsapparaten te Vlaardingen, Delft en Naaldwijk gedurende het jaar 1973 Redactie
Verontreiniging buitenlucht Naaldwijk. Onderzoek naar het standaardrookgehalte te Naaldwijk in 1973 Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 32.3e aflevering Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 45 Redactie
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 45 Redactie
Die Haghe Jaarboek Redactie
Luchtfoto's van kassen in het Westland Redactie
Verkoopsreglement van de Coöperatieve Fruit- en Groentenveiling Naaldwijk Redactie
Statuten en huishoudelijk reglement der Coöperatieve Boerenleenbank te Naaldwijk Redactie
Archeologische kroniek Zuid-Holland 2005 Redactie
Voorbeelden van opgaven en getuigschriften Redactie
Brief Willem van Hooff d.d. 30 mei 1580 aan Margaretha van der Mark, vrouwe van Naaldwijk , geschreven op het Slot Honselersdijk Redactie
Inventaris van den archief van den Heiligen Geest van Naaldwijk. (niet gepubliceerd) Redactie (Ringeling, B. ?)
Fruitteelt. Weekblad van de Nederlandse fruittelers organisatie. 1954, De Redactie J. Bos
Naaldwijk 60 jaar oud. De Soccer. Remeeus; A.van der Lely, R.
Straat waarin wij wonen. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk, De Ridder e.a, J.G. de
Naaldwijk in oude ansichten. Deel 2 Ridder, J.G. de
Naaldwijk in oude ansichten. Deel 1 Ridder, J.G. de
Kent u ze nog... de Naaldwijkers. Ridder, J.G. de
Antirevolutionaire aktiviteiten in de gemeente Naaldwijk. Ridder, J.G. de
Op zoek naar de Romeinse A20 en de plaats Flenio Ridder, T. de
Naaldwijk. Een bibliografische verkenning. Rijn, P.J.M. van
Inventaris archief Heilige Geest Hofje 1627 -1955. Ringeling, B.
Archivariaat van de gemeenten Maassluis en Naaldwijk. Jaarverslagen Ringeling, B.
Vijftien jaar Westlandse oogstfeesten 1952-1966. Broederschap van de Blauwe Druif. Ringeling, B.
Overgang van de Sint Adrianuskerk te Naaldwijk naar de nieuwe religie in 1572, De Ringeling, B.
44 titels van de Koningin, De Rogge, H.L.
Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. Deel I en supplement. Rogier, L.J.
Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond, Van De Nijenburg, De Dieu, Fontein Verschuir, Van Der Feen de Lille Rombach, J.H.
Kwartierstaat Constanties Roodenburg 1. vervolg op GN 1978 pag. 128 2.vrvolg van GN 1978 pag. 171 Roodenburg-V.d. Laan, W.H.
Register van het kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk, Het Rooijen, F.J. van
Herenstraat 31. Naaldwijk. Monument Sanders, M.
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1975 Sarfatij, H.
Archeologische kroniek van Zuid-Holland over 1979 Sarfatij, H.
Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de Aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XXXII. Het Westland Schuiling, R. en F.M. de Feijter
Chronologische lijsten van de geëxtendeerde Sententiën berustende in het archief van de grote Raad van Mechelen 1504 - 1531 Smidt, I. Strubbe en J. van Rompaey, J.Th. de
Keuren van Honsholredijck. Smit, G.J.M. de Vreede, P.A.
Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen Smit, J.G.
Bekendmaking. Toelichting tentoonstelling 'Aldus afgekondigd en aangeplakt'. Smit, P.A.
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Naaldwijk 1813 - 1928. Smit, P.A.
Inventaris van het archief van het kapittel van Sint Adriaan te Naaldwijk 1295 - 1627. Smit, P.A.
Jaarverslag 1988 Gemeentearchief Naaldwijk Smit, P.A.
Naaldwijk bevrijd. Smit, P.A.
Tot bevordering van de welvaart der burgerij. Gemeenteraad van Naaldwijk, in vogelvlucht van 25 raadsperioden Smit, P.A.
Afscheiding van 1834, De. Zevende deel classes Rotterdam en Leiden. Smits, C.
Dood onder ogen, De Spruit, R.
Inventaris van het archief van de Ned. Hervormde gemeente Naaldwijk. Stadermann, G.
Ons Naaldwijk 1983-1984. Stadsperiodieken Nederland
Kantoorherinneringen aan het oorlogsjaar 1940 Steenks, J.
Hendrik IV van Naaldwijk. Een hoge edelman en de laatmiddeleeuwse cultuur van mecenaat, memorie en macht Storm, W.J.
Naamindex weeskamer Naaldwijk 1647 - 1805. Studiegroep genealogie Westland
Inventaris van het archief van de Heilige Geest van Naaldwijk. Sturkenboom, J.J.A.
Vergelijking van enkele vrouwelijk bloeiende komkommerrassen met het ras Sporu in de herfstteelt Sweep, A.A.M.
Aanhouden van veel, weinig en geen stamvruchten en belichting tijdens de opkweek bij twee vrouwelijk bloeiende komkommerrassen Sweep, A.A.M.
Thonderlant. Transcriptie van documenten uit de 16de en 17de eeuw. Deel III. Dingboek nr. 2 TAlman, H.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 27 Théonville, G.F.
Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel 28 Théonville, G.F.
Herinneringen aan een gouden jeugd in het Galgepad. "gewoon achterom" Toussaint-Groenewegen, A.
Repertorium op de Grafelijkse lenen in Naaldwijk 1198-1648 Valk, A.J. van der
Ruim drie eeuwen Valstar/Valster Valstar, F.V.
Grepen uit Naaldwijks kerkelijk en gemeentelijk leven. Valstar, V.Ph.
Geschiedenis van de fruit- en groenteveiling 'Naaldwijk'. Valstar, V.Ph.
Coöperatieve Fruit- en groenteveiling 'Naaldwijk' te Naaldwijk. 1 juni 1890 - 1 juni 1950. Valstar, V.Ph.
Oud tuindersgeslacht, 'n tak van familie Valstar., Een Valstar; L.M. Valstar V.Fzn, V.Ph.
Adrianus & Naaldwijk. Expositie b.g.v. 75 jaar kerkgebouw Veeenman, C.G.M.
RK Parochie St. Adrianus Naaldwijk. Bouwgeschiedenis. Veenman, C.G.M.
Inventaris van het archief van de RK parochie van St. Adrianus te Naaldwijk. 1787 - 1970. Veenman, C.G.M.
Kerkegids. Veenman, C.G.M.
90 Jaar Sint-Laurentius vereniging. Scouting Naaldwijk Veenman, C.G.M.
Rooms-katholieke kerk van Sint-Adrianus te Naaldwijk, De Veenman, C.G.M.
Piëta van Termote, De Veenman, K.
Zaakarchief van de firma Verduyn Verduyn
Dubbelfocus. Nederlandse opgravingsfoto's uit 1900-1940 Verhart,L.
Zwerftocht langs tien jaar kerkepad, Een Verheul, G.
Madelanden bij Delft, De Verhoeven, G.
Vijfenzeventig jaar muziekvereniging 'Eendracht maakt macht'. Verkade, A.
Druiventeelt in Naaldwijk rond 1850, De Vijverberg, A.
Genealogie van het Westlandse geslacht Vijverberg. Vijverberg, P.A.
Hervormde gemeente Wilhelminaplein Naaldwijk Jaargids 1985-1986. Vos, A. de
Hervormde gemeente Wilhelminaplein Naaldwijk Jaargids 1984-1985. Vos, A. de
Adrianuskerk Naaldwijk. Flitsen uit de geschiedenis van de parochie. Vree-Van Vree, A.M.G. van
Crimineel. Vreede, G.J.M. de
Bato's fiere neven. Een onderzoek naar de politieke ideeën van de familie Van der Pot aan het eind van de 18e eeuw Vreugdenhil, P.A.
Abraham Douglas. Vreugdenhil, P.A.
Vier palen en een weg. Romeinse infrastructuur in het kustgebied Waasdorp, A.
Westland contra havencomplex -Rijnpoort- Winsemius en A.H.BThm, J.
Shell toergids langs oude dorpskerken. Zandstra, E.
Poortershaven; torpedo's en ander oorlogstuig. Zon, J.