Delfland

Hieronder vind u alle boektitels uit onze collectie

Titel en Omschrijving Auteur
Kerken in Delflanden. Een portret in woord en beld van de rooms-katholieke kerkgelgenheden in het dekenaat Delflanden
IHS-emblemen op Delflandse boerderijen Akker, A.A. van den
Emblemen I.H.S. op Delflandse boerderijen. Akker, D.S.J.v.d.
Archeologisch erfgoed goed beheerd. Behoud, inrichting en beheer in het landelijk gebied Anema, K.
Dagelijks leven op een boerderij van de Broekpolder in en na de Tweede Wereldoorlog (deel 1). Ze kunnen praten en ze kunnen lopen, dus kunnen ze melken, Het Assenberg, F.
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap. Deel XX Beekman, A.A.
Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Beekman, A.A. & T.F.J.A. Dolk
Kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland van 1606, De Been van Wena, M. de
Dichterbij en verderaf Berge, M.J. van den
Over vaarten en vlieten. Boschma, K.
Kruikius in namen Brabander en C.J.v.d. Doef, J.A. de
Verborgen waarden, archeologie in het reconstructiegebied Midden-Delfland. Broeke, en H. van Londen, P. van den
Chronological classification of roemers with the help lf 17th century paintings in the Low Countries Brongers en H.F. Wijnman, J.A.
Natuurlijke processen als verstoorder II Bult, E.J.
Sociale en economische betekenis van begraven hofsteden in Delfland Bult, E.J.
Moated sites in their economical and social context in Delfland. Bult, E.J.
Tuinbouw-warmtepompproject Delfland - Fase 1 Dalhuisen, /a.J. en H.P. Oversloot
Vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw, De Diepeveen, W.J.
Van de Lier tot Gunter; 400 jaar Van Dijk in het Westland en Delfland. Dijk, K.F. van
Geschiedenis van het hoogheemraadschap Delfland, deel 1. Dolk, T.F.J.A.
Geschiedenis van het hoogheemraadschap Delfland, deel 2. Dolk, T.F.J.A.
Geschiedenis van het hoogheemraadschap Delfland, deel 3. Dolk, T.F.J.A.
Jacob Cornelisz. van den Ende en zijn nakomelingen - Geschiedenis van een Delflandse familie Ende, W. van der
Eene korte briefwisseling uit 1675 tusschen de besturen van Delfland en Schieland, over een belangrijk onderwerp Engeljard
Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland Flamman, J.P.
Geo-elektrisch Onderzoek Verzilting Delfland Ganswijk, A..J. van
Fietsen langs Delflands water. Vijf fietsroutes door Zuid-Holland Geest, G. van
Water uitgevlooid. toxiciteitstoetsen met watervlooien in het veld 1990 - 1993, Het Gorter, M. & J. Mangelaars
Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel 3 Gottschalk, M.K.E.
Landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland, De Gouw, J.L. van der
Centraal afvoersysteem voor drainagewater van de glastuinbouw in Delfland Hamaker, P.
Bijdrage glastuinbouw tot chloride- en zoutbelasting van oppervlaktewater binnen Delfland Hamaker, P.
Evaluatie van de water-, chloride-, zout-, en bromidebalans voor het gebied van het hoogheemraadschap van Delfland Hamaker, P.
Invloed van wateraanvoer voor peilbeheer vanuit het Brielse Meer tegenover aanvoer via Rijnland op chloride- en zouthuishouding van Hoogheemraadschap van Delfland Hamaker, P.
Kwaliteit oppervlaktewater binnen Delfland als gierwaterbron voor de glastuinbouw in de periode 1982 - 1986 Hamaker, P.
Rijksweg 4 Midden-Delfland. De rol van gemeenten en Tweede Kamer in de besluitvorming Hobma, F.
Acten betreffende Delfland Hoek, C.
Acten betreffende Delfland. dl.2 Hoek, C.
Kaart van de Drie Schieën., De Hoek, C.
Sint Maartensrecht bij Delft, Het Hoek, C.
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg Hoek van Holland. Hoogheemraadschap van Delfland
Schepen en Schippers. Vervoer te water in Delfland. Horn-van Nispen, M.L. ten
Junius 1539. Regyster Genaemt 't Houfslach Bouck van de Ambochten gelegen in Delflant.(niet gepubliceerd) Houve, De
Twee onbekende kaarten van de Schie ter hoogte van de Oost-Abtspolder(Delfland). Huussen jr., A.H.
Enige beschouwingen over de waterhuishouding van het hoogheemraadschap van Delfland in verband met de verzilting in verleden, heden en toekomst J.T. Thijsse & C. Biemond
Waterschap van oud naar nieuw, Het Kienhuis; Th.W. Westerwoud,; J.T. van der Wal;, J.T.M.
Kaart-Bouck van de landerijen en andre vaste goederen van den H.re Cornelis Persijn van Ouwendijck ende Juffrouwe Maria Margaretha Dedel. echteluyden Klinckaert, B.
Bakermat Delfland. Kooij, M. van der; Tuijl, J.D. van
Leenkamers van de Graven van Blois 1282-1650 Kort, J.C.
Delflandse en Rijnlandse streekdracht Krogt, M.R. van der
Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Kruger;C. Postma, J.
Atlas van het Hoogheemraadschap Delfland: Kruikius Kruikius, N.
Hollandse Studiën, 12. Poldervorming in oostelijk Delfland aan het einde van de middeleeuwen Leeuwen-Canneman, M.C. van
Zegel, wapen en vlaggen van het Hoogheemraadschap Delfland. Leeuwen-Canneman, M.C. van
Zegel, wapen en vlaggen van het Hoogheemraadschap van Delfland Leeuwen-Canneman, M.C. van
Poldervorming in oostelijk Delfland aan het einde van de middeleeuwen. Leeuwen-Canneman, M.C. van
Met de trekschuit naar Delft in 1888 Luijten, R.
Stamreeks Maat "een oud Delflands geslacht" Maat, , C.
H.K. Poot, een memorabele Delflander Moerman, J.
Delft en Delfland. Hun oorsprong en vroegste geschiedenis. Niermeyer, J.F.
Hand in eigen boezem. Waterkwalliteit in het Hoogheemraadschap Delfland, De Noort, J. van den
Landschappen in Zuid-Holland. Oerlemans, H.
Tussen bisschop en pastoor. 600 jaar dekenaat in Delfland Oliehoek, A.
Nederlandsche Stad- en drop-beschrijver. Deel II Delfland Ollefen, L. van
Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. Ollefen; R. Bakker, L. van
Vogelcoy tot Eendenkooi, Van Olsthoorn, A.A.
Bouwhistorie van boerderijen: van gemengd bedrijf naar melkveehouderij (1) Drie bijzondere voorhuizen Ooststroom, F. van
Bouwhistorie van boerderijen: gemengde bedrijven (2) Kapbergen en karnmolens Ooststroom, F. van
Bouwhistorie van boerderijen: gemengde bedrijven (3, slot) Zomerhuizen in Midden-Delfland Ooststroom, F. van
Op en rond het boerenerf - een blik in het verleden - Ooststroom, F.W. van
Bedijkingen in Delfland / Westland in het bijzonder gericht op 's-Gravenzande Overbeek, W.
Delft contra Delfland, of de strijd om inspraak. Postma, C.
Delftse regenten in het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland 1787 - 1795. Postma, C.
Kaart van Delfland 1712. Postma, C.
Holland in vroeger tijd. Deel 3. Postma, C.
Hoogheemraadschap van Delfland in de Middeleeuwen 1289 - 1589, Het Postma, C.
Gemeenlandshuis Delfland Maassluis Postma; Th.W. Westerwoudt, C.
Concept-adviesrapport molens, gemalen en andere waterstaatkundige elementen in Midden-Delfland Redactie
Teksten van de tentoonstelling -5000 jaar wonen op veen en klei-, over Archeologische opgravingen in Midden-Delfland Redactie
Wat is en doet Delfland Redactie
Hoogheemraadschap van Delfland Redactie
Hoogheemraadschap van Delfland Redactie
Met het oog op Delfland Redactie
Jubileumoverzicht Delfland 700 Redactie
Hoogheemraadschap van Delfland Redactie
Oudste keurboekje van het hoogheemraadschap van Delfland., Het Redactie
Hoogheemraadschap van Delfland. Gemeenlandshuis te Delft. Redactie
Hoogheemraadschap van Delfland. Rioolwaterzuiveringsinstallatie 'De Groote Lucht' Vlaardingen. Redactie
Geschiedenis van de waterwinning in de Monsterse en Loosduinse duinen Redactie
Hoogheemraadschap van Delfland: 700 jaar. Redactie
Voorlichtingsbrochure reconstructie oude glastuinbouw Midden-Delfland Redactie
Vroeger vond de waterrechtspraak op de dijk plaats Redactie
Waterbeheersplan Delfland. Hoogheemraadschap van Delfland Redactie
Delflands zeewering Redactie
Keuren ende Ordonnantien Van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-land Redactie
ABCDelfland: samen werken aan water. Maatregelen tegen wateroverlast en overstromingsgevaar Redactie
Verbetering van de hoogwaterkeringen van Delfland Redactie
Cultuur & Historie van Midden-Delfland. Fietsen langs 100 cultuurhistorische hoogtepunten Redactie
Werkgroep: Kastelen in Delfland Redactie
Reconstructie Midden-Delfland Redactie
Archeologisch onderzoek in Midden-Delfland Redactie
Kaarten behorende bij het rapport uit ca. 1850 voor de verbetering in den Waterstaat van Delfland, uitgebragt door de ondergetekende OAD 208 bis/218a Redactie
Delfland breidt boezemgemaalcapaciteit fors uit Redactie
Plan tegen wateroverlast in duscussie Redactie
25 jaar elektriciteitsbedrijf delfland Redactie
Centraal afvoersysteem drainagewater Redactie
Parkstad op de rails? Inrichtingsstudie Tussengebied. Nota 2 Verantwoording en besluitvorming Redactie
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap. Deel LIX. Nr. 5 Redactie
Mededelingenblad van de Historische Vereniging voor de provincie Zuid-Holland. Vigilate Deo Confidentes Redactie
Wandelen langs Delflands water. Acht wandeltochten door Zuid-Holland Redactie
Resolutiën van de Heeren staaten van Holland en Westvriesland in haar Edele Groot Mogende Vergadering genoomen in den jaare 1777 Redactie
Resolutiën van de Heeren staaten van Holland en Westvriesland in hun Edele Groot Mogende Vergadering genoomen in den jaare 1789 Redactie
Cultuurhistorische hoofdstructuur Zuid-Holland. Regio Delfland en Schieland Redactie
Verveningskaart van de Oude en Niuew Wateringveldpolder te Wateringen Redactie
Heraldische dia-collecties in Delfland Rijn, E. van
Geboorte van het Hoogheemraadschap Delfland, ontginning en bedijking in de vroege Middeleeuwen, De Roorda van Eysinga, N.P.H.J.
Die van Delff ende die van Delflant voor de Grote Raad 1471-1577. Sch"lvinck, P.C.M.
Archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland (origineel), De Sernee, S.W.A. Drossaers en W.G. Veith, J.M.
Archieven van kloosters en andere stichtingen in Delfland, De Sernee, S.W.A. Drossaers en W.G. Veith, J.M.
Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen Smit, J.G.
Weerkundige waarnemingen 1738 - 1786. Spek, P.A. van der
Gemeenlandshuis van Delfland. Steenkist, J.H.
Bodemkaart van Nederland. Blad 37 oost Rotterdam. Stichting voor Bodemkartering
100 Jaar op stoom in eigen boezem. Met de motorschuit van het Westland naar Midden-Delflad. Van Vlaardingen naar Delft. Tot in Loosduinen Stig, A.
Proefschrift van Adriaan van der Goes over het Hoogheemraadschap van Delfland. 1832, Het Streefkerk, C.
Bouwen met de Natuur Svasek, J.D.
Genealogie Tettero(o). Een Delflandse tak, vanaf ca. 1550. Tetteroo, A.J.M.
Kreen en Gruizig. Over de streektaal van Delfland Tetteroo, H.
Wonen in Woorden. Over de streektaal van Delfland. 2 Tetteroo, H.
Woudse turf: Het ontstaan van een droogmakerij. Concept Velzen, L.M. van
Woudse turf: Het ontstaan van een droogmakerij Velzen, L.M. van
Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis. Delft en Delfland. 2 Wauters; P.H.A.M. Abels, A.Ph.F.
Nederland Waterland Delfland Weever, B.J. van
Bromidehuishouding van het Hoogheemraadschap van Delfland in de periode 1979 - 1980, De Wegman, R.C.C., H. de Heer, P. Hamaker en H.H. van den Broek
Hoogheemraadschap van Delfland in vogelvlucht, Het. Zeven eeuwen strijd tegen het water. Westerwoud, Th. W.
Hoogheemraadschap van Delfland 1289 - 1989. Het waterschap: traditie als inspiratie. Delfland tussen gisteren en morgen Westerwoudt; J.G.M. Kistemaker; A.Carmiggelt, Th.W.
Maaslandse kampen in Delfland. De sociaal-economische factor in de conflicten over gecentraliseerd waterbeheer in de 16de eeuw Wilt, C. de
Inventaris archieven. Polder Vockestaert Wilt, C.G.D. de
Delflands kaarten belicht Wilt, G.J. Klapwijk, J.D. van Tuyl en A.C. Ruseler, C.G.D. de
Nota met betrekking tot de toekomstige structuur van Delfland Winsemius, J.
Zeven ambachten en het Hoogheemraadschap Delfland, De Winsemius, J.P.
Hollands stadsbestuur in het midden van de 16e eeuw: brouwers en bestuurders te Delft, Een Woltjer, J.J.
Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis. Delft en Delfland. 1 Wouters; P.H.A.M. Abels, A.Ph.F.